Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ Afspraken ruimtelijke ordening Duin- en Bollenstreek 1 oktober 2014 - Zes wethouders uit de Duin- en Bollenstreek zetten op 30 september hun handtekening onder een afsprakenkader voor de ruimtelijke ordening. Gedeputeerde Govert Veldhuijzen tekende namens de provincie Zuid-Holland.

Greenport Duin- en Bollenstreek

wethouders Duin- en Bollenstreek]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132565 Wed, 01 Oct 2014 11:36:00 GMT 80 jaar Zuid-Hollands Landschap 1 oktober 2014 - Op de jubileumdag feliciteerde gedeputeerde Han Weber het Zuid-Hollands Landschap met haar 80-jarig bestaan. De organisatie vierde haar jubileumdag op 27 september in het Archeon en markeerden meteen de start van een nieuwe samenwerking met dit attractiepark. Ruim 300 beschermers, vrijwilligers en genodigden waren daarbij aanwezig.

Belangrijke rol

Groene hart - Weiland]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132549 Wed, 01 Oct 2014 07:36:00 GMT N464 Poeldijk: start voorbereidende werkzaamheden 30 september 2014 - De voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de Haasjesheulbrug in Poeldijk starten maandag 6 oktober 2014. De brug verbindt de Wateringseweg en Poeldijkseweg. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen langs de N464 ter hoogte van de Haasjesheulbrug. Het autoverkeer ondervindt naar verwachting geen hinder van deze werkzaamheden. Voor het fietsverkeer blijft een doorgaande route beschikbaar. De voorbereidende werkzaamheden worden eind 2014 afgerond.

Werkzaamheden

Begin 2015 start de provincie Zuid-Holland met de werkzaamheden aan de Haasjesheulbrug zelf. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor de zomervakantie van 2015 afgerond.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132544 Tue, 30 Sep 2014 12:21:00 GMT Werkzaamheden voor Blauwe Verbinding gestart 30 september 2014 - De aanleg van de Blauwe Verbinding, tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Oude Maas in Barendrecht, is begonnen. De provincie ondersteunt de waterverbinding omdat het ecologische en recreatieve functies combineert.

Doel

Met de aanleg van de Blauwe Verbinding wordt een waterverbinding tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht gerealiseerd. Het doel hiervan is het aanvoeren van schoon water uit de Oude Maas naar het Zuiderpark en de andere gebieden langs de route. De Blauwe Verbinding fungeert daarbij als waterberging en vormt ook een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. De Blauwe Verbinding wordt bevaarbaar voor kano’s zodat waterrecreanten vanuit de stad naar groene gebieden kunnen varen. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132539 Tue, 30 Sep 2014 08:40:00 GMT Jaap Smit: 'samenwerken en elkaar versterken' 26 september 2014 - "Meer concurrentiekracht krijg je vooral als je samenwerkt." Dat zei Jaap Smit, commissaris van de Koning (CdK) in Zuid-Holland tijdens de Statenontmoeting 2014 op vrijdag 26 september. Hij doelt hiermee op de discussies die provincie en gemeenten regelmatig voeren over de verdeling van taken en bevoegdheden.

Statenontmoeting

Speech Jaap Smit]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132517 Fri, 26 Sep 2014 16:00:00 GMT N463 Nieuwkoop: afsluiting Voorweg 26 september 2014 - De provincie Zuid-Holland voert in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop groot onderhoud uit aan de Voorweg in Noorden, tussen de Simon van Capelweg en de Uitweg. Van 29 september 2014 tot half april 2015 is de Voorweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Omleiding

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N201, N231 en N212. De omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven met gele borden. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132515 Fri, 26 Sep 2014 15:24:00 GMT PS: najaarsnota besproken 25 september 2014 - Uit Provinciale Staten: De Statencommissie Verkeer en Milieu besprak de najaarsnota en 2 rondvragen, één over de onveilige verkeerssituatie op de N206 en één over de nieuwe kolencentrales in Rotterdam.

Tevredenheid over najaarsnota

De Statencommissie sprak kort over de najaarsnota. De nota bevat de afwijkingen van het voorgenomen beleid en het bijbehorende budget. De commissie was overwegend tevreden. De vragen die er leefden konden de Gedeputeerden De Bondt en Janssen goed beantwoorden. De Najaarsnota wordt in de Statenvergadering van 15 oktober besproken.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132504 Thu, 25 Sep 2014 13:02:00 GMT Pleeggezindag Zuid-Holland 25 september 2014 - De tweede editie van de jaarlijkse Pleeggezindag Zuid-Holland vond onlangs plaats. In het Archeon in Alphen aan den Rijn kwamen ruim 500 pleegouders en pleegkinderen samen voor een dag waar de ontmoeting met andere pleeggezinnen en deskundigheidsbevordering centraal stond.

Waardering

Rik Janssen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132499 Thu, 25 Sep 2014 10:22:00 GMT Experimenten voor voordeliger natuurbeheer 25 september 2014 - De provincie Zuid-Holland wil de kosten van het beheer van groengebieden in evenwicht brengen met het beschikbare budget. Nieuwe manieren van beheer van de groen-, natuur- en landschapsgebieden worden hiervoor verkend.

7 experimenten

Bij zeven natuur- of recreatiegebieden wordt geëxperimenteerd met verschillende financieringsmogelijkheden en uitvoering van beheer, de ‘beheermodellen’, namelijk:]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132465 Thu, 25 Sep 2014 10:00:00 GMT Testsluiting Europoortkering op 28 september 24 september 2014 - Op zondag 28 september sluiten de Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering, hun deuren tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting. De sluiting is bedoeld om eventuele technische problemen aan het licht te brengen, zodat deze nog voor het stormseizoen verholpen kunnen worden. Op deze dag zijn er in het Keringhuis, Publiekscentrum Water bij de Maeslantkering, rondleidingen en andere activiteiten. Minister Schultz van Haegen is aanwezig om een nieuwe website en app te introduceren.

De Europoortkering beschermt met de achterliggende dijken ongeveer 1,5 miljoen mensen in Rotterdam, Dordrecht en het omliggende gebied tegen stormvloeden van de Noordzee.

Publieks- en informatiecentrum]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132488 Wed, 24 Sep 2014 12:48:00 GMT Zuid-Holland saneert waterbodem Oude Rijn 23 september 2014 - De provincie Zuid-Holland gaat de waterbodem van de Oude Rijn saneren ter hoogte van het voormalige NAF-terrein in Alphen aan den Rijn. Noodzakelijke baggerwerkzaamheden werden in 2013 uitgesteld nadat sterke vermoedens van verontreinigingen waren gerezen. Onderzoek heeft nu aangetoond dat er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen. De risico’s voor de volksgezondheid zijn gering, maar er moet wel worden voorkomen dat de verontreinigingen zich verder in het ecosysteem verspreiden.

De werkzaamheden starten na de zomer van 2015.

Onderzoeken]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132466 Tue, 23 Sep 2014 13:57:00 GMT N207 Henegouwerweg: afsluiting 10-13 oktober 23 september 2014 - De Henegouwerweg (N207) in Waddinxveen is van vrijdag 10 oktober 21.00 uur tot maandag 13 oktober 5.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de kruising met de Kerkweg-Oost/Brugweg (hefbrug Waddinxveen) en de rotonde Coenecoop.

Tijdens dit weekend werkt de provincie Zuid-Holland aan de rotonde N207/N452 (Goudse Poort). Er geldt een omleiding voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers.

Werkzaamheden]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132451 Tue, 23 Sep 2014 08:27:00 GMT Gregor Rensen waarnemend burgemeester Brielle 22 september 2014 - De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 16 oktober 2014 de heer drs. G.G.J. (Gregor) Rensen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Brielle. De heer Rensen is 57 jaar en lid van de PvdA.

Continuïteit waarborgen

De huidige burgemeester van Brielle, mevrouw G.W.M. van Viegen, heeft aangegeven na twee ambtstermijnen het burgemeesterschap van Brielle neer te leggen. De commissaris heeft met de fractievoorzitters van gedachten gewisseld over de ontstane situatie. Om de bestuurlijke kwaliteit, stabiliteit en continuïteit in Brielle te waarborgen heeft de commissaris in goed overleg met de vertrouwenscommissie besloten om over te gaan tot de benoeming van een waarnemend burgemeester. De waarnemend burgemeester zal zich richten op de uitvoering van zijn wettelijke portefeuille en de vervulling van het ambt. Daarnaast zal de waarnemend burgemeester de relatie met de buurgemeenten onderhouden. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132436 Mon, 22 Sep 2014 09:12:00 GMT Boek over 200 jaar provincie Zuid-Holland 22 september 2014 - Minister Ronald Plasterk ontving afgelopen vrijdag uit handen van de commissaris van de Koning Jaap Smit het eerste exemplaar van het boek ‘Behoedzaam Bestuur’ over 200 jaar provincie Zuid-Holland.

Het was op de dag dat precies 200 jaar geleden de Provinciale Staten van de provincie Holland voor de eerste maal in het Koninkrijk der Nederlanden in vergadering bijeenkwamen.

Eigen kracht]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132425 Mon, 22 Sep 2014 07:30:00 GMT