BurgerinitiatiefAls u uw stem wilt laten horen bij de overheid, dan kunt u gebruik maken van het burgerinitiatief. Bijvoorbeeld als u een voorstel heeft om het openbaar vervoer te verbeteren. Door gebruik te maken van het burgerinitiatief zet u onderwerpen op de agenda van de provincie en levert u een bijdrage aan de beleids- en besluitvorming.

Voorwaarden

De voorwaarden om gebruik te maken van het burgerinitiatief zijn onder andere:

  • Een minimaal aantal personen ondersteunt uw voorstel. Deze personen wonen in de provincie.
  • Het onderwerp valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie.
  • Uw voorstel is geen klacht, bezwaar of vraag over het beleid van de provincie.

Voldoet het voorstel aan alle voorwaarden? Dan is Provinciale Staten verplicht het op de agenda te zetten.

Aanpak

U doet de aanvraag schriftelijk. Zet duidelijk in uw voorstel welke beslissing Provinciale Staten volgens u moet nemen.

Contact

U stuurt uw voorstel naar de provincie.

Als u ouder bent dan 15 jaar, kunt u een burgerinitiatief indienen.

Heeft u vragen dan kunt u bellen met de Statengriffie, 0704418149 / 0704416497, of mailen naar de .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provinciale Staten Zuid-Holland, Statengriffie

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus Postbus 90602
2509 LP Den Haag