Coronavirus
COVID19-header

Hoe gaat de provincie om met de coronacrisis?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor inwoners, ondernemers en organisaties. De provincie levert een bijdrage waar dat kan vanuit haar rol en taak en heeft diverse maatregelen opgesteld. De gevolgen van de coronacrisis op onze thema's vind je hieronder.


Bereikbaar Zuid-Holland

 • Zorgen dat infra en beheer- en onderhoudsprojecten door kunnen gaan heeft prioriteit.
 • Waar mogelijk en in overleg met omgeving en markt projecten versneld en eerder uitvoeren.
 • De gedeeltelijke lockdown moet ervoor zorgen dat het aantal reisbewegingen wordt beperkt.
 • Reizigers wordt gevraagd zo min mogelijk te reizen. Gaat u toch op reis? Dan vragen wij u drukte te vermijden en zo veel mogelijk buiten de spits te reizen. Het dragen van een (niet-medisch) mondkapje in het openbaar vervoer blijft verplicht.

Concurrerend Zuid-Holland

 • 3 miljoen euro noodsteun voor de culturele sector in Zuid-Holland. Gemeenten kunnen zich aanmelden tot 9 november
 • Inzicht in economische impact via Coronamonitor Zuid-Holland
 • Bijdrage aan crisisorganisatie tuinbouw
 • Startup in Residence: ResilientSociety: innovatieve startups aan de slag met coronavraagstukken
 • Vanuit het programma SMITZH wordt de Zuid-Hollandse maakindustrie opgeroepen middelen of diensten beschikbaar te stellen ter bestrijding van de coronacrisis
 • De Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaarschappij InnovationQuarter stelt overbruggingskredieten beschikbaar voor startende ondernemers en innovatieve bedrijven

Financiën en organisatie

De coronacrisis raakt ons natuurlijk ook als organisatie.

 • In deze tijd werken de medewerkers zo veel mogelijk thuis en met behulp van digitale middelen blijven wij goed in contact met onze partners om ons werk voor Zuid-Holland te blijven doen.
 • We betalen zo veel mogelijk facturen sneller en we zijn coulant bij uitstel van gesubsidieerde activiteiten en vergoeding van reeds gemaakte subsidiabele kosten.
 • We hebben 'Marktplaats Zuid-Holland' gestart om medewerkers die door corona tijdelijk minder werk hebben, waar mogelijk te koppelen aan organisaties die op dit moment juist extra capaciteit nodig hebben.

Versterken natuur in Zuid-Holland

 • Landbouw: ondersteuning Korte Keten-initiatieven
 • Vrijwel alle Zuid-Hollandse natuurgebieden zijn opengesteld. Er gelden wel extra regels. Zo zijn sommige routes tijdelijk afgesloten, kunnen geen excursies plaatsvinden en zijn bezoekerscentra gesloten. Houd altijd de maximale groepsgrootte aan: ga alleen met personen uit uw eigen huishouden op pad en anders maximaal 2 personen. Kijk voor actuele informatie over de maatregelen van de terrein beherende organisaties in Zuid-Holland op de website van:
 • Net als altijd geldt: help mee om onze natuurgebieden schoon te houden. Gooi afval in de afvalbak of, beter nog, neem het mee terug naar huis en gooi het daar netjes weg.
 • De boswachters zijn extra alert nu, in samenwerking met handhavers van gemeente, waterschap en politie.

Gezond en veilig Zuid-Holland

 • Inspecties omgevingsdiensten zoveel mogelijk op afstand.
 • Groene handhaving houdt ook toezicht op 1,5 meter afstand en samenscholing.
 • De provincie Zuid-Holland is betrokken bij initiatieven die voedselverspilling tegengaan.
 • 3 bedrijven is toestemming gegeven tijdelijk meer afval van ziekenhuizen te verwerken vanwege het coronavirus. Het gaat om beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel zoals gebruikte mondkapjes, schorten en handschoenen.
 • Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) houdt Omgevingsdienst OMDH toezicht op de verschillende zwemlocaties, waaronder ook het binnenwater.

Schone energie voor iedereen

Juist nu is het belangrijk om te investeren in schone energie

Met het uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ zet de provincie zich in voor een duurzame energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven in Zuid-Holland. Juist nu veel partijen het economisch moeilijk hebben vinden we het van belang om te blijven investeren in de economie van morgen. Zo ondersteunen we de bedrijven, gemeenten, inwoners en energiecoöperaties die zich inzetten voor een schone en gezonde toekomst.

Een paar voorbeelden: Via het innovatiefonds Energiiq investeren we in innovatieve bedrijven, met het Elena project ondersteunen we negen gemeenten bij het realiseren van aardgasvrije wijken, met de regeling ‘lokale initiatieven’ helpen inwoners die zelf energie willen opwekken of willen isoleren.

Ga naar onze energiepagina voor meer informatie.