IPO bijeenkomst Revitalisering Vastgoed
Datum
Plaats in agenda
Tijd
09:30 tot
Locatie
Oude Magazijn, Amersfoort
Doelgroep

in eerste instantie medewerkers van provincies en gemeenten, maar iedereen die werkt in het domein ruimtelijke ordening en leegstand is welkom!

Omschrijving

Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.
Op welke manier gaan provincies om met hun ruimtelijke kwaliteit? En welke creatieve oplossingen hebben zij bedacht om leegstand te lijf te gaan? Provincies delen hun kennis en best practices tijdens de werkconferentie, die door het IPO georganiseerd wordt.

Diverse thema’s
Tijdens het congres komen diverse thema’s aan bod. Hebben we bijvoorbeeld het lef om beleidskeuzes te maken die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en regionale afstemming? In hoeverre blijft leegstaand vastgoed een rol spelen in tijden van economische groei en een krappe woningmarkt? Welke andere domeinen zullen in de toekomst met leegstand te maken krijgen? Waar lopen we in de praktijk tegenaan en wat is onze provinciale rol in het bestrijden van leegstand (van faciliteren tot regie voeren)?

Meer informatie

Kijk voor het programma en aanmelden op de website van het evenement.