Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ N206: meerdere nacht- en weekendafsluitingen 23 juli 2014 - Op de N206 tussen Zoetermeer en Zoeterwoude zijn in juli en augustus meerdere nacht- en weekendafsluitingen. Het betreft de weggedeeltes tussen de Meerpolder en Meerlaan, en tussen de kruising Doctor van Noortstraat/Oosteinde en Dirk van Santhorstweg. De provincie Zuid-Holland voert in die periode groot onderhoud uit. Het verkeer wordt omgeleid via borden. De weg blijft bereikbaar voor hulpdiensten.

Nachtafsluitingen

Het weggedeelte tussen de Meerpolder en Meerlaan is in beide rijrichtingen afgesloten:]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131511 Wed, 23 Jul 2014 13:35:00 GMT Subsidie voor groen en ecologische verbindingen 23 juli 2014 - De provincie heeft per 1 juli de Uitvoeringsregeling Groen (URG) uitgebreid. Er is nu ook subsidie mogelijk voor het opknappen van groengebieden en voor ecologische verbindingen.

Opknappen groengebieden

Boerenlandpad in het Groene Hart]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131501 Wed, 23 Jul 2014 11:14:00 GMT Nieuwe waarnemer Hardinxveld-Giessendam 22 juli 2014 - De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de heer drs. R.H. (Roel) Augusteijn benoemd tot waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. De benoeming gaat in op 4 augustus 2014. Per die datum is de huidige waarnemer van Hardinxveld-Giessendam, de heer Bert Blase, benoemd tot waarnemend burgemeester van Vlaardingen.

De commissaris heeft in goed overleg met de fractievoorzitters de heer Augusteijn voorgedragen als waarnemend burgemeester. De fractievoorzitters hebben unaniem met deze voordracht ingestemd.

Ruime bestuurlijke ervaring]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131496 Tue, 22 Jul 2014 08:00:00 GMT Hefbruggen over Gouwe: nachtafsluitingen juli 21 juli 2014 - De provincie Zuid-Holland verricht in de nachten van dinsdag 29 juli 2014 tot en met donderdag 31 juli 2014 tussen 21.00 en 06.00 uur preventief onderhoud aan de hefbruggen over de Gouwe. Het betreft de hefbruggen Waddinxveen, Boskoop en Gouwesluis in Alphen aan den Rijn. De provincie voert de werkzaamheden aan deze monumentale bruggen uit om de veiligheid voor weg- en vaarverkeer in de toekomst te waarborgen. De beroepsvaart en het wegverkeer moeten rekening houden met stremmingen en omleidingen.

Stremming en omleidingen

Hefbrug Waddinxveen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131490 Mon, 21 Jul 2014 13:53:00 GMT Condoleances GS: “Iedereen kent wel iemand” 19 juli 2014 - "Iedereen kent wel iemand." Dat besef daalt in naarmate de uren en dagen na de verschrikkelijke gebeurtenis van afgelopen donderdag verstrijken. Van alle kanten, persoonlijk, via de media, in woord en beeld, stille getuigen van een te kort leven of een ontroerend verhaal van mensen zoals u en wij; plotsklaps wees geworden of vanaf nu ouders zonder kind.

Het is een drama van ongekend formaat. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is diep getroffen door het lot van de passagiers van MH017 en wil via deze weg zijn oprechte condoleances aanbieden aan de vele getroffen Zuid-Hollanders. We voelen met u mee, terwijl we tegelijkertijd beseffen dat uw verdriet niet te bevatten is.

Namens het bestuur van de provincie Zuid-Holland,
Jaap Smit, commissaris van de Koning.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131461 Sat, 19 Jul 2014 19:24:00 GMT R-net bus via Leidse Plesmanlaan 18 juli 2014 - De R-net bus tussen Leiden - Katwijk - Noordwijk, die vanaf 2018 gaat rijden, zal via de Plesmanlaan gaan. Dat is de uitkomst van overleg tussen de provincie, de betrokken gemeenten, het LUMC en de Universiteit. "Hiermee hebben we opnieuw een stap gezet met R-net. Hoogwaardig openbaar vervoer dat de knooppunten in de Randstad met elkaar verbindt", aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt.

R-net op Leiden Centraal


De partijen hadden 3 opties op het oog. Een via Nieuw-Rhijngeest/Wassenaarseweg, een door het Bio Science Park en de gekozen variant over de Plesmanlaan. De route door het Bio Science Park viel af vanwege de nadelige invloed van de buslijn op de ruimtelijke kwaliteit en de verkeersveiligheid in het gebied. Op het moment dat het Leidse busstation wordt verplaatst naar de andere zijde van Leiden CS komt de optie over Nieuw-Rhijngeest/                                                                                                                             Wassenaarseweg weer in beeld.
Geen aparte busbaan]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131459 Fri, 18 Jul 2014 09:39:00 GMT Poort naar het Groene Hart 'leukste plan' 17 juli 2014 - De wedstrijd voor het leukste plan in Groene Hart West heeft een winnaar: Gemma Breedijk van de streekwinkel Boer en Goed. Zij maakte een plan voor de inrichting van het recreatief transferium Zoeterwoude. Voorzitter van de jury Tjerk Bruinsma, oud-bestuurder van Holland Rijnland en burgemeester van Alphen, reikte op 17 juli 2014 de prijs uit.

winnaar ANWB-wedstrijd


Recreatief Transferium Zoeterwoude]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131435 Thu, 17 Jul 2014 13:55:00 GMT Hefbruggen over Gouwe: nachtafsluitingen in juli 17 juli 2014 - De provincie Zuid-Holland verricht in de nachten van dinsdag 29 juli 2014 tot en met donderdag 31 juli 2014 tussen 21.00 en 06.00 uur preventief onderhoud aan de hefbruggen over de Gouwe. Het betreft de hefbruggen Waddinxveen, Boskoop en Gouwesluis in Alphen aan den Rijn. De provincie voert de werkzaamheden aan deze monumentale bruggen uit om de veiligheid voor weg- en vaarverkeer in de toekomst te waarborgen. De beroepsvaart en het wegverkeer moeten rekening houden met stremmingen en omleidingen.

Stremming en omleidingen

Hefbrug Waddinxveen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131450 Thu, 17 Jul 2014 13:45:00 GMT Provincie actief bij overgang jeugdzorg 17 juli 2014 - “De verantwoordelijkheid over mijn leven is deels jullie baan”, dit waren de woorden uit een gedicht die Charlotte tijdens de bijeenkomst ‘Jongeren in beeld’ woensdag 16 juli 2014 uitsprak. Gedeputeerde Janssen greep deze woorden aan als boodschap richting de aanwezige gemeenten. Jeugdzorg valt namelijk vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De provincie vindt een zorgvuldige overgang en de eigen faciliterende rol daarin van groot belang. Woensdag 16 juli waren er 2 bijeenkomsten over de overgang van de jeugdzorg op het provinciehuis. Tijdens de expertmeeting ‘Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’ en de bijeenkomst ‘Jongeren in beeld’ werden kennis, kunde en ervaringen gedeeld en zijn netwerken aan elkaar verbonden.

Rik Janssen opent bijeenkomst ‘Jongeren in Beeld’

Expertmeeting]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131436 Thu, 17 Jul 2014 11:59:00 GMT 3 kandidaten voor burgemeestersvacature Lisse 17 juli 2014 - Voor het burgemeesterschap van Lisse hebben 3 kandidaten hun belangstelling per brief getoond bij de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 5 november 2014 in functie treden.

De sollicitanten - 2 mannen en 1 vrouw - variëren in de leeftijd van 52 en 58 jaar. 2 van hen zijn lid van het CDA en 1 is lid van de PvdA.

1 kandidaat is of was (waarnemend) burgemeester, 2 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131427 Thu, 17 Jul 2014 08:32:00 GMT 26 sollicitanten voor burgemeesterschap Noordwijk 17 juli 2014 - Voor het burgemeesterschap van Noordwijk hebben 26 kandidaten hun belangstelling getoond bij de commissaris van de Koning. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 17 december 2014 in functie treden.

De sollicitanten - 22 mannen en 4 vrouwen - variëren in leeftijd van 42 jaar tot 60 jaar. 11 van hen zijn lid van de VVD, 8 van het CDA, 4 van de PvdA, 2 van D66, en 1 van Groen Links. 5 sollicitanten zijn burgemeester of hebben deze functie eerder vervuld en 17 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder.

Procedure]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131428 Thu, 17 Jul 2014 08:31:00 GMT GS stellen 4 nieuwe gebiedsprofielen vast 16 juli 2014 - Gedeputeerde Staten hebben 4 nieuwe gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit op 15 juli vastgesteld. Met de gebiedsprofielen wil de provincie een handreiking bieden voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen. De provincie heeft op 9 juli 2014 in het vastgestelde beleidskader ‘Visie ruimte en mobiliteit’ bepaald dat behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van gebieden een belangrijke voorwaarde is voor het toestaan van nieuwe ontwikkelingen.

De vastgestelde gebiedsprofielen:

  • Gebiedsprofiel Duin- en Bollenstreek
  • Gebiedsprofiel Duin, Horst en Weide
  • Gebiedsprofiel Greenport Boskoop
  • Gebiedsprofiel Krimpenerwaard

Voor al eerder vastgestelde gebiedsprofielen bekijk het webportaal ‘Ruimtelijke kwaliteit in kaart’.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131415 Wed, 16 Jul 2014 14:20:00 GMT GS stellen gebiedsprofiel Greenport Boskoop vast 16 juli 2014 - Gedeputeerde Staten hebben op 15 juli 2014 het gebiedsprofiel Greenport Boskoop vastgesteld. Kenmerkend voor de Greenport Boskoop is het relatief kleinschalige sierteeltgebied waar kwekers hun bedrijf uitvoeren.

landschap


Met dit gebiedsprofiel wil de provincie een handreiking bieden voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen in de greenportregio Boskoop. De provincie heeft op 9 juli 2014 in het vastgestelde beleidskader ‘Visie ruimte en mobiliteit’ bepaald dat behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van gebieden een belangrijke voorwaarde is voor het toestaan van nieuwe ontwikkelingen. De provincie heeft in samenwerking met de gemeenten, de regio, het waterschap en meerdere maatschappelijk betrokken partijen de specifieke kwaliteiten van dit gebied bepaald.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131412 Wed, 16 Jul 2014 14:00:00 GMT GS stellen gebiedsprofiel Duin Horst en Weide vast 16 juli 2014 - Gedeputeerde Staten hebben op 15 juli 2014 het gebiedsprofiel Duin Horst en Weide vastgesteld. Kenmerkend voor Duin Horst en Weide is de unieke en afwisselende reeks van landschappen – van west naar oost: het duinlandschap, de strandwallen, de landgoederen, de dorpen, de boerderijen, de veenweidegebieden en de droogmakerijen.

kasteel


Met dit gebiedsprofiel wil de provincie een handreiking bieden voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen in het gebied van Duin, Horst en Weide. De provincie heeft op 9 juli 2014 in het vastgestelde beleidskader ‘Visie ruimte en mobiliteit’ bepaald dat behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van gebieden een belangrijke voorwaarde is voor het toestaan van nieuwe ontwikkelingen. De provincie heeft in samenwerking met de gemeenten, de regio, het waterschap en meerdere maatschappelijk betrokken partijen de specifieke kwaliteiten van dit gebied bepaald.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131409 Wed, 16 Jul 2014 13:54:00 GMT GS stellen gebiedsprofiel Duin- en Bollenstreek vast 16 juli 2014 - Gedeputeerde Staten hebben op 15 juli 2014 het gebiedsprofiel  Duin- en Bollenstreek vastgesteld. Deze streek kenmerkt zich door een opeenvolging van smalle landschappen - van oost naar -west: het strand, de duinen met badplaats Noordwijk, de landgoederenzone aan de binnenduinrand met onder andere de Keukenhof), de strandwallen en strandvlakten met de Haarlemmertrekvaart en de Ringvaart als grens.

bloembollenveld


Met dit gebiedsprofiel wil de provincie een handreiking bieden voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek. De streek ligt in het noorden van de provincie tussen de Noordzee en de Haarlemmermeer-polder. De provincie heeft op 9 juli 2014 in het vastgestelde beleidskader ‘Visie ruimte en mobiliteit’ bepaald dat behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van gebieden een belangrijke voorwaarde is voor het toestaan van nieuwe ontwikkelingen. De provincie heeft in samenwerking met de gemeenten, de regio, het waterschap en meerdere maatschappelijk betrokken partijen de specifieke kwaliteiten van dit gebied bepaald.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131406 Wed, 16 Jul 2014 13:43:00 GMT GS stellen gebiedsprofiel Krimpenerwaard vast 16 juli 2014 - Gedeputeerde Staten hebben op 15 juli 2014 het gebiedsprofiel Krimpenerwaard vastgesteld. Het gebiedsprofiel beschrijft de ruimtelijke kwaliteiten van de Krimpenerwaard, de Hollandsche IJssel en de noordoever van de Lek.

landschap


Met dit gebiedsprofiel wil de provincie een handreiking bieden voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen in de Krimpenerwaard. De provincie heeft op 9 juli 2014 in het vastgestelde beleidskader ‘Visie ruimte en mobiliteit’ bepaald dat behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van gebieden een belangrijke voorwaarde is voor het toestaan van nieuwe ontwikkelingen. De provincie heeft in samenwerking met de gemeenten, de regio, het waterschap en meerdere maatschappelijk betrokken partijen de specifieke kwaliteiten van dit gebied bepaald.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131400 Wed, 16 Jul 2014 13:32:00 GMT PS stellen Visie Ruimte en Mobiliteit vast 16 juli 2014 - Uit Provinciale Staten: Na 2 commissievergaderingen en 2 dagen hoorzitting in mei en juni 2014, stelden Provinciale Staten op 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vast.

Met de VRM stuurt de provincie op (boven)regionaal niveau op de inrichting en de kwaliteit van de ruimte in Zuid-Holland. De behoefte van Zuid-Hollandse inwoners en bedrijven aan woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en mobiliteit verandert. De provincie past daarom haar ruimtelijke en mobiliteitsbeleid aan en legt dit vast in de VRM.

Sturen op de ruimtelijke inrichting]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131389 Wed, 16 Jul 2014 10:17:00 GMT 3-in-1 project: stremming vaarwegen 16 juli 2014 - De provincie Zuid-Holland vervangt van maandag 11 augustus 2014 tot begin juni 2015 2 bruggen. Het gaat om de Zijdekadebrug op de N223 (Burgemeester van der Goeslaan) bij het steunpunt van de provincie en de Zwethbrug op de N213 (Burgemeester Elsenweg) tussen knooppunt Westerlee en het Vlietpolderplein. In dezelfde periode vervangt gemeente Westland de Oosterleesebrug op de Oostbuurtseweg.

Tijdens de werkzaamheden is de doorvaart bij alle bruggen volledig gestremd. De tijdelijke vaarroutes worden met borden aangegeven.

Stremming vaarweg Zijdekadebrug ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131379 Wed, 16 Jul 2014 09:44:00 GMT Nieuwe startpunten recreatiegebieden Zuid-Holland 16 juli 2014 - In Katwijk, Noordwijk, Boskoop en Zwammerdam zijn onlangs zogenaamde Toeristische Overstappunten (TOP's) geopend. Dit zijn startpunten waar recreanten de auto kunnen parkeren om vanaf hier gebruik te maken van een fiets- of wandelroute.

startpunt recreatiegebied


Natuur beleven]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131375 Wed, 16 Jul 2014 09:00:00 GMT Cultureel erfgoed in ere hersteld 16 juli 2014 - De provincie Zuid-Holland zet in op herstel en gebruik van cultuurhistorisch erfgoed. Zo zijn de Meerburgermolen in Leiderdorp en de Munnikenmolen in Zoeterwoude gerestaureerd en opnieuw in gebruik gesteld. Ook is de eendenkooi in Warmond hersteld.

molen in werking


Meerburger en Munnikenmolen draaien]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131369 Wed, 16 Jul 2014 08:02:00 GMT N209 A12-A13: ook 19 juli bomenkap 16 juli 2014 - De bomenkap bij de N209 tussen de A12 en A13 neemt meer tijd in beslag dan gepland. De provincie Zuid-Holland kapt daarom ook zaterdag 19 juli 2014 van 09.00 uur tot 16.00 uur bomen aan de Doenkade langs Rotterdam The Hague Airport. De bomen worden gekapt om de vliegveiligheid te waarborgen.

Windmetingen

Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) gebruikt windmetingen voor de meteorologische berichtgeving. De bomen langs de Doenkade zijn te hoog. Hierdoor zijn de windmetingen op deze plek onvoorspelbaar. De gemeente Rotterdam heeft op 2 april 2014 een kapvergunning verleend.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131372 Wed, 16 Jul 2014 07:46:00 GMT Overeenstemming ganzenbeleid Zuid-Holland 15 juli 2014 - De Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt over het ganzenbeleid voor de komende periode. Hierbij wordt een evenwicht gevonden tussen de aanwezige aantallen ganzen in de provincie en de schade die zij aan natuur, recreatiegebieden en landbouwgewassen toebrengen.


Grazende ganzen


De populatie ganzen in Zuid-Holland is de laatste decennia sterk toegenomen: van 55.000 ganzen in 2005 tot 150.000 in 2012. Door deze groei neemt ook de schade die ganzen aanrichten aan landbouwgewassen en natuur toe. Jaarlijks wordt een toenemend bedrag aan schadevergoedingen uitgekeerd voor opgevreten landbouwgewassen. In 2012 was dit bedrag circa € 1 miljoen. De betrokken partijen vinden deze schadepost niet meer acceptabel. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131333 Tue, 15 Jul 2014 14:41:00 GMT Extra impuls schonere binnenvaart 15 juli 2014 - De provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam blijven investeren in een schonere binnenvaart en een verbetering van de luchtkwaliteit. De partijen stellen net als vorig jaar middelen beschikbaar voor een binnenvaartregeling. Deze keer is de regeling toegespitst op het aanbrengen en in bedrijf hebben van een SCR-katalysator. Belangstellenden kunnen van 1 september 2014 tot 1 oktober 2014 subsidieaanvragen indienen.

Subsidieaanvragen indienen

De regeling is versmald door de ervaringen met de vorige regeling: ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. Nu kan men alleen subsidie aanvragen voor de aanschaf en de verbruikskosten van een SCR-katalysator aan een motor van een binnenvaartschip, dat in de regio Rotterdam vaart.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131351 Tue, 15 Jul 2014 13:49:00 GMT Kwaliteitsimpuls groen en recreatie Leidse regio 14 juli 2014 - Vijf gemeenten in de Leidse regio en de provincie Zuid-Holland tekenden op 14 juli 2014 een intentieverklaring, waarmee zij de kwaliteit en de recreatieve waarde van voornamelijk 5 groene recreatiegebieden rond Leiden willen verbeteren. Onderdeel van het plan zijn een investering van € 20 miljoen en het overnemen van 5 recreatiegebieden van de provincie.

bestuurders


De gemeenten Leiden, Teylingen, Katwijk, Leiderdorp en Kaag en Braassem en de provincie Zuid-Holland zijn betrokken bij deze kwaliteitsverbetering van het groen in de regio Leiden. De definitieve samenwerkingsovereenkomst is uiterlijk eind 2014 klaar. De invulling van de kwaliteitsverbetering wordt gedaan op basis van het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014 - 2020.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131321 Mon, 14 Jul 2014 15:22:00 GMT Aanmelden voor pacht landbouwgrond in Zuid-Holland 14 juli 2014 - Belangstellenden kunnen bij de provincie Zuid-Holland melden dat zij in aanmerking willen komen voor het pachten van grond(en) in het buitengebied van de provincie. De aanmeldperiode loopt van 15 juli 2014 tot 1 september 2014.

Het gaat om gronden die het Rijk in het verleden verworven heeft voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Inmiddels zijn deze gronden overgedragen aan de provincies. Op een deel van deze percelen worden de komende 10 jaar de Ecologische Hoofdstructuur of recreatiegebieden gerealiseerd. De overige gronden liggen buiten de nieuwe Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en in worden in deze periode uitgeruild om elders de EHS te kunnen realiseren.

Overdracht taken]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131265 Mon, 14 Jul 2014 09:22:00 GMT Lammebrug Leiden: afsluiting 25 tot 28 juli 14 juli 2014 - De Lammebrug in Leiden is van vrijdag 25 juli 21.00 uur tot en met maandagochtend 28 juli 5.00 uur volledig afgesloten voor al het wegverkeer, inclusief voetgangers en fietsers. De provincie Zuid-Holland voert in deze periode spoedonderhoud uit. Dat is nodig om de veiligheid van de weggebruikers te borgen. Tijdens deze periode wordt de brug niet bediend. Recreatievaart kan, tot een doorvaarthoogte van 2.60 meter, ongehinderd onder de brug doorvaren.

Lammebrug


Uitstel niet verantwoord]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131274 Mon, 14 Jul 2014 08:58:00 GMT Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop 14 juli 2014 - De gewijzigde en geoptimaliseerde landelijke regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is op 1 juli 2014 van kracht geworden.
zonnepanelen

Binnen onze provincie krijgen nu meer mensen de mogelijkheid om met subsidie bij (voormalige) boerenopstallen asbestdaken te verwijderen en op deze vernieuwde daken zonnepanelen te installeren. Door de verruimde regeling kunnen nu niet alleen agrariërs, maar ook eigenaren van voormalige boerderijen en voormalige agrarische ondernemers gebruik maken van de regeling. De regeling is verruimd en het subsidiebedrag verhoogd.

De provincie Zuid-Holland wil, mede met het oog op de volksgezondheid, stimuleren dat asbestdaken op (voormalig) agrarische gebouwen worden gesaneerd. Bovendien geldt vanaf 2024 een wettelijk verbod op de aanwezigheid van asbest. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=131260 Mon, 14 Jul 2014 07:18:00 GMT