CoronavirusCOVID19-header

Hoe gaat de provincie om met de coronacrisis?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor inwoners, ondernemers en organisaties. De provincie levert een bijdrage waar dat kan vanuit haar rol en taak en heeft diverse maatregelen opgesteld.

Het rapport ‘Navigeren in de mist. Perspectieven na de coronapandemie’(verwijst naar een andere website) concludeert dat de coronapandemie voor veel onzekerheid zorgt, met grote gevolgen voor de economie en de gemoedsgesteldheid van de samenleving. In 4 scenario’s schetst de studie mogelijke lange termijn toekomstbeelden voor de Zuid-Hollandse samenleving.

De gevolgen van de coronacrisis op onze thema's vind je hieronder.


Bereikbaar Zuid-Holland

Concurrerend Zuid-Holland

Financiën en organisatie

De coronacrisis raakt ons natuurlijk ook als organisatie.

Versterken natuur in Zuid-Holland

  • Landbouw: ondersteuning Korte Keten-initiatieven
  • Vrijwel alle Zuid-Hollandse natuurgebieden zijn opengesteld. Er gelden wel extra regels. Zo zijn sommige routes tijdelijk afgesloten, kunnen geen excursies plaatsvinden en zijn bezoekerscentra gesloten. Houd altijd de maximale groepsgrootte aan en de onderlinge afstand van 1,5 meter. Kijk voor actuele informatie over de maatregelen van de terrein beherende organisaties in Zuid-Holland op de website van:
  • Net als altijd geldt: help mee om onze natuurgebieden schoon te houden. Gooi afval in de afvalbak of, beter nog, neem het mee terug naar huis en gooi het daar netjes weg.
  • De boswachters zijn extra alert nu, in samenwerking met handhavers van gemeente, waterschap en politie.

Gezond en veilig Zuid-Holland

  • Inspecties omgevingsdiensten zoveel mogelijk op afstand.
  • Groene handhaving houdt ook toezicht op 1,5 meter afstand en samenscholing.
  • De provincie Zuid-Holland is betrokken bij initiatieven die voedselverspilling tegengaan.

Schone energie voor iedereen

Juist nu is het belangrijk om te investeren in schone energie

Met het uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ zet de provincie zich in voor een duurzame energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven in Zuid-Holland. Juist nu veel partijen het economisch moeilijk hebben vinden we het van belang om te blijven investeren in de economie van morgen. Zo ondersteunen we de bedrijven, gemeenten, inwoners en energiecoöperaties die zich inzetten voor een schone en gezonde toekomst.

Een paar voorbeelden: Via het innovatiefonds Energiiq investeren we in innovatieve bedrijven, met het Elena project ondersteunen we negen gemeenten bij het realiseren van aardgasvrije wijken, met de regeling ‘lokale initiatieven’ helpen inwoners die zelf energie willen opwekken of willen isoleren.

Ga naar onze energiepagina voor meer informatie.