Zoeken

RijnlandRoute
De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden.

De RijnlandRoute lost huidige knelpunten op garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland ook in de toekomst.

De projectorganisatie bestaat uit een unieke samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland.

Ontwikkeling RijnlandRoute

RLR

Lees meer over de fasering en de weidevogelcompensatie.

Tracé RijnlandRoute

Valkenburg-oost

Beelden Tracé RijnlandRoute

bekijk_tourv2

Inpassingsplan en tracébesluiten

Gedeputeerde

Floor-Vermeulen-banner

Kaart RijnlandRoute

RLR_overzicht uit MTD inpassingsvisie landschapsplan

Volg VerkeerZH op Twitter

Contact

Vragen over de RijnlandRoute?