Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ Bijenlandschap in Bentwoud gestart 18 april 2014 - Met het zaaien van bloemenzaad waar bijen en ander bestuivers graag op afkomen startte gedeputeerde Han Weber de aanleg van het bijenlandschap Bentwoud.

Gedeputeerde Han Weber zaait bloemenzaden in Bentwoud

Door extra aanplant van bloemensoorten waar de bestuivende insecten van leven, kan de bijenpopulatie weer in aantal toenemen. In de voedselproductie is de mens afhankelijk van bestuivende insecten. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129464 Fri, 18 Apr 2014 14:21:00 GMT RijnlandRoute goedgekeurd als NSL project 18 april 2014 - De RijnlandRoute maakt onderdeel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Op 19 maart 2014 heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de RijnlandRoute goedgekeurd als NSL project. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat in en langs de RijnlandRoute geen overschrijdingen van de grenswaarde voor luchtkwaliteit zijn berekend.

NSL]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129453 Fri, 18 Apr 2014 08:25:00 GMT N207 Zuid: Info-avond Greenport Boskoop 17 april 2014 - Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen houden op woensdag 7 mei 2014 een informatieavond over het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Greenport Boskoop-West. Omwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden zijn tussen 19.30 en 21.30 uur welkom in Zalencentrum “De Juffrouw”, Dorpsstraat 250 te Hazerswoude-Dorp.

Informatieavond

Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 7 mei kunt u alle varianten zien die uitgewerkt worden. Medewerkers van zowel provincie als gemeenten staan klaar om een toelichting te geven op de plannen en tekeningen. Verder geven wij toelichting op de volgende stappen. Hoe gaan we de varianten verder uitwerken? Hoe betrekken wij daar de mensen uit het gebied bij? En wat gebeurt er daarna? Er is geen plenair gedeelte, u kunt op elk gewenst tijdstip binnenlopen tussen 19:30 en 21.30 uur. De avond is bedoeld om u te informeren en met ons mee te denken. Het maakt geen deel uit van een formele procedure. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129438 Thu, 17 Apr 2014 13:59:00 GMT Rauwe melk uit Midden-Delfland blijkt lekker 17 april 2014 – Melk is helemaal niet zo gewoon als we vaak denken. Dat concludeerden 25 stedelingen, toen ze op stadsboerderij Pluk! in Den Haag melk proefden van 25 kringloopboeren uit Midden-Delfland.

Melkveehouder Gerard van Winden schenkt zijn melk aan Olle Mennema in de Melksalon

Ze proefden grote verschillen in smaak en bleken rauwe melk erg lekker te vinden. Bij het proeven werden ze geholpen door Bas de Groot, die de eerste melksommelier van Nederland wil worden.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129434 Thu, 17 Apr 2014 11:58:00 GMT N211 Monster: nachtafsluitingen 17 april 2014 - Op de N211 bij Monster zijn van dinsdag 22 april tot en met donderdag 24 april 2014 meerdere nachtafsluitingen. Het betreft het weggedeelte tussen de rotonde Emmastraat/Havenstraat en het Emmaplein. De provincie Zuid-Holland voert in die periode werkzaamheden uit. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Afsluitingen
Het weggedeelte tussen de rotonde Emmastraat/Havenstraat en het Emmaplein is afgesloten van:

  • Dinsdag 22 april 20.00 uur tot en met woensdag 23 april 2014 06.00 uur.
  • Woensdag 23 april 20.00 uur tot en met donderdag 24 april 2014 06.00 uur.
  • Donderdag 24 april 20.00 uur tot en met vrijdag 25 april 2014 06.00 uur.

Tijdens het onderhoud aan en bij de rotonde voert de gemeente Westland werkzaamheden uit op de Zwartendijk. De provincie en de gemeente Westland hebben de werkzaamheden goed met elkaar afgestemd.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129431 Thu, 17 Apr 2014 10:50:00 GMT Veiligheid otter niet zo eenvoudig 16 april 2014 - De provincie wil op korte termijn maatregelen nemen om de otter tegen het gevaar van verkeer te beschermen, maar dat is geen kwestie van een drempeltje met een buisje erin. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op vragen van de SP over maatregelen om de otter in de Nieuwkoopse Plassen te beschermen.

Verder onderzoek

Zwemmende otter]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129388 Wed, 16 Apr 2014 10:40:00 GMT Restauratie monumentale boogbrug Oud-Poelgeest 16 april 2014 - Han Weber knoopte samen met Henk Dijkstra, vertegenwoordiger van het Prins Bernhard Cultuurfonds op zaterdag 12 april 2014 de eindjes aan elkaar. Hiermee is het benodigde bedrag om de monumentale boogbrug in de tuin van Kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest in historische staat te herstellen bijeen gebracht.

Han Weber knipt samen met 2 kinderen en Henk Dijkstra lint door


De boogbrug bij de vijver van Oud Poelgeest is een rijksmonument vanwege de leeftijd (1820), de vormgeving en het materiaalgebruik. Ook de decoratieve waarde van de brug - als karakteristiek en functioneel onderdeel van een buitenplaats - telde mee bij de toewijzing van de monumentenstatus. De provincie subsidieert de brug met € 90.000. "Wij vinden de beleefbaarheid en toegankelijkheid van ons historisch erfgoed belangrijk" aldus Han Weber. Met het herstellen van de brug wordt het park rondom Kasteel Oud-Poelgeest nog aantrekkelijker om te wandelen.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129397 Wed, 16 Apr 2014 10:18:00 GMT Reineveldbrug: intrekking verbod recreatievaart 16 april 2014 - Tijdens de werkzaamheden rond de Reineveldbrug in Delft, van 22 april tot en met 9 mei 2014, geldt geen verbod voor recreatievaart. Het eerder aangekondigde verbod voor recreatievaart is ingetrokken, omdat de werkzaamheden rond de Reineveldbrug minder impactvol blijken dan aanvankelijk het geval leek.

Het inmiddels verzonden scheepvaartbericht voor de periode van 22 april tot en met 9 mei luidt als volgt:
'Rijn-Schiekanaal, Reineveldbrug te Delft, stremmingen'

In verband met de aanwezigheid van werkschepen voor het aanbrengen van geleidewerken bij de Reineveldbrug te Delft, geldt het volgende:]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129393 Wed, 16 Apr 2014 09:09:00 GMT Startpunt wandelen en fietsen in Groene Hart 15 april 2014 -  Gedeputeerde Han Weber, wethouder Mirjam Ateş-Snijdewind van Zoeterwoude en Tjerk Bruinsma, portefeuillehouder natuur en landschap van Holland Rijnland openden op donderdag 10 april 2014 het nieuwe Toeristische Overstappunt (TOP) en het Recreatief Transferium Zoeterwoude.

Recreatief Transferium

Bij het recreatief transferium kunnen bezoekers hun auto achterlaten om vervolgens te voet of per fiets verder te gaan. Vanuit het transferium lopen wandel-, fiets- en kanoroutes het Groene Hart in.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129367 Tue, 15 Apr 2014 13:17:00 GMT N209 A12 - A13: groot onderhoud 15 april 2014 - De provincie Zuid-Holland voert in 2014 groot onderhoud uit aan de N209 en parallelwegen. De werkzaamheden vinden plaats tussen de A12 en A13. Er wordt overdag, ’s nachts en in de weekenden gewerkt. Weggebruikers en omwonenden krijgen te maken met afsluitingen en omleidingen. Het verkeer wordt omgeleid via borden. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2014 gereed. In 2015 werkt de provincie verder aan de parallelwegen Hoefweg en Overbuurtseweg.

Afsluitingen en omleidingen

Verkeersborden
]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129339 Tue, 15 Apr 2014 08:31:00 GMT Voortgang in waterbeheer op orde 14 april 2014 - De voortgang in het waterbeheer is op orde. Dit blijkt uit de jaarlijkse voortgangsgesprekken die de provincie in het laatste kwartaal van 2013 met de verantwoordelijke schappen voerde. Het betreft de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta.
Waterbeheer

In deze gesprekken wordt stilgestaan bij de actuele stand van zaken van de uitvoering van de watermaatregelen en vooruit gekeken naar de toekomst. De schappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Zuid-Holland. In de voortgangsgesprekken komt een aantal hoofdonderwerpen aan bod, zoals het Waterbeheerplan, het Deltaprogramma en de financiën. Ook wordt de samenwerking tussen de schappen en de provincie besproken. Door de samenwerking op een aantal onderwerpen zijn beide partijentijdig op de hoogte van eventuele bijzonderheden en kunnen nodige aanpassingen adequaat worden doorgevoerd. Hierdoor wordt de voortgang gewaarborgd.

Waterbeheerplannen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129321 Mon, 14 Apr 2014 12:37:00 GMT Werkzaamheden Reineveldbrug Delft uitgesteld 14 april 2014 - De werkzaamheden aan de Reineveldbrug in Delft worden uitgesteld. De werkzaamheden stonden gepland van 8 april tot en met 2 mei 2014, maar zijn 2 weken opgeschort. De nieuwe periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, is 22 april tot en met 9 mei 2014.

Meer informatie
Volg Verkeerzh


Lees het eerdere nieuwsbericht ‘Reineveldbrug Delft: onderhoudswerkzaamheden’.
Lees meer over brugonderhoud en over de Reineveldbrug.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129323 Mon, 14 Apr 2014 12:30:00 GMT Commissie PS: Veehouderij en subsidies natuur 11 april 2014 - Uit Provinciale Staten: De fracties in de Statencommissie Groen en Water spraken op 9 april 2014 over intensieve veehouderij en verhoging van de subsidies voor natuur.

Verdeeldheid intensieve veehouderij

Bij aanvang van de commissievergadering Groen en Water sprak mevrouw De Baar in namens LTO Zuid-Holland. Ze vroeg aandacht voor de behoefte bij veehouderijen aan hervestiging en aan werkbare bovenwettelijke eisen. Deze punten kwamen terug in de aansluitende discussie over de toekomst van intensieve veehouderij in Zuid-Holland. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129303 Fri, 11 Apr 2014 15:04:00 GMT Kanosteigers Midden-Delfland klaar voor gebruik 11 april 2014 - Kanoërs in recreatiegebied Midden-Delfland kunnen dit seizoen voor het eerst gebruikmaken van kanosteigers. Zo kunnen ze makkelijk in- en uitstappen en aan de waterkant pauzeren, een terrasje pakken of lekker picknicken. De kanosteigers zijn gefinancierd door de provincie Zuid-Holland vanuit het kwaliteitsprogramma 'Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam' (IODS), als onderdeel van het project Routestructuren.

Kano


IODS zorgt voor de ontwikkeling van 7 vierkante kilometer gebied in Midden-Delfland, inclusief de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Het Recreatieschap Midden-Delfland heeft het kanonetwerk aangelegd, in overleg met kanoverenigingen en enkele kanoverhuurders. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129299 Fri, 11 Apr 2014 14:40:00 GMT Vaarrondje Nieuwkoop 11 april 2014 - De bruggen en sluizen rond Nieuwkoop gaan ook deze zomer vaker open. Daarmee is het voor watersporters ook dit jaar een stuk makkelijker om een ‘rondje Nieuwkoop’ te varen. Zomer 2013 startte een pilot om te kijken of de verruimde openingstijden goed zouden bevallen. Vooral in het weekend werd het gewaardeerd en vanaf nu zullen de bruggen en sluizen elk zomerseizoen van 1 juni tot 15 september 2014 langer open zijn.

sloep in het water

De recreant kan ook dit zomerseizoen vanuit Nieuwkoop via de Grecht naar Woerden, via de Oude Rijn naar Zwammerdam en via de Ziendevaart terug naar Nieuwkoop. Uiteraard is het ook mogelijk om de omgekeerde route te varen. De bedieningstijden van bruggen en sluizen zijn beter op elkaar afgestemd. De tijden zijn bovendien verruimd (8.00 - 21.00 uur), zodat mensen onderweg een hapje kunnen eten en ’s-avonds toch nog rond kunnen varen.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129297 Fri, 11 Apr 2014 11:51:00 GMT PS over intergemeentelijke samenwerking 11 april 2014 - Uit Provinciale Staten: de commissie Bestuur en Middelen sprak over de stand van zaken van de intergemeentelijke samenwerking en de stand van zaken rond de transitie in de Jeugdzorg in de provincie Zuid-Holland.

Intergemeentelijke samenwerking

De commissie was in grote lijnen tevreden over de manier waarop het college van Gedeputeerde Staten haar bijdrage levert aan de intergemeentelijke samenwerking in Zuid-Holland. D66, Christen-Unie en SGP maakten zich wel zorgen over de continuering van de bestuurlijke gesprekken in de Bollenstreek. Het betrekken van het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven in de economische samenwerkingsplannen in deze regio kon rekenen op steun van de commissie. VVD en de SP benadrukten daarnaast het belang van samenwerking van gemeenten bij de opgaven op het sociale domein. Het CDA vond de heldere kaders, die door het college gesteld worden, een goede basis voor de gemeente om afspraken te maken. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129294 Fri, 11 Apr 2014 11:13:00 GMT N480 Nieuw-Lekkerland: rijbaanafsluitingen 11 april 2014 - Op de N480 bij Nieuw-Lekkerland vinden op vrijdag 11 april en vrijdag 18 april 2014 rijbaanafsluitingen plaats. Het betreft het gedeelte op de kruising van de Schoonenburgweg met de Nieuwe Zijdeweg. De provincie Zuid-Holland voert in die periode asfalteringswerkzaamheden uit. Het verkeer kan tijdens de afsluitingen gebruikmaken van één rijbaan.

Rijbaanafsluiting

De rijbaanafsluiting op de kruising van de Schoonenburgweg met de Nieuwe Zijdeweg is:]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129288 Fri, 11 Apr 2014 06:58:00 GMT N219 Nieuwerkerk: reconstructie kruising 10 april 2014 - De provincie Zuid-Holland start op donderdag 24 april 2014 20.00 uur met de reconstructie van de kruising N219 Schielandweg/Kerklaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. De werkzaamheden duren naar verwachting tot maandag 7 juli 2014 06.00 uur. Weggebruikers kunnen tijdens het onderhoud beperkt gebruikmaken van de kruising. Het verkeer wordt omgeleid via borden. Doorgaand verkeer kan gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Schielandweg.

Kaartje werkzaamheden


Werkzaamheden]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129273 Thu, 10 Apr 2014 14:11:00 GMT Handhaving ligplaatsen Oude Rijn 10 april 2014 - De provincie Zuid-Holland gaat optreden tegen het onrechtmatig innemen van ligplaatsen in de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn, Zwammerdam, Bodegraven en Nieuwerbrug. Vanaf 15 april 2014 worden daar alle boten gestickerd, met als doel de booteigenaren erop te attenderen dat de provincie gaat handhaven. Op de sticker staat: ‘Afmeren verboden. Zonder toestemming ligplaats ingenomen’.

Booteigenaren die onrechtmatig een ligplaats innemen in de Oude Rijn krijgen tot en met 31 oktober 2014 de gelegenheid om elders een ligplaats te vinden. Daarna gaat de provincie handhaven. Dit betekent dat de provincie de boot op kosten van de eigenaar wegsleept of een dwangsom oplegt, om zo de eigenaar te dwingen de boot elders onder te brengen.

Verkeersbesluit]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129264 Thu, 10 Apr 2014 12:36:00 GMT Fietsen van Wierickerschans naar Reeuwijkse Hout 10 april 2014 - Fietsen van de Reeuwijkse Hout naar Fort Wierickerschans en terug kan vanaf nu een stuk sneller. Tussen de 2 toeristische trekpleisters is een fietspad aangelegd. Het pad verbindt de Zuidzijde in Bodegraven-Reeuwijk met de parallelweg langs de A12. De route wordt opgenomen in het landelijke fietsknooppuntennetwerk. Het fietspad is het resultaat van samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o., ProRail, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Staatsbosbeheer.

Meer recreatiemogelijkheden

Fort Wierickerschans]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129249 Wed, 09 Apr 2014 15:23:00 GMT Landgoederenpaspoort voor meer bezoekers 8 april 2014 - Prachtige buitenplaatsen, eeuwenoude kastelen en landgoederen met koetshuizen, oranjerieën en weelderige parken: de Zuid-Hollandse Landgoederenzone biedt het allemaal. De landgoederen vertellen het verhaal van de Gouden Eeuw en de Pruiken-tijd; de tijd waarin Holland het rijkste land van de wereld was. Tijd om zoveel mooi erfgoed met een grotere doelgroep te delen. Hiervoor is het landgoederenpaspoort en de landgoederenkaart gemaakt.

Inwoners en bezoekers van de regio tussen Den Haag en Leiden weten vaak niet dat er nog zoveel landgoederen verscholen liggen, die vaak te bezoeken zijn. Met het gereedkomen van een paspoort, waarbij kinderen bij elk bezocht landgoed een stempel sparen (en vanaf 5 stempels een beloning krijgen), en een landgoedkaart die 30 landgoederen in de schijnwerpers zet, wordt de kennis over en betrokkenheid bij de landgoederen vergroot.

Han Weber, Jort Kelder, de heer Hoekema (vz Erfgoedtafel Landgoederen)
]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=129205 Tue, 08 Apr 2014 12:52:00 GMT