Natura 2000-gebied, vergunningIn Zuid-Holland bevinden zich diverse Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen vanwege de aanwezigheid van bijzondere kenmerken, zoals habitats en plant- en diersoorten. Voor deze habitats en soorten gelden specifieke doelstellingen. Als u van plan bent om een activiteit uit te voeren die een effect kan hebben op habitats of soorten in een of meerdere Natura 2000-gebieden, moet u nagaan of hiervoor een vergunningplicht geldt.

In de provincie Zuid-Holland wordt voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan vastgesteld. In deze beheerplannen is het huidige gebruik getoetst en voor een groot deel vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt ook voor beheermaatregelen. Bekijk de Stand van zaken beheerplannen.

Contact

Voor meer informatie of het aanvragen van een vergunning neemt u contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt