Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ Aboutaleb legt eed af bij CdK Smit 26 november 2014 - Ahmed Aboutaleb is met ingang van 5 januari 2015 herbenoemd tot burgemeester van Rotterdam voor de periode van 6 jaar. Dit is bij Koninklijk Besluit vastgesteld. Aboutaleb legde vandaag de eed af bij Jaap Smit, commissaris van de Koning (CdK) in Zuid-Holland.

Aboutaleb

Aanbeveling Rotterdamse raad aan CdK]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=134071 Wed, 26 Nov 2014 11:04:00 GMT € 10,9 miljoen voor beleefbare monumenten 26 november 2014 - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen € 3,8 miljoen beschikbaar voor de restauratie en ontwikkeling van erfgoed. Daarnaast brengen ondernemers, vrijwilligers en overheden - verenigd in zogenoemde erfgoedtafels - gezamenlijk ruim € 7,1 miljoen bijeen voor de erfgoedlijnen.

Met het beschikbare budget van € 10,9 miljoen wordt onze historie voor de toekomst behouden en monumenten beleefbaar gemaakt.

Maatregelenpakket 2015]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=134061 Wed, 26 Nov 2014 08:52:00 GMT Jan Pieter Lokker burgemeester Goeree-Overflakkee 25 november 2014 - De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 16 december 2014 de heer drs. J.P.J. (Jan Pieter) Lokker tot waarnemend burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. De heer Lokker is 65 jaar en lid van het CDA.

Continuïteit waarborgen

De burgemeester van Goeree-Overflakkee, mevrouw mr. A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman, heeft om gezondheidsredenen haar taken tijdelijk neergelegd. Zij hoopt haar werk in het voorjaar van 2015 te hervatten. Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen heeft de commissaris na overleg met de burgemeester en een afvaardiging van de gemeenteraad besloten om een waarnemend burgemeester aan te stellen. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=134048 Tue, 25 Nov 2014 16:21:00 GMT Eindelijk duidelijkheid over vervoerregio 25 november 2014 - De provincie Zuid-Holland is tevreden over de duidelijkheid die staatssecretaris Mansveld afgelopen vrijdag heeft geboden over de toekomstige vervoerregio’s en de afschaffing van de plusregio’s.

Duidelijkheid geboden

Het kabinet heeft besloten dat er binnen afzienbare tijd een samenwerkingsverband moet worden gevormd dat uitsluitend de verkeer- en vervoertaken voor het openbaar vervoer in het grootstedelijk gebied uitvoert. Aan de betrokken overheden (provincie en gemeenten) wordt daarvoor een beperkte tijd geboden. Daarom is besloten het ontwerpbesluit dat de vervoerregio mogelijk maakt, aan te passen.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=134049 Tue, 25 Nov 2014 15:30:00 GMT Waterinnovatieprijs 2014: stem op AquaReUse 25 november 2014 - Vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de prestigieuze Waterinnovatieprijs. De provincie Zuid-Holland is mede-initiator van het project AquaReUse, dat momenteel wordt gerealiseerd door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Glastuinbouw


Dit project is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014 in de categorie schoon water: afvalwaterzuivering / waterkwaliteit. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=134028 Tue, 25 Nov 2014 08:26:00 GMT 3-in-1 project: werkzaamheden N213 vervroegd 24 november 2014 - De werkzaamheden aan de Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein bij Naaldwijk, worden met een week vervroegd. Daarnaast vindt er geen nachtafsluiting plaats. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van 28 oktober 2014.

Het verkeer op de Burgemeester Elsenweg (N213) komend vanaf Westerlee in de richting van Naaldwijk maakt van zaterdag 29 november vanaf 19.00 uur tot maandag 1 december 4.00 uur gebruikt van 1 rijstrook. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer te begeleiden. De provincie Zuid-Holland plaatst in dit weekend de laatste brugdelen om de fietsverbinding over het Vlietpolderplein te realiseren.

Meer informatie]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=134014 Mon, 24 Nov 2014 13:01:00 GMT Algeheel jachtverbod blijft van kracht door vogelgriep 24 november 2014 - Het ministerie van Economische Zaken heeft op 23 november het landelijk vervoersverbod vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen. De maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven waarschijnlijk 21 dagen in stand.

Landelijke maatregelen

Nederland wordt opgedeeld in 4 regio’s, waar tussen de contacten tot een minimum worden beperkt. Naast de gerichte regionale aanpak blijft de ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte in heel Nederland van kracht. Verder geldt een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven. Het verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte blijft van kracht. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=134001 Mon, 24 Nov 2014 11:02:00 GMT R-net rijdt in Madurodam 21 november 2014 - Vanaf vandaag rijdt in Madurodam een rood-grijze bus van R-net rond. Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van het OV-bureau Randstad onthulde de R-net bus en halte in het miniatuurpark in Den Haag.

R-net mini


In 2010 hebben de bestuurders van het OV-bureau Randstad besloten om gezamenlijk 1 netwerk voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de gehele Randstad te realiseren onder 1 herkenbaar merk: R-net. In Noord-Holland en Flevoland rijden de comfortabele, betrouwbare bussen al, eind dit jaar kunnen ook reizigers in Zuid-Holland voor het eerst met R-net reizen. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133984 Mon, 24 Nov 2014 10:51:00 GMT Beter worden in het groen 24 november 2014 - Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Dunea, IVN, Florence, Florein en MPPG Parnassiagroep gaan samenwerken om meer gebruik te maken van groen- en recreatiegebieden voor gezondheid en bewegen. De provincie Zuid-Holland steunt het initiatief met een subsidie van bijna € 2 ton.

De provincie streeft naar meer bezoekers die de Zuid-Hollandse groengebieden beleven. De subsidie draagt bij aan deze doelstelling.

Programma ‘Natuur & Gezondheid Den Haag’]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133996 Mon, 24 Nov 2014 09:00:00 GMT Zuid-Holland bundelt krachten in Europa 21 november 2014 - Op 13 november heeft gedeputeerde Rogier Van der Sande namens Gedeputeerde Staten deelgenomen aan de jaarconferentie van het Vanguard initiatief in Milaan. Het initiatief is een Europees netwerk van de belangrijkste Europese industriële regio’s dat interregionale samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen stimuleert en faciliteert. Het netwerk wil industriële kennisdomeinen in verschillende regio’s met elkaar te verbinden om nieuwe, slimme specialisaties te ontwikkelen. Eerder dit  jaar is Zuid-Holland toegetreden tot het netwerk.

Werkgroep

Tijdens de meeting in Milaan heeft gedeputeerde Van der Sande het initiatief genomen om te starten met een werkgroep bio-economie binnen het Vanguard Netwerk. Rogier van der Sande. “Als netwerk van industriële regio’s ligt er voor het Vanguard initiatief een enorme kans de transitie naar een bio-economie te versnellen door interregionale samenwerking en kennisuitwisseling.” ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133985 Fri, 21 Nov 2014 14:12:00 GMT Statencommissie: Decathlon en windenergie 21 november 2014 - Uit Provinciale Staten: De statencommissie Ruimte en Leefomgeving besprak op 19 november onder andere de ontheffingsverzoeken van de gemeenten Schiedam en Den Haag over de grootschalige sportdetailhandel (Decathlon) in de buitengebieden. Ook werd de voortgang van de realisatie windenergie in Zuid-Holland - met name in de gemeente Korendijk - behandeld.

Beide bespreekpunten trokken veel publiek en insprekers. Voor de ontheffingsverzoeken waren 10 insprekers aanwezig en voor de windmolens in Korendijk meldden zich 3 insprekers.

Decathlon]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133969 Fri, 21 Nov 2014 09:35:00 GMT Statencommissie: inpassingsplan RijnlandRoute 21 november 2014 - Uit Provinciale Staten: De Statencommissie Verkeer en Milieu behandelde het inpassingsplan van de RijnlandRoute.

Bij aanvang van de vergadering bood de bewonersgroepoverleg RijnlandRoute een petitie aan de commissievoorzitter aan. Ook werd een petitie aangeboden om de vogeltuin aan de Ommedijkseweg te sparen.

Uitleg]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133967 Fri, 21 Nov 2014 08:57:00 GMT Opnieuw vervoers- en jachtverbod door vogelgriep 20 november 2014 - Door de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Ter Aar heeft het ministerie van Economische Zaken een vervoersverbod voor pluimvee en gevogelte, pluimveemest, eieren en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven voor het hele land ingesteld. Ook is een jachtverbod op alle dieren ingesteld. De verboden gelden vooralsnog voor 3 dagen.

Verleende ontheffingen opgeschort

Dit jachtverbod betekent dat alle ontheffingen van de Flora- en Faunawet, die de Omgevingsdienst Haaglanden in opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft verleend, zijn opgeschort. Er mogen geen schadeveroorzakende dieren worden gevangen of gedood. De handhavers van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn op de hoogte van het jachtverbod.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133946 Thu, 20 Nov 2014 14:52:00 GMT Aansluiting A20/N456 Moordrecht klaar voor verkeer 20 november 2014 - Rijkswaterstaat rondt vrijdag 21 november het werk aan de A20/N456 Moordrecht voor een belangrijk deel af. Het verkeer rijdt over een nieuw viaduct over het spoor, dat aansluit op de nieuwe, verhoogde N456.

Ook wordt op de A20 de nieuwe afrit vanuit richting Rotterdam in gebruik genomen.

Betere verkeerssituatie]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133935 Thu, 20 Nov 2014 14:05:00 GMT Maatregelen verspreiding vogelgriep opgeheven 19 november 2014 - Het ministerie van Economische Zaken heeft de maatregelen om de verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan opgeheven.

Met uitzondering van een gebied in een straal van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf zijn het vervoersverbod en het jachtverbod opgeheven.

]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133656 Wed, 19 Nov 2014 12:34:00 GMT Oeververvanging Gouwe: inloopavond 19 november 2014 - De provincie Zuid-Holland houdt op dinsdag 2 december een inloopavond over de geplande werkzaamheden bij de Gouwe in Waddinxveen.

Enerzijds betreft het de oeververvanging op het deel van de Zuidkade vanaf huisnummer 90 tot en met 232 (ter hoogte van de Burgemeester Trooststraat en de zuidelijke aansluiting met de St. Victorstraat). Anderzijds gaat het over de reconstructie van de weg tussen de Kouwe Hoek en Zuidkade huisnummer 9. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om de ontwerpen te bekijken. De werkzaamheden starten naar verwachting in de zomer van 2015 en duren tot omstreeks eind maart/begin april 2016.

Locatie]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133635 Wed, 19 Nov 2014 09:21:00 GMT Aan de slag in de Krimpenerwaard 18 november 2014 - De K5-gemeenten, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan aan de slag met natuur, landbouw en recreatie in de Krimpenerwaard. Dat hebben de partijen bezegeld.

Binnenkort wordt ook een gebiedsovereenkomst getekend. Hierin is vastgelegd hoe alle partijen de opgaven voor natuur, landbouw, water en recreatie samen met gebiedspartners willen realiseren.

Nieuwe natuur]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133625 Tue, 18 Nov 2014 15:09:00 GMT De Bondt waardeert ambities duurzaamheid Arriva 18 november 2014 - Samen met algemeen directeur Anne Hettinga van Arriva onthulde gedeputeerde Ingrid de Bondt maandag het Lean & Green-logo op een Arriva bus. Het logo komt op alle Arriva bussen te staan.

Ingrid de Bond bij Arriva


Lean & Green staat symbool voor de ambities die het vervoerbedrijf heeft op het gebied van duurzaamheid. En die ambities sluiten goed aan op de visie van de provincie, waarin wordt gesteld dat het openbaar vervoer in 2 concessieperiodes toe moet werken naar energieneutraal.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133588 Tue, 18 Nov 2014 10:05:00 GMT Nr. 1 Ingrid de Bondt: meest invloedrijke bestuurder 18 november 2014 - Rijnstreek Business heeft gedeputeerde Ingrid de Bondt (Verkeer, luchtvaart en grondzaken) verkozen tot meest invloedrijke bestuurder van de regio. ‘Een bestuurder met ambities en een voorbeeld voor vrouwen’ zijn enkele kwalificaties waarmee De Bondt de Top 25 van meest invloedrijke bestuurders aanvoert.

Het echtpaar Stokkermans van Grand Hotel Huis ter Duin voert de lijst aan bij de ondernemers.

Portretfoto Ingrid de Bondt]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133585 Tue, 18 Nov 2014 09:36:00 GMT N206 Leiden: rijstrookafsluiting 17 november 2014 - Op de N206 tussen Leiden en Zoeterwoude-Dorp is naar verwachting tot het einde van deze week de rijstrook voor vracht- en busverkeer richting Leiden afgesloten. Het betreft het weggedeelte vanaf de Europaweg/Lammebrug tot de kruising Burgemeester Detmersweg/Doctor Kortmannstraat.

Onderhoudswerk N206


Door de aanhoudende regenval heeft de provincie in het weekend van 15 en 16 november niet al het groot onderhoud kunnen uitvoeren. Om de veiligheid voor het verkeer te borgen is de rijstrook voor vracht- en busverkeer afgesloten. De rijstroken voor het autoverkeer zijn in beide richtingen open.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133574 Mon, 17 Nov 2014 15:45:00 GMT Jachtverbod door vogelgriep 17 november 2014 - Door de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (provincie Utrecht) heeft het ministerie van Economische Zaken een vervoersverbod voor pluimvee en gevogelte, pluimveemest, eieren en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven voor het hele land ingesteld. Ook is er een jachtverbod op alle dieren ingesteld.

Dit jachtverbod betekent dat alle ontheffingen van de Flora- en Faunawet, die de Omgevingsdienst Haaglanden in opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft verleend, zijn opgeschort. Er mogen geen schadeveroorzakende dieren worden gevangen of gedood. De handhavers van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn op de hoogte van het jachtverbod.

Ingrijpend]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133562 Mon, 17 Nov 2014 12:29:00 GMT N207: afsluiting Boskoop – Alphen a/d Rijn 17 november 2014 - De N207 is vanaf de tunnel ter hoogte van Reijerskoop in Boskoop tot en met de Boskoopseweg in Alphen aan den Rijn afgesloten van vrijdagavond 28 november, 21.00 uur, tot maandagochtend 1 december, 5.00 uur. Ook het Jaagpad langs de Gouwe is in die periode afgesloten.

Daarnaast zijn de Boskoopseweg en Oostgouweweg - dit is de parallelweg langs de N207 - van maandag 24 november, 5.00 uur, tot en met woensdag 26 november, 21.00 uur, afgesloten. De provincie Zuid-Holland voert in die perioden asfaltwerkzaamheden uit. Er geldt een omleiding voor gemotoriseerd verkeer.

Omleiding]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=133422 Mon, 17 Nov 2014 09:45:00 GMT