Raadsledenontmoeting 2016: 'Samen verantwoordelijkheid voor de democratische rechtsstaat

Gepubliceerd op 8 december 2016"Inwoners zijn geen klant van de overheid, maar zijn mede-eigenaar. Een actieve participatie van burgers is de kracht van de democratie." Dit zei commissaris van de Koning, Jaap Smit, tijdens de tweede Raadsledenbijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag op 7 december 2016. Ook Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State sprak de volksvertegenwoordigers toe. Zo vindt hij het geen goed idee dat volksvertegenwoordigers slechts doorgeefluik zijn van de wensen en opvattingen van hun achterban. Donner haalde hiervoor de grondwet aan waarin staat dat volksvertegenwoordigers zonder last of ruggespraak moeten kunnen stemmen.

Piet Hein Donner en Jaap Smit gingen onder meer in op een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van raden en staten. Naast vernieuwingen in het openbaar bestuur zoals de veranderende verhouding tussen overheden onderling en die tussen de overheid en burgers, werd tijdens de bijeenkomst ook stilgestaan bij de vraag 'hoe worden inwoners weer deelgenoot van het politieke spel'.

Jaap Smit: "Bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor goed bestuur. Vertrouwen in de politiek begint bij goed functioneren, waarbij bestuurders hun eigen belang ondergeschikt maken aan het gemeenschappelijk belang. Dat is wat zo hard nodig is in deze tijd waarin veel op het spel staat. Kwaliteit, focus op het grotere belang en oprechte zorg over de toekomst van onze democratische rechtsstaat."

Na de toespraken wisselden de ongeveer 120 Zuid-Hollandse gemeenteraadsleden en 30 provinciale Statenleden met elkaar van gedachten over de ontwikkelingen en de uitdagingen waar lokale bestuurders vandaag de dag voor staan. Zo bespraken zij onderwerpen over bestuurlijke samenwerking, regionale economie en energietransitie.


Video: toespraak Piet Hein Donner

Video: toespraak Jaap Smit

Volg Zuid-Holland op Twitter