Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ Informatieavonden inpassingsplan RijnlandRoute 23 oktober 2014 - De provincie Zuid-Holland organiseert op 28, 29 en 30 oktober informatieavonden over het inpassingsplan van de RijnlandRoute. Tijdens deze avonden tonen medewerkers van de provincie verbeteringen, die dankzij de zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan en wensen van gemeenten zijn doorgevoerd.

Data en locaties

De provincie houdt informatieavonden over het inpassingsplan van de RijnlandRoute. De zaal is open vanaf 19.00 uur, de presentatie begint om 19.15 uur.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133007 Thu, 23 Oct 2014 12:21:00 GMT Afsluiting Hefbruggen Boskoop en Waddinxveen 22 oktober 2014 - De Provincie Zuid-Holland verricht vandaag van 20.00 uur tot 24.00 uur een spoedreparatie aan de Hefbrug Boskoop. Van 24.00 uur tot 4.00 uur morgenochtend wordt een spoedreparatie aan de Hefbrug Waddinxveen uitgevoerd. De bruggen zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor het wegverkeer. Vanwege de harde wind moeten de kabels om de brug te bedienen worden aangespannen.

Het wegverkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers worden door verkeersregelaars, waar mogelijk, over de brug geleid.

Hinder]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132978 Wed, 22 Oct 2014 13:25:00 GMT Afwikkeling fractieverantwoordingen 2013 21 oktober 2014 - Een aantal media heeft de afgelopen week bericht over de fractieverantwoordingen 2013. De afwikkeling ervan is nog gaande en wordt binnenkort afgerond.

In lijn met de verordening stellen de fractievoorzitters uit Provinciale Staten jaarlijks de definitieve bijdragen aan de fracties vast. Dit jaar heeft de externe accountant van de provincie conform de verordening een advies uitgebracht over de besteding van deze bijdragen. De fracties geven op korte termijn een reactie op de rapportage van de externe accountant en de daarin genoemde posten. Vervolgens stellen de fractievoorzitters de bijdragen over 2013 vast, waarna het besluit naar Provinciale Staten wordt gestuurd en op de website van de provincie wordt gepubliceerd.

Mochten de fractievoorzitters besluiten dat een fractie in strijd handelt met de verordening, moet de desbetreffende fractie het bedrag terugbetalen. Indien een fractie dat nalaat, kent de verordening een aantal sanctiebepalingen. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132958 Tue, 21 Oct 2014 14:57:00 GMT 3-in-1 project: weekendafsluiting Galgeweg 21 oktober 2014 - De doorgaande route Galgeweg - Oranjesluisweg bij Naaldwijk is ter hoogte van kruispunt Westerlee van zaterdag 1 november, 6.00 uur, tot zondag 2 november, 20.00 uur, afgesloten. De provincie Zuid-Holland voert in die periode werkzaamheden uit aan de fietstunnel onder de N213 (Burgemeester Elsenweg).

Woningen blijven voor hulpdiensten en direct omwonenden tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Wegafsluiting]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132944 Tue, 21 Oct 2014 12:36:00 GMT