Coronavirus
COVID19-header

Hoe gaat de provincie om met de coronacrisis?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor inwoners, ondernemers en organisaties. Omdat het een nationale crisis is, is in eerste instantie het rijk aan zet als het gaat om maatregelen. De provincie onderzoekt waar zij een bijdrage kan leveren vanuit haar rol en taak en zo tot eventuele extra maatregelen te komen. Hieronder is per thema aangegeven wat de provincie tot nu toe doet om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Dit overzicht wordt doorlopend bijgewerkt en aangevuld.


Bereikbaar Zuid-Holland

 • Zorgen dat infra en beheer- en onderhoudsprojecten door kunnen gaan heeft prioriteit.
 • Waar mogelijk en in overleg met omgeving en markt projecten versneld en eerder uitvoeren.
 • Actuele bediening voor bruggen en sluizen gedurende coronamaatregelen kabinet.
 • Vanaf 1 juli mogen reizigers weer alle zitplaatsen in het openbaar vervoer gebruiken. Hierbij wordt reizigers gevraagd om drukte te vermijden en zo veel mogelijk buiten de spits te reizen.

Concurrerend Zuid-Holland

 • 3 miljoen euro noodsteun voor de culturele sector in Zuid-Holland. Gemeenten kunnen zich aanmelden tot 9 november
 • Inzicht in economische impact via Coronamonitor Zuid-Holland
 • Bijdrage aan crisisorganisatie tuinbouw
 • Startup in Residence: ResilientSociety: innovatieve startups aan de slag met coronavraagstukken
 • Vanuit het programma SMITZH wordt de Zuid-Hollandse maakindustrie opgeroepen middelen of diensten beschikbaar te stellen ter bestrijding van de coronacrisis
 • De Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaarschappij InnovationQuarter stelt overbruggingskredieten beschikbaar voor startende ondernemers en innovatieve bedrijven

Financiën en organisatie

 • Sneller betalen facturen
 • Coulance bij uitstel van gesubsidieerde activiteiten en vergoeding van reeds gemaakte subsidiabele kosten

 • Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen brengen in kaart welke nadelige financiële gevolgen de corona-crisis voor de decentrale overheden heeft.
 • De provincie is er op gericht zoveel mogelijk projecten doorgang te laten vinden, juist nu. Met alle betrokkenen bekijken we wat de mogelijkheden zijn om de opdracht uit te voeren onder de huidige omstandigheden. Voor nieuwe opdrachten passen we de aanbestedingsprocedure waar nodig aan.
 • Het opleggen van leges door de provincie wordt voorlopig uitgesteld. Leges zijn vergoedingen voor het werk dat de provincie uitvoert.
 • Provinciemedewerkers werken zoveel mogelijk thuis,. Hiermee ontlasten we de wegen en het openbaar vervoer zo veel mogelijk.
 • De provincie is gestart met een Marktplaats. Hiermee koppelt ze waar mogelijk medewerkers aan organisaties die op dit moment juist extra capaciteit nodig hebben.
 • Evenementen buiten het Provinciehuis worden alleen georganiseerd op locaties die coronaproof zijn.

Versterken natuur in Zuid-Holland

 • Landbouw: ondersteuning Korte Keten-initiatieven
 • Bezoekerscentra Zuid-Hollandse natuurgebieden zijn gesloten, inclusief sommige parkeerplaatsen
 • De boswachters zijn extra alert nu, in samenwerking met handhavers van gemeente, waterschap en politie. Evenals de BOA van het Zuid-Hollands Landschap die toeziet dat mensen zich niet begeven in afgesloten gebieden.

Gezond en veilig Zuid-Holland

 • Inspecties omgevingsdiensten zoveel mogelijk op afstand.
 • Groene handhaving houdt ook toezicht op 1,5 meter afstand en samenscholing.
 • De provincie Zuid-Holland is betrokken bij initiatieven die voedselverspilling tegengaan.
 • 3 bedrijven is toestemming gegeven tijdelijk meer afval van ziekenhuizen te verwerken vanwege het coronavirus. Het gaat om beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel zoals gebruikte mondkapjes, schorten en handschoenen.
 • Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) houdt Omgevingsdienst OMDH toezicht op de verschillende zwemlocaties, waaronder ook het binnenwater.

Schone energie voor iedereen

Juist nu is het belangrijk om te investeren in schone energie

Met het uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ zet de provincie zich in voor een duurzame energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven in Zuid-Holland. Juist nu veel partijen het economisch moeilijk hebben vinden we het van belang om te blijven investeren in de economie van morgen. Zo ondersteunen we de bedrijven, gemeenten, inwoners en energiecoöperaties die zich inzetten voor een schone en gezonde toekomst.

Een paar voorbeelden: Via het innovatiefonds Energiiq investeren we in innovatieve bedrijven, met het Elena project ondersteunen we negen gemeenten bij het realiseren van aardgasvrije wijken, met de regeling ‘lokale initiatieven’ helpen inwoners die zelf energie willen opwekken of willen isoleren.

Ga naar onze energiepagina voor meer informatie.