Experiment akkernatuur Zegenpolder gaat van start

Gepubliceerd op 5 september 2017De Combinatie Zegenpolder B.V. gaat de komende 3 jaar het experiment uitvoeren rond het realiseren van hoogwaardige akkernatuur in de Zegenpolder bij Rhoon. Het plan van aanpak van deze onderneming scoorde het beste op de kwaliteitseisen voor deze openbare pachtuitgifte en daarom is de pacht gegund aan de Combinatie Zegenpolder B.V.

“Het is mooi dat we dit bijzondere experiment juist in dit gebied kunnen uitvoeren”, stelt gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. “Door vele betrokkenen is lang gepraat over de verdere ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. Er is nu de ruimte om echt met elkaar aan de slag te gaan. Ik hoop dat veel enthousiaste ondernemers en inwoners binnen en buiten het gebied die handschoen oppakken.”

Ondernemers konden zich tussen 1 mei en 23 juni 2017 inschrijven voor de pachtuitgifte voor het driejarige experiment in de Zegenpolder. Inschrijving stond open zowel voor ondernemers uit Rhoon als van elders. Het experiment wordt uitgevoerd in een gebied van 74 hectare, verdeeld over 2 kavels met bijbehorende percelen. In totaal heeft de provincie 6 inschrijvingen ontvangen, alleen van ondernemers van buiten het gebied.

Leren van het experiment

Het experiment in de Zegenpolder is bedoeld om kennis op te bouwen over het realiseren van akkernatuur. Bijvoorbeeld met de teelt van bepaalde combinaties van gewassen, akkerranden van verschillende omvang of natuurvriendelijke onkruidbestrijding. Bloem- en kruidenrijke akkerranden, velden met wintervoedsel voor vogels en stroken grasland die op natuurlijke wijze beheerd worden gaan het gebied aantrekkelijker maken voor onder anderen vlinders, bijen en vogels. Akkernatuur kan alleen gerealiseerd worden met een vorm van agrarisch gebruik op basis van een extensief bouwplan en met bijpassend beheer. Het experiment is gestart omdat er in Nederland weinig tot geen ervaring is met het realiseren van hoogwaardige akkernatuur op deze wijze en schaal.

Gebiedscoöperatie

Het driejarige experiment met hoogwaardige akkernatuur wordt uitgevoerd op akkers die door de provincie zijn aangekocht voor het project ‘Buijtenland van Rhoon’. Doel van dit project is om samen met bewoners en ondernemers te werken aan een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waar natuur, recreatie en landbouw samen optrekken. Om de gestelde doelen te bereiken wordt momenteel een gebiedscoöperatie opgericht. Vooruitlopend hierop wordt ruimte geboden voor het realiseren van kansrijke initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van de het project ‘Buijtenland van Rhoon’.


Volg @zuid_holland op Twitter