Zoeken

Stiltebeleid


biesbosch

Stilte in de provincie Zuid-Holland

De voornaamste reden voor de provincie om de stiltegebieden onder de aandacht te brengen, bent u. Stilte heeft een bewezen positieve invloed op onze gezondheid en ons welzijn. De provincie vindt het belangrijk om de stiltegebieden onder uw aandacht te brengen om u bewust te maken van deze invloed. Hierbij gaat het in eerste instantie om de 16 aangewezen stiltegebieden, maar het gaat zeker ook om andere stille plekken die zelfs in het hart van drukke steden te vinden zijn. Daarmee wordt voldaan aan de wens dat stille- en stiltegebieden dicht bij huis te vinden zijn. Drukte en de mogelijkheid om even rust te vinden liggen zo niet ver uit elkaar.

Nóg stiller

Dat lawaai en rust goed naast elkaar kunnen bestaan zien we bij een aantal stiltegebieden terug. Midden-Delfland bijvoorbeeld, ligt ingeklemd tussen de drukke ‘stadse’ omgevingen. Dit gebied is in vergelijking met de ‘vrijer’ gelegen gebieden minder stil. Toch ervaart de bezoeker – die vrijwel continu aan geluid wordt blootgesteld – het hier als rustig en stil. Daarom wordt het zo goed gewaardeerd. Het beleid van de provincie is er op gericht ook deze gebieden te beschermen en waar mogelijk nóg stiller te maken. Daarmee zal de waardering alleen maar verder toenemen.

Landschap, cultuurhistorie en natuur

Als een gebied stil is worden ook de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden hoger gewaardeerd. Deze kwaliteiten versterken elkaar. In gebieden waar deze combinatie van zogenoemde buitengebiedkwaliteiten al aanwezig is, zal ze worden beschermd en verder ontwikkeld. Het behouden en versterken van stilte, landschap, cultuurhistorie en natuur kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden.

Wettelijk verantwoordelijk

De provincie heeft een aantal wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden als het gaat om stiltegebieden.
Het gaat daarbij in eerste instantie om het aanwijzen van de gebieden en de grenzen ervan. In vervolg hierop moet zij ook bepalen hoe ze deze gebieden gaat beschermen. En hoe ze de stilte gaat handhaven. Dat kan bijvoorbeeld door het verbieden van gemotoriseerde toertochten en van grootschalige evenementen zoals festivals in die gebieden.