PAL-lunchlezing 'Ruimtelijke adaptie'
Datum
Plaats in agenda
Tijd
12:00 tot
Locatie
Statenzaal, Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
Omschrijving

Het Deltaprogramma 2018 is op Prinsjesdag 2017 verschenen en bevat naast een Deltaplan Waterveiligheid en een Deltaplan Zoetwater nu voor het eerst ook een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert.

Deltacommissaris Wim Kuijken gaat in de PAL-lezing van 15 december 2017 in op het Deltaprogramma en zoomt in op het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie met de aanpak en ruimtelijke maatregelen om Nederland weerbaar te maken voor extreem weer, waarbij de maatregelen kunnen meeliften met grotere ruimtelijke opgaven, maar ook met maatregelen op wijk- en straatniveau.

Steven Slabbers (Bosch en Slabbers) gaat vervolgens in op de ruimtelijke kansen en mogelijkheden in Zuid-Holland, de rol van de provincie en de meekoppelkansen.

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier.