Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ Gregor Rensen waarnemend burgemeester Brielle 22 september 2014 - De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 16 oktober 2014 de heer drs. G.G.J. (Gregor) Rensen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Brielle. De heer Rensen is 57 jaar en lid van de PvdA.

Continuïteit waarborgen

De huidige burgemeester van Brielle, mevrouw G.W.M. van Viegen, heeft aangegeven na twee ambtstermijnen het burgemeesterschap van Brielle neer te leggen. De commissaris heeft met de fractievoorzitters van gedachten gewisseld over de ontstane situatie. Om de bestuurlijke kwaliteit, stabiliteit en continuïteit in Brielle te waarborgen heeft de commissaris in goed overleg met de vertrouwenscommissie besloten om over te gaan tot de benoeming van een waarnemend burgemeester. De waarnemend burgemeester zal zich richten op de uitvoering van zijn wettelijke portefeuille en de vervulling van het ambt. Daarnaast zal de waarnemend burgemeester de relatie met de buurgemeenten onderhouden. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132436 Mon, 22 Sep 2014 09:12:00 GMT Boek over 200 jaar provincie Zuid-Holland 22 september 2014 - Minister Ronald Plasterk ontving afgelopen vrijdag uit handen van de commissaris van de Koning Jaap Smit het eerste exemplaar van het boek ‘Behoedzaam Bestuur’ over 200 jaar provincie Zuid-Holland.

Het was op de dag dat precies 200 jaar geleden de Provinciale Staten van de provincie Holland voor de eerste maal in het Koninkrijk der Nederlanden in vergadering bijeenkwamen.

Eigen kracht]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132425 Mon, 22 Sep 2014 07:30:00 GMT Internationale meetcampagne Zandmotor van start 19 september 2014 - Van 15 september tot en met 27 oktober vindt bij de Zandmotor een grote meetcampagne plaats: MegaPEX2014. Hieraan doen internationale onderzoekers vanuit allerlei disciplines mee.

Gedurende zes weken wordt de standaard aanwezige meetapparatuur uitgebreid met veel extra materieel. In totaal worden meer dan twintig verschillende meetopstellingen gerealiseerd. Die leggen het gedrag van de Zandmotor op kleine en grote schaal vast, waaronder de stroming, verspreiding van zand, en de aanwezige flora en fauna.

Schiereiland]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132413 Fri, 19 Sep 2014 11:30:00 GMT PS: overlast ganzen beperken 19 september 2014 - Uit Provinciale Staten: Commissaris van de Koning Jaap Smit stond aan het begin van de vergadering stil bij de ramp met de MH17. Bij deze vlucht vielen 43 Zuid-Hollandse slachtoffers. Na een moment van stilte startte de vergadering.

Op verzoek van de PvdA spraken de Statenleden over het Ganzenbeleidskader.

Ganzenbeleid]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132409 Fri, 19 Sep 2014 09:10:00 GMT Jaap Smit: prominentere rol provincies 18 september 2014 - ‘Deze Miljoenennota krijgt van mij een 7,5. Het kabinet heeft eindelijk een beetje de wind mee, hoewel het allemaal nog broos is'. Dit is een passage van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland in een interview met organisatieadviesbureau BoerCroon over de Miljoenennota op Prinsjesdag 2014.

Verschuiving taken

Afbeelding Jaap Smit]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132388 Thu, 18 Sep 2014 11:38:00 GMT N217 Oud-Beijerland: rijbaanafsluitingen 17 september 2014 - Op de N217 bij Oud-Beijerland vinden van vrijdag 19 september 20.30 uur tot maandag 22 september 05.00 uur rijstrookafsluitingen plaats. Het betreft het viaduct van de N217 over de A29. Het verkeer maakt tijdens de afsluitingen gebruik van 1 rijstrook per rijrichting.

De provincie Zuid-Holland voert in deze periode onderhoudswerkzaamheden uit en zet verkeersregelaars in tijdens de afsluitingen. Fietsers worden met borden omgeleid via de Blaaksedijk. Landbouwverkeer wordt over de hoofdrijbaan geleid.

Groot onderhoud]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132378 Wed, 17 Sep 2014 14:51:00 GMT Zuid-Holland aan de slag met Deltabeslissingen 17 september 2014 - Na de vaststelling van de Deltabeslissingen kan Zuid-Holland aan de slag. De provincie gaat samen met haar partners voortvarend aan de slag met gebiedsoplossingen bij dijkversterking en afspraken over de beschikbaarheid van zoetwater.

Zuid-Holland heeft de afgelopen vier jaar intensief meegewerkt aan het Nationaal Deltaprogramma en is tevreden met de Deltabeslissingen. Gedeputeerde Han Weber "Goed dat de Deltacommissaris veel van onze voorstellen heeft overgenomen en het zoetwatervraagstuk een stap verder is gebracht. Een belangrijk resultaat van het Deltaprogramma is dat de beschikbaarheid van zoetwater nu de aandacht krijgt die het verdient."

Nieuwe veiligheidsnormen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132365 Wed, 17 Sep 2014 10:27:00 GMT Historie buitenplaats Berbice komt tot leven 17 september 2014 - Gedeputeerde Han Weber ontving het eerste exemplaar van het boek Begeerlijk Berbice, de buitenplaats en haar bewoners’ tijdens het Minisymposium Berbice. Het boek komt uit op een bijzonder moment in de geschiedenis van Berbice, want dit jaar is de grootscheepse restauratie van het hoofdhuis begonnen. Het minisymposium stond in het teken van kennisoverdracht.

De verhalen in ‘Begeerlijk Berbice’ laten de buitenplaats tot leven komen en dragen zo bij aan de beleefbaarheid van onze geschiedenis.

Bijzondere bewoners]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132355 Wed, 17 Sep 2014 08:36:00 GMT Gemaal Verdoold klaar voor de toekomst 17 september 2014 - Het monumentale gemaal Verdoold in de Krimpenerwaard is klaar voor de wateropgave in de toekomst. Het gemaal is volledig gerenoveerd en gerestaureerd. Gedeputeerde Han Weber en dijkgraaf Hans Oosters van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard openden het gemaal officieel.

Het project is onderdeel van een reeks van aanpassingen aan het watersysteem in de Krimpenerwaard zodat dit in de toekomst meer water kan verwerken. Het gemaal heeft een gloednieuwe fundering, twee visvriendelijke pompen en een diepe, brede watergang naar Achterbroek.

Veiligheid]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132352 Wed, 17 Sep 2014 08:23:00 GMT Boogbrug kasteel Oud-Poelgeest gerestaureerd 17 september 2014 - De boogbrug in de tuin van kasteel Oud-Poelgeest is gerestaureerd. Burgemeester Waaijer van Oegstgeest en de heer Dessing, oud voorzitter van het Themajaar Nederlandse Historische Buitenplaatsen openden onlangs de brug.

De boogbrug is gerestaureerd dankzij een subsidie van de provincie Zuid Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Veiligheid]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132349 Wed, 17 Sep 2014 08:09:00 GMT N207 Zuid: Combinatie van trajecten toegevoegd 16 september 2014 - De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen onderzoeken een nieuwe combinatie van trajecten om de bereikbaarheid van de Greenport Boskoop-West en de leefbaarheid in de omliggende kernen te verbeteren.

Het onderzoek startte met 2 combinaties van trajecten, nu worden er 3 combinaties onderzocht. Dit gebeurt naar aanleiding van de binnengekomen reacties op de voorgestelde aanpak van het onderzoek (de Mededeling). De nieuwe combinatie van trajecten is hieronder aangegeven op de kaart.

Advies Commissie m.e.r.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132329 Tue, 16 Sep 2014 14:25:00 GMT Prinsjesdag 2014 16 september 2014 - Vandaag is het zover, Prinsjesdag 2014. Een belangrijke dag waar de regering haar plannen voor 2015 bekendmaakt. Ook spreekt de koning de troonrede uit. En niet te vergeten: de Gouden Koets kan weer bewonderd worden.

Tijdens Prinsjesdag zal Den Haag de volle aandacht krijgen en achter de schermen levert de provincie Zuid-Holland haar bijdrage.

Programma]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132320 Tue, 16 Sep 2014 09:14:00 GMT Mijlpaal: 100e Seef-label van Zuid-Holland 15 september 2014 - Gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland en Kees van Velzen (onderwijswethouder van Teylingen) reikten vandaag het 100e verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF uit aan de beide vestigingen van basisschool De Regenboog in Voorhout (Teylingen).

ingrid de Bondt


Gedeputeerde Ingrid de Bondt en onderwijswethouder Kees van Velzen op basisschool De Regenboog (Voorhout)]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132303 Mon, 15 Sep 2014 14:59:00 GMT N208: afsluitingen in september en oktober 15 september 2014 - Op de N208/Heereweg/Westelijke Randweg in Lisse en Hillegom zijn in september en oktober 2014 meerdere lange weekend- en nachtafsluitingen. Ook zijn er gedeeltelijke rijbaanafsluitingen, waarbij de weg wel beschikbaar blijft voor verkeer. Het gaat om het weggedeelte vanaf het Tuincentrum Overvecht in Lisse tot aan de gemeente Hillegom, inclusief de kruising van de Leidsestraat/Leimuiderweg.

De provincie Zuid-Holland voert in die periode onderhoudswerkzaamheden uit. Voor hulpdiensten zijn woningen altijd bereikbaar. Het overige verkeer wordt omgeleid met gele borden. De werkzaamheden aan de weg zijn naar verwachting op vrijdag 24 oktober afgerond.

Nachtafsluitingen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132284 Mon, 15 Sep 2014 14:03:00 GMT Aftrap R-net in Zuid-Holland 15 september 2014 - "Als je instapt in een bus van R-net weet je dat je een comfortabele reis hebt met een betrouwbare dienstregeling. We sluiten hiermee aan op het kwalitatief hoogwaardige netwerk dat nu al elders in de Randstad rijdt. Dit is hét keurmerk voor het OV, nu en in de toekomst,” aldus Ingrid de Bondt, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Kwalitatief hoogwaardig OV

Op een shovel begon De Bondt vanochtend met de aanleg van de eerste Zuid-Hollandse R-net-halte in Zoetermeer aan de Muzieklaan. R-net is hét keurmerk voor kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad en garandeert reizigers comfortabel, frequent en betrouwbaar openbaar vervoer.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132264 Mon, 15 Sep 2014 08:46:00 GMT