Rijnmond

De regio Rijnmond is een ondernemende regio. Denk maar aan de industrie van de Europoort en de haven van Rotterdam. Maar ook aan de Waterweg-Noord bij Maassluis en in Vlaardingen en Schiedam is volop bedrijvigheid.


Ook de zogenoemde ‘B-driehoek’ valt onder de regio Rijnmond: Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Bergschenhoek, tegenwoordig de gemeente Lansingerland. In het zuiden van het Rijnmond-gebied ligt het eiland Voorne-Putten, met de gemeenten Spijkenisse, Bernisse, Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle en Rozenburg.


De diversiteit in dit gebied is duidelijk. De doelstellingen zijn daarom veelomvattend. Een belangrijk aandachtspunt is het project Mainport Rotterdam (PMR), een project met een dubbele doelstelling. Enerzijds wil Zuid-Holland de Mainport Rotterdam versterken, anderzijds wil de provincie de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren met 750 hectare aan nieuw natuur- en recreatiegebied.


Het Rijnmondgebied bestaat uit de volgende deelgebieden (subregio’s):

Zuid-Holland heeft voor de volgende punten in de regio Rijnmond speciale aandacht:

Contact

Met vragen over ruimtelijke projecten, het streekplan voor de regio Rijnmond en met vragen over verkeer en vervoer kunt u zich wenden tot de Directie Ruimte en Mobiliteit. Voor projecten en programma’s op het gebied van landschap, groen, water en milieu, is de Directie Groen, Water en Milieu verantwoordelijk.


Voor informatie over bedrijventerreinen kunt u zich wenden tot het bedrijvenloket van de Afdeling Economische Zaken. In veel regio's zijn afspraken gemaakt over een regionale agenda samenleving. Informatie daarover krijgt u via de Afdeling Samenleving. Voor vragen over bestuurlijke zaken en het gebiedsgericht werken van de provincie Zuid-Holland, kunt u terecht bij de Afdeling Bestuur- en Beleidscoördinatie.

Gedeputeerde

De contactgedeputeerde voor de regio Rijnmond is Erik van Heijningen. Hijonderhoudt contacten met gemeenten en regio’s en fungeert als aanspreekpunt als zich problemen voordoen en snelheid van handelen in gevaar komt door bureaucratische processen.

Geo Kaart