N481 Peilmolenbrug: bewonersavond / workshop nieuwe variantenstudie
Datum
Plaats in agenda
Tijd
19:30 tot
Locatie
Zalencentrum ‘De Spil', Willem v/d Heerikweg 1, 2971 XG Bleskensgraaf
Doelgroep

Belanghebbenden en omwonenden

Omschrijving

De provincie Zuid-Holland gaat de verkeerssituatie op de N481 rondom de Peilmolenbrug in Oud Alblas optimaliseren. Hiervoor zijn 3 nieuwe ontwerpen gemaakt die voldoen aan zowel de doelstellingen van verkeersveiligheid als ruimtelijke kwaliteit. Deze varianten worden tijdens de bijeenkomst met belanghebbenden besproken. De provincie vindt uw mening belangrijk en kiest voor een gedragen variant.

Meer informatie

- N481

- Sandra Kegge-Veraar, omgevingsmanager van de provincie, 0627067438 / s.veraar@pzh.nl

Aanmelden

Nee

Bijzonderheden

De avond zal om 19.30 uur starten met een korte presentatie van de 3 varianten. Daarna gaan de belanghebbenden in groepjes uiteen om deze 3 varianten te beoordelen.