"Echte Randstadprovincie is robuuste oplossing"

12 januari 2011 - "Een open en innoverend Nederland kan niet zonder sterke Randstad. Bestuurlijke verandering is nodig om de concurrentie met andere Europese regio’s aan te kunnen. Alleen een robuuste oplossing is een echte oplossing en dat is een échte Randstadprovincie. Een ander perspectief is onvoorstelbaar." Dat zegt Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland in zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens Franssen - die zich baseert op analyses van gezaghebbende instanties, zoals de OESO -  is het van groot belang over grenzen van stadsregio’s heen te kijken. Franssen kiest daarom niet voor een beperkte blik, maar voor een internationale invalshoek. "Alleen met een internationale bril zie je het aantrekkelijke beeld van een krachtige Europese regio met een stedenring, een aantrekkelijke kust, een Groene Hart en met economische topgebieden en mainports."
Lees ook de nieuwsjaarstoespraak

Lef tonen

Commissaris Franssen merkte in zijn rede op dat het regeerakkoord van het kabinet-Rutte ‘iets heel dubbels’ heeft. Franssen: "Aan de ene kant spreekt het - door veel taken en verantwoordelijkheden te decentraliseren - vertrouwen uit in provincies en gemeenten. Anderzijds gaan de voorstellen gepaard met kortingen die je de vraag doen stellen of men het allemaal serieus meent of soms echt niet weet wat er in de praktijk gaande is. De bezuinigingen op de natuur en op de jeugd hebben - laat ik het maar zo zeggen - bizarre kanten. Nadere discussie met het kabinet is nodig."

Hij riep bestuurders, zowel van provincie als gemeenten, op lef te tonen en de door het kabinet aangeboden positie zelfverzekerd op te pakken. "Het kabinetsmotto 'Je gaat erover of niet' moeten we, bewust van onze kracht, invulling geven. Dat betekent focus op kerntaken en dus dat we soms ‘nee’ moeten zeggen én daaraan vasthouden. Dat maakt alleen indruk als we zelf de boel op orde hebben en een andere houding en gedrag aannemen. We moeten minder wachten op wat het Rijk in ‘Den Haag’ doet en niet louter uitvoeringsgericht zijn. In de nieuwe verhoudingen zijn gemeenten en provincies beleidsinitiërende en beleidsontwerpende overheden. Op onze kerntaken zijn we nu totaal verantwoordelijk; voor zowel visie en planvorming als uitvoering.

Dat vraagt in veel gevallen om een grote omschakeling. In hoeverre we daar in slagen, bepaalt de mate waarin we onze autoriteit als bestuurslagen vestigen en ons profiel bevestigen. Als je spreekt over de toekomst van onze bestuurslagen, dan hebben we hier het punt waar alles om draait. Niet leveren betekent oplaaien van de discussie over bestaansrecht", aldus Franssen.

Open en tolerant

In zijn nieuwjaarstoespraak ging Jan Franssen nader in op de onzekere situatie in de wereld, Europa en Nederland. "Het oude vertrouwde werkt vaak niet meer, maar nieuwe structuren zijn niet voor alle problemen de oplossing. Ik voel me uitgedaagd en vind de nieuwe mogelijkheden spannend", aldus Franssen, die aangaf dat Nederland moet werken aan stevige gemeenschappen, waarin burgers en maatschappelijk middenveld op elkaar zijn betrokken. Hij pleitte daarnaast voor investeren in een sterk innoverende en open economie die Nederland, aansluitend bij geschiedenis en aard, ook cultureel doet terugkeren als land dat wordt gezien als open en tolerant. "Een land dat kansen ziet en pakt. Een land dat rijk is én solidair met wie het minder heeft. Zo’n houding wil ik ook graag in dit nieuwe jaar in onze eigen provincie proeven en voelen. We verkeren de komende jaren in zwaar financieel weer."

Statenverkiezingen

Volgens Franssen hebben de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 meer dan ooit een sterke nationale betekenis. Hij riep om die reden de provinciale politici op een scherper politiek profiel aan te nemen. Franssen: ‘Ik hoop dat de kandidaten voor de Provinciale Staten zich de komende weken duidelijk en scherp uitspreken.’

|
Wilt u reageren? Gebruik dit formulier.
Reacties verschijnen op deze webpagina.  Spelregels

Een bestand uploaden

Met de knop bladeren kunt u een bestand van maximaal 2MB bijvoegen.

 

captcha17.gif
Alex Schipperheijn, dordrecht, 17-1-2011 9:35

Met een internationale bril op is de Randstad een uniek gegeven. Deze meeste topregio's zijn grote steden en hun agglomeraties (Londen, Parijs, Milaan). Maar als er dan een Randstad moet komen hoeft dat niet door één superprovincie te vormen, maar door beter samen te werken. Daarvoor is een andere bestuurscultuur nodig. Het is maar de vraag of het kabinet, de grote steden en de vier Randstadprovincies daartoe in staat en bereid toe zijn. Vooralsnog lijkt ieder voor zichzelf te gaan. De steden gaan voor de metropoolregio (zuidvleugel en noordvleugel) zonder de provincie. In de wandelgangen klinkt het dat de provincie Z-H graag West-Brabant en Zeeland bij de Randstad(zuid) wil betrekken. Wat dat betreft wordt 2011 inderdaad een spannend jaar: veel discussie over de vorm, weinig over de inhoud.

Rien, Barneveld, 14-1-2011 15:4

Een betere oplossing is: Nederland omvormen tot een (con)-federaal land met vier deelstaten, dat zou de bestuurbaarheid van het land enorm bevorderen.
De Republiek der Zeven Verenigde Provinciën was gedurende twee eeuwen een succesvolle federale staat. De taken van de provincies kunnen gedeeltelijk overgeheveld worden naar de deelregeringen.

Mogelijkheid vier deelstaten met federale hoofdstad Den Haag:

NOORD-NEDERLAND (hoofdstad Assen): Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel incl. Noordoostpolder: 3 miljoen inwoners

MIDDEN/OOST-NEDERLAND: (hoofdstad Arnhem) Gelderland, Utrecht incl. Flevoland zonder Almere en Noordoostpolder: 3,5 miljoen inwoners.

HOLLAND (hoofdstad Amsterdam): Noord- en Zuid-Holland, Almere: 6 miljoen inwoners.

ZUID-NEDERLAND (hoofdstad Middelburg): Limburg, Noord-Brabant, Zeeland: 4 miljoen inwoners.
======
Een andere optie is Nederland opheffen en daarvoor in de plaats een confederale statenbond: BENELUX,
bestaande uit 8 zelfstandige deelstaten, met Brussel als confederale hoofdstad en regeringscentrum van deze nieuwe bondsrepubliek.
-
Een confederale staat met 27 à 28 miljoen inwoners behoort tot de grote Europese landen (7e EU-land van de 27). De 8 deelstaten en 1 confederale gemeente:
-NOORD-NEDERLAND: 3 miljoen inwoners (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel). Hoofdstad Assen.
-FLEVOLAND: 3,5 miljoen inwoners (Gelderland, Utrecht incl. Flevoland zonder Almere). Hoofdstad Arnhem.
-HOLLAND: 6,5 miljoen inwoners (Noord- en Zuid-Holland, Almere). Hoofdstad Amsterdam of Den Haag.
-BRABANT-LIMBURG: 4 miljoen inwoners (Zeeland, Noord-Brabant, Oost-Limburg). Hoofdstad Middelburg.
-VLAANDEREN: 6 miljoen inwoners (Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, West-Limburg). Hoofdstad Antwerpen.
-WALLONIE: 3,5 miljoen inwoners. (Waals-Brabant, Henegouwen, Namen, Waals-Luxemburg, Luik zonder Oostkantons). Hoofdstad Namen.
-LUXEMBURG: 0,5 miljoen inwoners (Groothertogdom en Oostkantons). Hoofdstad Luxemburg.
-BRUSSEL: 1 miljoen inwoners (De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest). Federale hoofdstad van het land Benelux.

Michiel, Den Haag, 14-1-2011 10:20

Randstadprovincie wordt te groot en te log. "Randstad" als één geheel is een mythe. Liever Zuidvleugelprovincie = Haaglanden + Rijnmond. Al heeft elke bestuurslaag en -indeling heeft zin voor- en nadelen.

terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland