Coronavirus
COVID19-header

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Iedereen in Nederland draagt bij om het virus in te dammen en te bestrijden. Sommigen in de frontlinie, anderen ondersteunend om het mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen bij waar mogelijk en zijn daarover in gesprek met Rijk, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, bedrijven en belangenorganisaties. Een pakket maatregelen is daarvoor in de maak. GS (Gedeputeerde Staten)  (Gedeputeerde Staten)willen op de veranderende situatie blijven inspringen en brengen daarom regelmatig bericht hierover uit. GS (Gedeputeerde Staten) vragen aan partners waar hulp en ondersteuning gewenst zijn.


Regionale economie

De provincie inventariseert met Rijk, gemeenten, VNO-NCW, MKB Nederland en LTO-Noord de aard en omvang van de problematiek en bepaalt de mogelijkheden om de economische effecten te verzachten. Met het ministerie van Economische Zaken wordt gesproken over de uitvoeringscapaciteit bij de ondernemers- en subsidieloketten. Vanwege de grote toestroom aan vragen van ondernemers staat de capaciteit onder druk. Hier kan de provincie mogelijk bijspringen. Daarnaast hebben de provincie, de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en Innovation Quarter (IQ) een coronamonitor gemaakt met analyses over de impact van het virus op de Zuid-Hollandse economie.

Verkeer en vervoer

Beheer en onderhoud van wegen worden gecontinueerd. Evenals incidentcoördinatie, brugbediening en toezicht. Het is van belang dat mensen die werkzaam zijn in vitale sectoren snel en veilig van A naar B kunnen. Dit gebeurt in overleg met gemeenten, wegbeheerders en aannemers.

In overleg met de openbaar vervoerbedrijven is de dienstregeling afgeschaald naar een passend niveau en dat voldoet aan de voorwaarden om alle plaatsen in Zuid-Holland goed bereikbaar te houden. Waar nodig leveren vervoerders maatwerk.