Provincie Zuid-Holland nieuws undefined Dit is het laatste nieuws van de Provincie Zuid-Holland. http://www.zuid-holland.nl © Copyright Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland http://www.zuid-holland.nl/pzh_logo.jpg http://www.zuid-holland.nl/ Afsluiting Hefbruggen Boskoop en Waddinxveen 22 oktober 2014 - De Provincie Zuid-Holland verricht vandaag van 20.00 uur tot 24.00 uur een spoedreparatie aan de Hefbrug Boskoop. Van 24.00 uur tot 4.00 uur morgenochtend wordt een spoedreparatie aan de Hefbrug Waddinxveen uitgevoerd. De bruggen zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor het wegverkeer. Vanwege de harde wind moeten de kabels om de brug te bedienen worden aangespannen.

Het wegverkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers worden door verkeersregelaars, waar mogelijk, over de brug geleid.

Hinder]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132978 Wed, 22 Oct 2014 13:25:00 GMT Afwikkeling fractieverantwoordingen 2013 21 oktober 2014 - Een aantal media heeft de afgelopen week bericht over de fractieverantwoordingen 2013. De afwikkeling ervan is nog gaande en wordt binnenkort afgerond.

In lijn met de verordening stellen de fractievoorzitters uit Provinciale Staten jaarlijks de definitieve bijdragen aan de fracties vast. Dit jaar heeft de externe accountant van de provincie conform de verordening een advies uitgebracht over de besteding van deze bijdragen. De fracties geven op korte termijn een reactie op de rapportage van de externe accountant en de daarin genoemde posten. Vervolgens stellen de fractievoorzitters de bijdragen over 2013 vast, waarna het besluit naar Provinciale Staten wordt gestuurd en op de website van de provincie wordt gepubliceerd.

Mochten de fractievoorzitters besluiten dat een fractie in strijd handelt met de verordening, moet de desbetreffende fractie het bedrag terugbetalen. Indien een fractie dat nalaat, kent de verordening een aantal sanctiebepalingen. ]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132958 Tue, 21 Oct 2014 14:57:00 GMT 3-in-1 project: weekendafsluiting Galgeweg 21 oktober 2014 - De doorgaande route Galgeweg - Oranjesluisweg bij Naaldwijk is ter hoogte van kruispunt Westerlee van zaterdag 1 november, 6.00 uur, tot zondag 2 november, 20.00 uur, afgesloten. De provincie Zuid-Holland voert in die periode werkzaamheden uit aan de fietstunnel onder de N213 (Burgemeester Elsenweg).

Woningen blijven voor hulpdiensten en direct omwonenden tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via borden.

Wegafsluiting]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132944 Tue, 21 Oct 2014 12:36:00 GMT Zakkendragershuis Schiedam gerestaureerd 17 oktober 2014 - Het Zakkendragershuis, van oudsher de thuisbasis van het zakkendragersgilde, heeft een grondige restauratie ondergaan. De restauratie werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de provincie in het kader van de Erfgoedlijn trekvaarten. Gedeputeerde Han Weber sloot de renovatie donderdag 16 oktober feestelijk af door samen met wethouder Marcel Houtkamp de klok te luiden. Zo konden alle Schiedammers horen dat het huisje weer in gebruik genomen is.

Subsidie

Opening zakkendragershuisje]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132918 Fri, 17 Oct 2014 13:37:00 GMT N209 A12-N11: Start werkzaamheden 17 oktober 2014 - De provincie is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de N209 tussen de A12 en Hazerswoude Rijndijk.

De weg voldoet niet meer aan de gestelde veiligheidseisen. De provincie start met de aanleg van een nieuwe rotonde, een fietstunnel en voetgangersbrug naar het Bentwoud en brengt op delen van de N209 nieuw asfalt aan. De werkzaamheden duren tot eind 2015 leiden en tot geen of weinig verkeershinder.

Werkzaamheden]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132909 Fri, 17 Oct 2014 11:37:00 GMT N206: weekendafsluiting in oktober en november 17 oktober 2014 - Op de N206 tussen Zoetermeer en Zoeterwoude vindt van vrijdag 31 oktober, 20.00 uur tot maandag 3 november, 5.30 uur een weekendafsluiting plaats. Het betreft het weggedeelte vanaf de kruising Meerpolder/Middelweg (op de komgrens van Zoetermeer) tot de kruising Meerlaan/Jan Koenenweg.

De provincie Zuid-Holland voert in die periode voorbereidende werkzaamheden uit. Het verkeer wordt omgeleid via borden. De omleidingskaart is vanaf volgende week te downloaden op de website van de provincie.

Werkzaamheden]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132896 Fri, 17 Oct 2014 09:20:00 GMT N206: informatiebijeenkomst in oktober 17 oktober 2014 - De provincie Zuid-Holland organiseert maandag 27 oktober een informatiebijeenkomst over de geplande werkzaamheden aan de N206 tussen Zoetermeer en Zoeterwoude. Het betreft de kruising Meerlaan/Jan Koenenweg en de brug over de Ommedijksewatering. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om het ontwerp te bekijken. De werkzaamheden starten vrijdag 31 oktober en duren tot medio mei 2015.

Locatie

De informatiebijeenkomst vindt plaats in Stichting Dorpshuis Stompwijk aan de Doctor van Noortstraat 89 in Stompwijk. Medewerkers van de provincie beantwoorden tussen 19.00 uur en 21.00 uur uw vragen. De bijeenkomst heeft een informeel karakter zonder vast programma. U hoeft zich dan ook niet vooraf aan te melden.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132891 Fri, 17 Oct 2014 08:50:00 GMT Compensatie voor aantasten windvang molens 16 oktober 2014 - De provincie Zuid-Holland heeft een regeling opgesteld om het wegnemen van windvang rond historische windmolens door bouwprojecten te laten compenseren.

Historisch erfgoed

Molens behoren tot het historisch erfgoed van Zuid-Holland en moeten behouden worden. Een stilstaande molen vraagt echter meer onderhoud dan een draaiende. Daarom is in de Visie Ruimte en Mobiliteit vastgelegd dat in de omgeving van een molen - de molenbiotoop - geen hoge bebouwing mag komen. Om de vrije windvang van én het zicht op historische windmolens te garanderen.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132877 Thu, 16 Oct 2014 14:24:00 GMT Het gaat voor de wind met molen De Vlieger 16 oktober 2014 - Het is feest bij windmolen De Vlieger in Leidschendam-Voorburg. “Wij vieren vandaag en morgen dat deze 17e eeuwse poldermolen 25 jaar geleden werd verplaatst naar zijn huidige locatie: het Essepad in Voorburg”, zegt Bram Zonderop. De trotse molenaar blikt samen met de provincie Zuid-Holland terug op de rijke geschiedenis van de oudste molen van Zuid-Holland.

Noodgedwongen verhuizing]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132871 Thu, 16 Oct 2014 12:56:00 GMT PS: tevreden over najaarsnota 16 oktober 2014 - Uit Provinciale Staten: De Staten spraken over de Najaarsnota 2014.

De nota bevat de afwijkingen van het voorgenomen beleid en het bijbehorende budget. De statenleden waren overwegend tevreden. Opmerkingen werden geplaatst over de programmareserves en het onderdeel Groen en Water.

Geld uit de programmareserves]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132865 Thu, 16 Oct 2014 08:53:00 GMT Alphen: inloopavond oeververbetering 16 oktober 2014 - De provincie Zuid-Holland houdt op dinsdag 28 oktober een inloopavond over de geplande werkzaamheden aan de oever van de Gouwe ter hoogte van de Gouwsluissebuurt. Het betreft de oever die loopt vanaf de steekhaven langs de Oude Rijn tot aan de hefbrug Gouwesluis. Ook wordt de oever bij de Gouwekade aangepakt tussen het K-bord ter hoogte van huisnummer 12 en de hefbrug.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de werkzaamheden aan de oever en de gevolgen daarvan. Het onderhoud aan de oever wordt grotendeels vanaf het water uitgevoerd en is omstreeks april 2015 afgerond.

Locatie]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132864 Thu, 16 Oct 2014 08:36:00 GMT N456 tussen N207 en Middelweg weekend afgesloten 15 oktober 2014 - In het weekend van 7 november tot 10 november is de N456 afgesloten tussen de N207 en de Middelweg bij Moordrecht. Rijkswaterstaat maakt dan de aansluiting tussen de verhoogde N456 en het nieuwe viaduct over het spoor.

Vanaf maandag 3 november rijdt het verkeer weer over de verhoogde N456. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project A20 aansluiting Moordrecht.

Afsluiting voor automobilisten]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132830 Thu, 16 Oct 2014 07:57:00 GMT Inpassingsplan RijnlandRoute naar PS 15 oktober 2014 - De inpassing van de RijnlandRoute, de provinciale oost-west verbinding van Katwijk naar de A4, is verder gedetailleerd. Gedeputeerde Staten hebben dat vastgelegd in het provinciaal inpassingsplan en leggen dat plan nu voor aan Provinciale Staten. Die nemen er naar verwachting op 10 december een besluit over.

De verdere uitwerking en aanpassingen zijn mede gebaseerd op de inbreng van 238 belanghebbenden. Zij hebben hun zienswijzen op het ontwerp inpassingsplan in het voorjaar aan de provincie kenbaar gemaakt.

Verbetering doorstroming en ontsluiting]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132842 Wed, 15 Oct 2014 14:11:00 GMT N444: natuurcompensatie voor aanleg rotonde 15 oktober 2014 - De provincie Zuid-Holland, De Vrienden van het Overbosch, en de gemeente Teylingen hebben overeenstemming bereikt over een pakket aan compensatiemaatregelen voor het Overbosch in Voorhout. Deze compensatie is gewenst omdat een deel van het Overbosch gekapt wordt voor de aanleg van een nieuwe brug en rotonde op de plaats van de huidige Nagelbrug.

Achtergrond

De Nagelbrug en de N444 worden de komende jaren flink aangepakt. Om de verkeersafwikkeling rond de Nagelbrug structureel te verbeteren, legt de provincie een rotonde aan. Hiervoor is meer ruimte nodig. Bij het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met het waardevolle Overbosch. In de loop van de onderhandelingen is het percentage dat van het Overbosch afgeschaafd wordt, beperkt tot ongeveer 2,5 procent. Dit is 900 m2.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132840 Wed, 15 Oct 2014 12:26:00 GMT Provincie trots op vrijwilligers erfgoedlijnen 15 oktober 2014 - Han Weber bedankt alle betrokken partijen voor hun inzet bij de erfgoedlijnen. Dat deed hij op de 7e erfgoeddag op 9 oktober in het Scheltemacomplex in Leiden.

Zuid-Holland startte 2 jaar geleden met een succesvolle aanpak van het erfgoedbeleid. Dit succes is vooral te  danken aan de erfgoedtafels en de ruim 200 vrijwilligers.

Jaloers]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132836 Wed, 15 Oct 2014 10:31:00 GMT Bio-economie sterke troef voor Zuid-Holland 15 oktober 2014 - In de provincie Zuid-Holland maakt de bio-economie een belangwekkende groei door. Deze bedrijven maken uitsluitend gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals biomassa, of houden zich bezig met biotechnologie.

Een belangrijke sleutel tot het succes is de intensieve samenwerking tussen de Europese regio’s. Binnen Nederland vormt Zuid-Holland samen met Noord-Brabant en Zeeland de zogeheten Biobased Delta. Binnen Europa wordt samengewerkt met onder meer regio’s Lombardije (Italië) en Lodz (Polen). Tot nu toe hebben 16 van de 28 lidstaten de ontwikkeling van de bio-economie als prioriteit benoemd.

Conferentie]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132831 Wed, 15 Oct 2014 09:54:00 GMT Subsidie voor onderhoud karakteristiek landschap 15 oktober 2014 - Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om subsidie te verlenen voor het in stand houden van unieke landschapselementen. Het gaat bijvoorbeeld om knotwilgen, hakhoutbosjes en houtwallen en -singels.

Uitvoeringsregeling Groen

Het besluit van GS betreft het openstellen van paragraaf 4.2 van de Uitvoeringsregeling Groen van 16 november 2014 tot en met 15 januari 2015 voor het indienen van aanvragen voor een subsidie voor het onderhouden van landschapselementen. De belangrijkste voorwaarde waaraan moet worden voldaan is dat de te onderhouden elementen moet liggen binnen het landschapszoekgebied van het Natuurbeheerplan (kaart 4). Ook moeten de landschapselementen zijn opgenomen in de tabel met subsidiabele landschapselementen in het natuurbeheerplan Zuid-Holland.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132827 Wed, 15 Oct 2014 08:41:00 GMT Behoud van weidevogels 14 oktober 2014 - Er gaat een nieuw beleid voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in per 1 januari 2016. Dit agrarisch natuurbeheer richt zich vooral op weidevogels.

Bij de decentralisatie van natuurtaken in 2013 zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Vervolgens is een landelijk project gestart door het ministerie van EZ, de provincies en de Stichting Collectieven Agrarisch natuurbeheer om het natuurbeleid te wijzigen.

Agrarisch natuurbeheer]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132815 Tue, 14 Oct 2014 14:40:00 GMT PAL-advies over weidevogels 14 oktober 2014 - De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) adviseert de provincie in vijf punten hoe om te gaan met het weidevogelbeheer in Zuid-Holland. Deze punten worden in het advies uitvoerig toegelicht.

1. Steun voor het nieuwe stelsel
De voorgestelde nieuwe aanpak voor het weidevogelbeheer met gebiedscollectieven achten wij nodig om te komen tot robuuste en meetbare resultaten. Laat waar mogelijk dit agrarisch weidevogelbeheer aansluiten op het weidevogelbeheer in natuurreservaten, zodat robuustere weidevogelgebieden ontstaan.

2. Kijk naar alle maatschappelijke kosten en baten
Aan de batenkant draagt het voorgestelde weidevogelbeheer bij aan het in stand houden van hooggewaardeerde, voor Nederland en Zuid-Holland kenmerkende en in internationaal perspectief waardevolle weidevogelpopulaties. Verder draagt dit beheer bij aan het behoud van de bijbehorende landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden en aan de identiteit en het imago van deze provincie.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132811 Tue, 14 Oct 2014 11:44:00 GMT Heineken start bouw 4 windmolens 13 oktober 2014 - De realisatie van 4 windmolens voor Heineken is afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Duurzaamheid symbolisch gestart. Met de windmolens kan de bierbrouwerij in 40% van de energiebehoefte voorzien.

Provincie Zuid-Holland verleende de vergunning, omdat het goed past in de transitie naar een duurzame economie.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132783 Mon, 13 Oct 2014 14:05:00 GMT Nauwe samenwerking Zuid-Holland en CataloniŽ 13 oktober 2014 - Zuid-Holland en Catalonië hebben elkaar veel te bieden als het gaat om innovatie en internationalisering van het midden- en kleinbedrijf. Dat is de conclusie van een werkbezoek dat gedeputeerde Govert Veldhuijzen afgelopen week aan Catalonië heeft gebracht. De kansen liggen vooral op het gebied van de tuinbouw, haven en logistiek, gezondheid, milieu en energiebesparing.

Kansen

de heren Mas en Veldhuijzen]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132774 Mon, 13 Oct 2014 12:41:00 GMT Stremming Gouwe en hinder bij hefbrug Boskoop 13 oktober 2014 - De Gouwe in Boskoop is van omstreeks vrijdag 31 oktober tot en met eind december 2014 gestremd voor alle scheepvaart. Het betreft het gedeelte vanaf de hefbrug Boskoop tot aan de aftakking Otwegwetering, ter hoogte van restaurant Skoop Boskoop.

De provincie Zuid-Holland vervangt in die periode de oever langs de Gouwe. Op gezette tijden gaat de brug open voor de scheepvaart, waardoor het wegverkeer hinder ondervindt. De nabijgelegen straten in de Ridderbuurt zijn verminderd bereikbaar. Het wegverkeer wordt omgeleid via borden.

Verkeershinder bij hefbrug Boskoop]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132771 Mon, 13 Oct 2014 11:15:00 GMT N207: werkzaamheden Zegerbaan 13 oktober 2014 - De provincie werkt van woensdag 22 oktober tot en met zaterdag 25 oktober 2014 aan de N207 Zegerbaan in Alphen aan den Rijn. Vanaf de kruising met de Eisenhouwerlaan tot en met de Zegerbrug over het Aarkanaal brengt de provincie nieuwe belijning aan. Tijdens de werkzaamheden is de Zegerbaan 1 nacht volledig afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid.

Afsluiting

Op woensdag 22 en donderdag 23 oktober is tussen 9.00 en 15.00 uur, 1 rijbaan van de N207 afgesloten tussen de kruising met de Eisenhouwerlaan en de Zegerbrug. Het verkeer kan langs de werkzaamheden rijden. De Zegerbaan is volledig dicht van vrijdag 24 oktober 21.00 uur tot zaterdag 25 oktober 9.00 uur.]]> http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=132768 Mon, 13 Oct 2014 09:26:00 GMT