Coronavirus
COVID19-header

Hoe gaat de provincie om met de coronacrisis?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor inwoners, ondernemers en organisaties. Omdat het een nationale crisis is, is in eerste instantie het rijk aan zet als het gaat om maatregelen. De provincie onderzoekt waar zij een bijdrage kan leveren vanuit haar rol en taak en zo tot eventuele extra maatregelen te komen. Hieronder is per thema aangegeven wat de provincie tot nu toe doet om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Dit overzicht wordt doorlopend bijgewerkt en aangevuld.


Bereikbaar Zuid-Holland

 • Zorgen dat infra en beheer- en onderhoudsprojecten door kunnen gaan heeft prioriteit.
 • Waar mogelijk en in overleg met omgeving en markt projecten versneld en eerder uitvoeren
 • Winterbediening voor bruggen en sluizen gedurende coronamaatregelen kabinet
 • De dienstregeling voor OV is afgeschaald. Vervoerders blijven zelfde voorschot subsidie ontvangen ondanks afgeschaalde dienstregeling en er worden gesprekken gevoerd tussen vervoerders, provincies, vervoersautoriteiten en het Rijk over steunmaatregelen
 • Vanaf 1 juni gaan vervoerders weer een volledige dienstregeling rijden. Bekijk de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus voor het openbaar vervoer.

Concurrerend Zuid-Holland

 • Inzicht in economische impact via Coronamonitor Zuid-Holland
 • Bijdrage aan crisisorganisatie tuinbouw
 • Startup in Residence: ResilientSociety: innovatieve startups aan de slag met coronavraagstukken
 • Vanuit het programma SMITZH wordt de Zuid-Hollandse maakindustrie opgeroepen middelen of diensten beschikbaar te stellen ter bestrijding van de coronacrisis
 • De Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaarschappij InnovationQuarter stelt overbruggingskredieten beschikbaar voor startende ondernemers en innovatieve bedrijven
 • Gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) steunen het onderzoek naar alternatieven voor tuinbouwproducten die anders vernietigd worden of gebruikt zouden worden als compost.
 • Er wordt gewerkt aan een kennisnetwerk van gemeenten en MKB’ers om ondernemers te helpen bij digitalisering.

Financiën en organisatie

 • Sneller betalen facturen
 • Coulance bij uitstel van gesubsidieerde activiteiten en vergoeding van reeds gemaakte subsidiabele kosten

 • Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen brengen in kaart brengen welke nadelige financiële gevolgen de corona-crisis voor de decentrale overheden heeft.
 • De provincie is gestart met een Marktplaats. Hiermee koppelt ze waar mogelijk medewerkers aan organisaties die op dit moment juist extra capaciteit nodig hebben.
 • Het opleggen van leges door de provincie wordt voorlopig uitgesteld. Leges zijn vergoedingen voor het werk dat de provincie uitvoert.
 • De provincie is er op gericht zoveel mogelijk projecten doorgang te laten vinden, juist nu. Met alle betrokkenen bekijken we wat de mogelijkheden zijn om de opdracht uit te voeren onder de huidige omstandigheden. Voor nieuwe opdrachten passen we de aanbestedingsprocedure waar nodig aan.

Versterken natuur in Zuid-Holland

 • Landbouw: ondersteuning Korte Keten-initiatieven
 • Bezoekerscentra Zuid-Hollandse natuurgebieden zijn gesloten, inclusief sommige parkeerplaatsen
 • De boswachters zijn extra alert nu, in samenwerking met handhavers van gemeente, waterschap en politie. Evenals de BOA van het Zuid-Hollands Landschap die toeziet dat mensen zich niet begeven in afgesloten gebieden.

Gezond en veilig Zuid-Holland

 • Inspecties omgevingsdiensten zoveel mogelijk op afstand.
 • Groene handhaving houdt ook toezicht op 1,5 meter afstand en samenscholing.
 • De provincie Zuid-Holland is betrokken bij initiatieven die voedselverspilling tegengaan.
 • 3 bedrijven is toestemming gegeven tijdelijk meer afval van ziekenhuizen te verwerken vanwege het coronavirus. Het gaat om beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel zoals gebruikte mondkapjes, schorten en handschoenen.
 • Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) houdt Omgevingsdienst OMDH toezicht op de verschillende zwemlocaties, waaronder ook het binnenwater.