Wegverkeer

Actuele wegwerkzaamheden


Het Zuid-Hollandse wegennet is zwaar belast. Rijkswegen, provinciale wegen en de toegangswegen tot de stadsgewesten staan op doorsnee werkdagen in de spits geregeld vast. De verhouding tussen hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet (OWN) is uit balans. Oorzaak is de sterke ontwikkeling van het regionale verkeer.

Wegen anders inrichten - hoe?

Aanleg van nieuwe wegen is, met uitzondering, niet het gepaste antwoord. In plaats van aanleg, is herstructurering samen met gerichte capaciteitsverruiming van het netwerk vereist. Het OWN zal nu meer dan ooit zijn regionale functie moeten waarmaken. Daarom zal de provincie Zuid-Holland proberen om delen van het HWN en het OWN anders in te richten. De capaciteit van het HWN kan in de spits verruimd worden door het versmallen van rijstroken, het toevoegen van een extra rijstrook, in combinatie met het verlagen van de maximumsnelheid naar 80 km/uur. Het opwaarderen van het OWN kan bereikt worden door de scheiding van banen, aanpassen van kruispunten of anders door verbreding.

Werken aan de weg - waar zijn de stremmingen?

Dagelijks rijden tienduizenden auto's, bussen en vrachtauto's over de provinciale wegen in Zuid-Holland. Deze wegen moeten onderhouden worden en vandaar dat er regelmatig werkzaamheden zijn aan de in totaal 550 kilometer provinciale weg die Zuid-Holland heeft. Bij de genoemde wegen (links op deze pagina) vinden werkzaamheden plaats. Voor meer informatie over stremmingen en omleidingen kunt u daar terecht.

Duurzaam veilig: strepen op de weg

Nieuwe strepen


Alle provinciale wegen krijgen na groot onderhoud nieuwe belijning volgens de richtlijnen 'Duurzaam Veilig'. Doel hiervan is: voorkomen van ongevallen. De nieuwe strepen op de weg maken duidelijk hoe hard je mag rijden en welke weggebruikers op de weg mogen.

Meer informatie in de folder 'Nieuwe strepen op de weg'.
Kijk ook eens op www.rijksoverheid.nl of bekijk alle werkzaamheden op de kaart.

|
terug naar boven
Internet site Provincie Zuid-Holland