Bijeenkomst Wet natuurbescherming in Zuid-Holland
Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:00 tot
Locatie
provinciehuis, Den Haag
Doelgroep

Wabo-specialisten

Omschrijving

Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De provincie Zuid-Holland is sinds die tijd verantwoordelijk voor het verlenen van ontheffingen rondom soortenbescherming, bijvoorbeeld voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Omdat de wet en taken nieuw zijn, willen we graag ervaringen met de Wnb delen en elkaar inspireren om economische ontwikkelingen én de natuur in Zuid-Holland te faciliteren. Hiervoor organiseren we een netwerkbijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst willen we uitleg geven over hoe de provincie de taken en bevoegdheden invult, wat de rolverdeling is en hoe we de mogelijkheden die de Wnb biedt optimaal benutten.

Verder willen we tijdens de bijeenkomst met u in gesprek over:

  • ontheffingverlening en afstemming met Omgevingsdienst Haaglanden
  • toezicht en handhaving ism Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  • gebiedsgerichte ontheffing (goed voor natuur én economie), casus gemeente Den Haag
Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan ha.van.hamersveld@pzh.nl, met vermelding van uw:

  • Naam
  • Organisatie
  • Functie
  • Mailadres
  • Expertise

Tevens kunt u aangeven welke vragen/thema’s u graag wilt bespreken.

Vlinder