Coronavirus
COVID19-header

Hoe gaat de provincie om met de coronacrisis?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor inwoners, ondernemers en organisaties. Omdat het een nationale crisis is, is in eerste instantie het rijk aan zet als het gaat om maatregelen. De provincie onderzoekt waar zij een bijdrage kan leveren vanuit haar rol en taak en zo tot eventuele extra maatregelen te komen. Hieronder is per thema aangegeven wat de provincie tot nu toe doet om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Dit overzicht wordt doorlopend bijgewerkt en aangevuld.


Bereikbaar Zuid-Holland

 • Zorgen dat infra en beheer- en onderhoudsprojecten door kunnen gaan heeft prioriteit.
 • Waar mogelijk en in overleg met omgeving en markt projecten versneld en eerder uitvoeren
 • Winterbediening voor bruggen en sluizen gedurende coronamaatregelen kabinet
 • De dienstregeling voor OV is afgeschaald. Vervoerders blijven zelfde voorschot subsidie ontvangen ondanks afgeschaalde dienstregeling en er worden gesprekken gevoerd tussen vervoerders, provincies, vervoersautoriteiten en het Rijk over steunmaatregelen

Concurrerend Zuid-Holland

 • Inzicht in economische impact via Coronamonitor Zuid-Holland
 • Bijdrage aan crisisorganisatie tuinbouw
 • Startup in Residence: ResilientSociety: innovatieve startups aan de slag met coronavraagstukken
 • Vanuit het programma SMITZH wordt de Zuid-Hollandse maakindustrie opgeroepen middelen of diensten beschikbaar te stellen ter bestrijding van de coronacrisis
 • De Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaarschappij InnovationQuarter stelt overbruggingskredieten beschikbaar voor startende ondernemers en innovatieve bedrijven

Financiën en organisatie

 • Sneller betalen facturen
 • Coulance richting door de provincie gesponsorde of gesubsidieerde evenementen, mogelijkheden voor beperkte voorschotbetaling

Versterken natuur in Zuid-Holland

 • Landbouw: ondersteuning Korte Keten-initiatieven
 • Bezoekerscentra Zuid-Hollandse natuurgebieden zijn gesloten, inclusief sommige parkeerplaatsen

Gezond en veilig Zuid-Holland

 • Inspecties omgevingsdiensten zoveel mogelijk op afstand
 • Groene handhaving houdt ook toezicht op 1,5 meter afstand en samenscholing