Beheerplan Meijendel & Berkheide ter inzage

Gepubliceerd op 4 april 2018Om de bijzondere duinnatuur van Meijendel & Berkheide zo goed mogelijk in stand te houden, is een beheerplan vastgesteld. Dit beheerplan ligt ter inzage van 5 april tot en met 16 mei 2018.

Duinlandschappen en water

Meijendel & Berkheide is een uitgestrekt duin- en natuurgebied in de gemeenten Wassenaar, Den Haag en Katwijk. Het gebied is rijk aan wandel- en fietspaden, waar veel recreanten genieten van de verschillende soorten duinlandschappen. Ter bescherming van de waterwinning zijn sommige delen van Meijendel & Berkheide afgesloten voor het publiek. Deze rust is goed voor de vogelstand.

Natura 2000-gebied

De duinlandschappen van Meijendel & Berkheide zijn zo waardevol, dat het Rijk het gebied heeft aangewezen als Natura 2000-gebied. Om dit bijzondere gebied in stand te houden, heeft de provincie Zuid-Holland, met medewerking van verschillende partijen, een beheerplan opgesteld. Daarin staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Meijendel & Berkheide te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Voor Meijendel & Berkheide geldt dat vrijwel alle huidige activiteiten door kunnen gaan.

Beroep

Wie beroep wil aantekenen tegen het beheerplan moet dat doen bij de rechtbank van het arrondissement waar zijn of haar gemeente onder valt. De beroepstermijn is van 5 april tot en met 16 mei 2018.

Het beheerplan ligt in die periode ter inzage in de gemeenten Den Haag, Katwijk en Wassenaar, op het Provinciehuis in Den Haag en (op afspraak) op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook is het beheerplan, inclusief de bijlagen, te raadplegen op de webpagina Meijendel & Berkheide.


Volg @zuid_holland op Twitter