Subsidieontvangers 75 jaar vrijheidDe provincie Zuid-Holland heeft in totaal €600.000 subsidie toegekend aan 25 organisaties voor de viering van 75 jaar vrijheid. In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat een einde kwam aan de Duitse bezetting van Nederland. Dit vieren we overal in het land, nationaal, in alle provincies en in de gemeenschappen.

Overzicht van subsidieontvangers
Ontvanger Bedrag Activiteit(en) Looptijd
Gemeente Alphen a/d Rijn €6.198,00

Ontwerpwedstrijd voor middelbare scholieren waarin het thema 'vrijheid' centraal staat. Het door een jury best beoordeelde werk komt als groot graffitikunstwerk in het Alphense straatbeeld. Bewustwording en gesprek op gang brengen onder middelbare scholieren dat vrijheid nog steeds kwetsbaar is en niet vanzelfsprekend is.

Meer informatie.

2 september 2019 – 1 juni 2020
Stichting Oranjedag Dordrecht €10.500,00

Subsidie is aangevraagd voor het houden van meerdere activiteiten waaronder het houden van een bevrijdingsconcert, fietstocht, bevrijdingsfestival en een herdenking met voertuigen uit ‘Keep them Rolling’.

Meer informatie.

24 april 2020 – 6 mei 2020 (verlengd tot en met 5 mei 2021)

Het Nationale Theater €40.000,00

Wij maken een verdiepend programma in het thema ’75 jaar vrijheid' dat bestaat uit een educatief jongerenproject, een regionaal leestraject, en een poëzieavond

In deze activiteiten staat één onderwerp centraal: hoe oorlog doorleeft. In families, in een samenleving, in het begrip van vrijheid. Met dit project creeëren we een plek om samen te komen en de dialoog aan te gaan over de betekenis van (on)vrijheid.

1 januari 2020 – 30 juni 2020 (verlengd tot 30 juni 2022)
Stichting Erfgoedhuis ZH €3.625,00

Inwoners uit de regio en vele toeristen kennis laten maken met de bezettingsgeschiedenis. De wandeling langs sporen van de bezetting en hierbij stil staan maakt mensen bewust van vrijheid.

3000 gratis verstrekte fysieke wandelroutefolders. Ook gratis te downloaden. Fraai beschreven & vormgegeven (16 pag.A5). Met deskundige wandelen langs sporen van de bezetting.

Meer informatie.

1 januari 2020 – 31 mei 2020 (verlengd tot 31 oktober 2020)
Stichting Oranjehotel €39.450,00

Met het project ‘Besef hoe kwetsbaar vrijheid is in deze gevangenis uit WO2’ biedt het Nationaal Monument Oranjehotel met een educatief (les)programma in het Oranjehotel. Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 hielden de Duitsers hier ruim 25.000 mensen gevangen voor verhoor en berechting. Het Oranjehotel staat symbool voor hoe kwetsbaar vrijheid is en welke keuzes mensen maken op het moment dat rechteloosheid, onderdrukking en vervolging de samenleving in zijn greep heeft.

De geschiedenis van het Oranjehotel leent zich goed voor het behandelen van verschillende thema’s met betrekking tot recht(staat), onderdrukking, onvrijheid, vrijheid en verzet sluiten aan bij het onderwijs voor leerlingen in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Het Oranjehotel laat zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en wat er kan gebeuren als de bevolking de bescherming van haar rechten en vrijheden verliest.

In het educatief programma maken de leerlingen een persoonlijke zoektocht maken. Het verhaal van een gevangene van het Oranjehotel staat hierbij centraal. Met een tablet zullen de leerlingen door de tentoonstelling lopen en aan de hand van video’s, afbeeldingen en objecten vragen beantwoorden. De verschillende vragen vormen een samenhangend geheel, waarbij de persoonlijke blik van de gevangene en het ontbreken van vrijheid en rechtsstatelijkheid centraal staan. Daarnaast komen hun ervaringen in het Oranjehotel aan bod: het leven in de cel, het rechtsproces en de verschillende schakeringen in hardheid onder het Duitse gevangenispersoneel. Dit alles wordt ingebed met een plenaire voor- en nabespreking, waarin de verschillende verhalen centraal staan en ruimte is voor reflectie: wat gebeurt er als de rechtstaat wordt ondermijnd en als vrijheid wordt ingeperkt?

1 november 2019 – 31 oktober 2020 (verlengd tot 1 april 2021)
Stichting 4 & 5 mei Gouda €37.196,00

De initiatieven van de Stichting betreffen een viertal projecten die bijdragen aan de thema’s vrijheid en onvrijheid en bevrijding en onderdrukking met betrekking tot 75 jaar vrijheid. In de theatervoorstelling ‘Overleven is herinneren’ wordt aandacht gegeven aan verzetsvrouwen in de oorlog. In het deelproject ‘Wat is Vrijheid’ wordt stil gestaan bij het beknotten van vrijheid. Het deelproject ‘Vrede’ draagt bij aan vrijheid van overtuiging, solidariteit, tolerantie en respect in de samenleving. In het laatste deelproject wordt door Theater Na de Dam de voorstelling ‘Opgediept’ van Judith Herzberg opgevoerd.

31 augustus 2019 – 5 mei 2020 (verlengd tot 31 mei 2021)
Stichting Haags Historisch Museum €20.000,00

Met de tentoonstelling ‘Verlangen naar Vrijheid en Vrede’ geeft het museum de bezoeker een terugblik aan vijf jaar bezetting. Samen met bekende en onbekende mensen die de bezetting zelf meemaakten. Wat is er met deze mensen gebeurd in de oorlog? Hoe beleefden zij 10 mei 1940, de dag waarop de eerste Duitse aanvallen op het grondgebied van Zuid-Holland plaatsvonden? En wat overkwam hen daarna: bezetting, deportatie van Joden, verzet, aanleg van de Atlantikwall, bombardementen, honger. Deze getuigen -of hun nabestaanden- nemen de bezoeker vervolgens mee naar de bevrijding in mei 1945 en naar de jaren daarna. Hoe verging het hen na de bevrijding?

11 april 2020 – 20 september 2020 (verlengd tot 17 januari 2021)
Bibliotheek Katwijk €5.000,00

De bibliotheek gaat meerdere activiteiten faciliteren waaronder een concertlezing ten behoeve van individuen tussen de 26 en 50 jaar, het houden van een filmavond met als thema WOII voor individuen van 50 jaar en ouder en het houden van een lezing. Aanvankelijk zouden deze activiteiten worden gehouden in april 2020 maar zijn nu naar april 2021 verplaatst.

1 april 2020 – 15 mei 2020 (verlengd tot en met 15 mei 2021)
Het Nationaal Archief €40.000,00

Het Nationaal Archief sluit aan bij '75 jaar vrijheid' en biedt met bijzondere verhalen uit eigen 9 km lange oorlogsarchief een unieke kijk op dit thema. Bij de tentoonstelling hoort een rand- en educatieprogrammering,

D.m.v. persoonlijke verhalen en originele documenten biedt het Nationaal Archief inzicht in de nasleep van WOII, en tonen aan dat de impact tot de dag van vandaag voortduurt. Herinneringen en getuigenverhalen komen tot leven en worden gekoesterd en herdacht.

Meer informatie.

20 februari 2020 – 31 oktober 2020 (verlengd tot en met: nog onduidelijk)

Stichting N.F.& G. Waddinxveen €33.025,00

De stichting, onder meer ook gesteund door de gemeente Waddinxveen, heeft de provinciale subsidie ontvangen voor het organiseren van een aantal activiteiten zoals:

  • Het laten optreden van het koor Vox Jubilans
  • Het houden van een taptoe
  • Het geven van vrijheidsmaaltijden
  • Een concert geven door Concordia met het muziekstuk ‘Toon Pille’ (een verzetsman)
  • Het houden van een tentoonstelling door het Historisch Genootschap Waddinxveen.
1 april 2020 – 30 juni 2020 (verlengd tot en met: nog onduidelijk)
Gemeente Leidschendam-Voorburg €40.000,00

Organiseren van tentoonstelling (inclusief opening, rondleidingen, film, educatief programma en blijvende herinnering) ‘George Maduro, verzetsheld van Curaçao’ in het kader van 75 jaar vrijheid.

Het verhogen van de bewustwording en beleving rond vrijheid en onderdrukking op basis van het verhaal van George Maduro, door op de locatie van zijn heldendaad in 1940, het verhaal van deze NL-er van Antilliaanse afkomst 'te blijven vertellen'.

Meer informatie.

1 december 2019 – 30 oktober 2020 (verlengd tot en met 30 oktober 2021)
Gemeente Krimpenerwaard €40.000,00

De gemeente organiseert een breed scala aan activiteiten zoals een expositie met historisch beeldmateriaal, een tentoonstelling in de bibliotheek met als thema vrijheid en bevrijding, onthullen van een tijdelijk Holocaust Monument, geven van concerten en het houden van rondleidingen door de kernen van de gemeente.

Meer informatie.

1 april 2020 – 1 juli 2020 (verlengd tot 1 juli 2021)

Gemeente Krimpen a/d IJssel €37.735,00

De gemeente faciliteert met haar partners meerdere activiteiten binnen de wijken van de gemeente.

Zo zal er een concert op 4 mei (met sprekers) voorafgaand aan lokale dodenherdenking worden gehouden. Er vinden onthullingen plaats van b.v. een veteranenbankje, nieuw kunstwerk Raadhuisplein, landelijke lichtkunstwerk en aanpassen huidig herdenkingsmonument met o.a. planten tulpenbollen. Daarnaast worden er interviews in gemeentelijk magazine geplaatst, kaarten met vrijheidsboodschap, lezing in vrijheidsexpress, gesprekken tijdens vrijheidsmaaltijd.

Meer informatie.

1 oktober 2019 – 1 december 2020 (verlengd tot en met: nog onduidelijk)

Bibliotheek Gouda €11.310,00

Verdieping van het (basis)onderwijs over de Tweede Wereldoorlog door het aanbieden van landelijke, lokale/regionale  en persoonlijke verhalen in beeld, geluid en schrift. De primaire doelgroep van het project zijn leerlingen van groep 6,7 en 8 uit het primaire onderwijs. Door middel van het aanbieden van lokale/regionale en persoonlijke bronnen in de klas, wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog letterlijk dicht(er)bij gebracht. Door samenwerking met de lokale historische verenigingen en bibliotheken, is de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog niet alleen een onderwerp uit het geschiedenisboekje, maar leren de leerlingen dat de geschiedenis zich letterlijk op elke hoek van hun eigen straat kan bevinden.

1 januari 2020 – 31 oktober 2020
Gemeente Papendrecht €37.835,00

Ontwikkelen van  een app voor en door jongeren, een mobiele website & lesmateriaal voor het beter ervaren en begrijpen van de bezetting (en het ontbreken van vrijheid) door jongeren.

Bij jongeren het gesprek op gang brengen brengen over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst.

1 november 2019 – 1 juni 2020 (verlengd tot en met: nog onduidelijk)
Stichting Lava Legato €25.576,00

Project ‘Koningin van de Vrijheid’.

In dit project komt de Koningin van de Vrijheid tot leven. Ze is een fysiek persoon die bezoekers/deelnemers stimuleert tot participatie aan het project. Deze participatie bestaat uit het geven van input over wat ultieme vrijheid betekent voor de betreffende persoon. In het centrum van Rotterdam op het plein van de kubuswoningen wordt een rijk versierde kooi geplaatst met daarin de Koningin van de Vrijheid die volledig en luxueus is uitgedost met elementen in haar kostuum en grime die vrijheid/onvrijheid dan wel onderdrukking symboliseren. Ze draagt een schatkist bij zich, waar notities van deelnemers in verzameld worden; zij verzamelt deze door in interactie te treden met de omstanders. De uitstraling van het evenement is er op gericht een wijde variëteit aan bezoekers te trekken, inclusief (jonge) kinderen. Voor kinderen zal er een apart instructievel worden gemaakt om het project en hun mogelijke bijdrage uit te leggen. De uitleg zal beschikbaar zijn in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands.

2 januari 2020 – 31 augustus 2020 (verlengd tot 31 oktober 2020)
Stichting LM Publishers €35.000,00

Opleveren van een educatief lespakket ‘De bevrijding in voormalig Nederlands – Indië en de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië’. Een Jubileumboek 75 jaar Vrijheid met 30 persoonlijke verhalen ooggetuigen, DVD, Docentenhandleiding, lesbrieven en opdrachtvel.

Het lesmateriaal biedt scholieren inzicht over de bevrijding op 15 augustus 1945, de impact op Nederland en de Indië-Herdenking die in Den Haag plaatsvindt. Meer oog en herkenning voor (o.a. 100.000 Indische) migratie-achtergronden in de provincie.

1 oktober 2019 – 5 september 2020 (verlengd tot 31 oktober 2020)
Streek- & Tuinbouwhistorie Westland €26.000,00

De stichting organiseert een aantal activiteiten zoals:

  • Expositie 'Wat zou jij doen?' (bewustwording): In dit deel van de expositie vertellen we verhalen over gebeurtenissen die zich in de aanloop naar, tijdens of na afloop van de oorlog in het Westland hebben afgespeeld, waarbij we de vraag centraal stellen: 'Wat zou jij doen'.
  • Expositie 'Atlantikwall' (kennisvergaring): De tentoonstelling gaat een compleet overzicht bieden van de bouw van de Atlantikwall en de gevolgen hiervan voor het Westland, zowel in de materiële als in de immateriële sfeer. In dit traject trekken wij samen op met het Atlantikwallmuseum.
  • Educatie: Uitgebreide aandacht is er voor educatie. Dat geldt zowel voor kinderen die met hun familie komen (interessant programmaboekje voor kinderen, inspelend op de vraag: Wat zou jij doen?) als voor klassen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Samen met Westland Cultuurweb wordt enkele educatieve programma's ontwikkeld, aansluitend op het niveau van de klassen.
  • Activiteiten:
  • Rondom de expositie worden diverse activiteiten georganiseerd die voor een verdiepingsslag zullen zorgen. Daarbij wordt samengewerkt met lokale erfgoedverenigingen. Tevens komt er een speciale bunkerfietstocht, die ook enkele keren onder begeleiding van een gids kan worden afgelegd.
18 april 2020 – 31 oktober 2020 (verlengd tot 7 maart 2021)
Biesbosch MuseumEiland €32.500,00

Maken van een grote wisselexpositie ‘Biesbosch 75 jaar bevrijd over de Biesboschregio in de Tweede Wereldoorlog in het Biesbosch Museum. Door dilemma’s uit de oorlogsverhalen naar het nu te brengen, wordt relevantie van de Tweede Wereldoorlog voor huidige generaties beter begrepen en komt het dichterbij, zodat de oorlogsherinnering doorgegeven wordt aan huidige en toekomstige generaties.

Meer informatie.

1 december 2019 – 31 mei 2020 (verlengd tot 31 mei 2021)

Nationaal Onderwijsmuseum €31.300,00

Het maken van een tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd, 1933 – 1945’ en educatief programma over de kracht van het beeld en beïnvloeding van de jeugd onder het nationaalsocialistisch regime. Met tevens een blik op het heden. Bezoekers een nieuw historisch inzicht meegeven in de werkwijze van het autoritaire nationaalsocialistische regime. Bezoekers actief bewust maken van ‘gekleurd’ beeld en hierdoor een kritische blik ontwikkelen.

13 februari 2020 – 3 januari 2021 (verlengd tot 9 mei 2021)
Gemeente Alblasserdam €7.500,00

Herdenking en onthulling monument Hawker Typhoon Memorial ter nagedachtenis van de op 28 september 1944 omgekomen Belgische piloot Jean Vandaele.

Meer informatie.

28 september 2019
Stichting Stelling 33 €10.500,00

Bezoekbaar maken en openstelling van de bunkers ten behoeve van het programma ‘Stelling voor Stelling, 75 jaar bevrijding’ in het Westland.

Meer informatie.

5 mei 2020 – 24 oktober 2020 (verlengd tot 31 oktober 2021)
Stichting 4 & 5 mei Kaag en Braassem €3.684,00

Concert op het water bij de Noorderhem en daarbij stilstaan bij oorlog, vieren van Bevrijding.

5 mei 2020 – 6 mei 2020 (verlengd tot 6 mei 2021)
NA DE OORLOG €2.225,00

Voor het project ‘Vechten voor je vrijheid’ wordt lesmateriaal, vormgeving flyer, poster, website, promotiefilm ontwikkeld, o.a. ten behoeve van gastlessen/ begeleiding scholen.

Meer informatie.

6 januari 2020 – 31 oktober 2020

Gemeente Capelle a/d IJssel €23.841,00

De gemeente organiseert diverse activiteiten waaronder een gedichtenwedstrijd en expositie in de bibliotheek, kinderherdenking op basisscholen, festival en een film in het theater, documentaire en houden interviews.

Meer informatie.

1 oktober 2019 – 1 december 2020