Presentatie De Hollandse Plassen: watersport- en recreatiegebied

Gepubliceerd op 23 februari 2015De Hollandse Plassen als uniek watersport- en recreatiegebied. Dit doel werd onlangs tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd aan bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen, ondernemers en organisaties, zoals Recron, Hiswa, KNWV, Waterrecreatie Nederland en de ANWB.

Tijdens de presentatie afgelopen woensdag (18 februari) is de Kansenkaart officieel aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Groen en Water van de Provincie Zuid Holland, Frits Paymans.

Aantrekkelijkheid vergroten

Deze verenigingen vertegenwoordigen circa 1100 water gerelateerde ondernemingen. Doel van het platform is om het  economisch potentieel van de Hollandse plassen, de verbindende waterwegen en de aanliggende steden en dorpen beter te benutten. Dit zal naar verwachting 3000 extra banen opleveren en de aantrekkelijkheid van dit plassengebied vergroten.

Doel

Het ondernemersplatform wil dit doel op 3 manieren realiseren.

  1. door de samenwerking tussen overheden en watersport gebonden ondernemers te verbeteren
  2. door infrastructurele knelpunten - bijvoorbeeld verbindingen, aanlegmogelijkheden, routing, vaardiepte - weg te nemen
  3. door het gebied als totaal beter op de kaart te zetten door goede promotie en marketing.

Wat het laatste betreft heeft het platform gemerkt dat het Hollandse Plassengebied, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Friese en Zeeuwse meren, nog onbekend is. Dit terwijl het gebied heel veel te bieden heeft aan vaarmogelijkheden, natuurschoon, historische plekken en recreatie. De bestaande promotie is nu nog versnipperd en heeft veelal een lokaal karakter.

Promotie

De Kamers van Koophandel in Den Haag, Leiden en Amsterdam hebben dit initiatief in de opstartfase ondersteund. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht hebben aangegeven de betreffende doelstellingen en het Ondernemers Platform de Hollandse Plassen ook te willen steunen.

Dankzij deze steun en de enthousiaste medewerking van vertegenwoordigers van de verschillende Hollandse Plassen is inmiddels veel bereikt. Er is onder meer een promotiefilm gemaakt, de merkidentiteit voor het totale Hollandse Plassengebied en de afzonderlijke plassen is bepaald, er is een logo en huisstijl ontwikkeld en een marketing- en promotieplan opgesteld.  Binnenkort zal ook een website voor de Hollandse Plassen gelanceerd worden.

Financiële steun provincie

Met een financiële bijdrage  van de provincie Zuid Holland heeft het platform recentelijk de  verbetering van de (onderlinge) fysieke bereikbaarheid kunnen oppakken. De verbetervoorstellen zijn neergelegd in een zogeheten Kansenkaart. Deze kaart geeft inzicht in de kansen en fysieke knelpunten voor het Hollandse plassengebied als totaal en voor de verschillende plassen afzonderlijk. De betrokken ondernemers geven via de kansenkaart aan welke verbeteringen zij het belangrijkst vinden.

Begin 2012 is door de watersport gebonden ondernemersverenigingen uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht het Ondernemers Platform de Hollandse Plassen (OPHP) opgericht.


Volg LandschapZH op Twitter