N207 Zuid: Verlengde Bentwoudlaan als voorkeursalternatief vastgesteld

Gepubliceerd op 26 april 2016Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en de colleges van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen hebben de Verlengde Bentwoudlaan als voorkeursalternatief vastgesteld. Met dit besluit start de tweede fase in de Planstudie N207 Zuid.

In deze fase wordt in samenwerking met belanghebbenden de Verlengde Bentwoudlaan verder uitgewerkt en gezocht naar een maatregel voor de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp.

Verloop besluitvormingsproces

In de Planstudie N207 Zuid zijn mogelijkheden onderzocht om de verkeersdrukte in Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude-Dorp op te lossen en de leefbaarheid te verbeteren. Op basis van de resultaten van de planstudie hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen in november 2015 gekozen voor de Verlengde Bentwoudlaan als concept-voorkeursalternatief. Vervolgens heeft het besluit ter inzage gelegen en is de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd.

De Commissie m.e.r is van mening dat het milieueffectrapport voor de planstudie N207 Zuid alle relevante thema’s en milieueffecten voldoende heeft onderzocht. Ook de ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van het besluit. De Verlengde Bentwoudlaan is daarom nu vastgesteld als voorkeursalternatief. Het is een eerste maatregel voor een meer robuuste infrastructuur in de regio. Daarnaast is afgesproken onderzoek te doen naar regiobrede maatregelen voor de langere termijn.

“Het is onze ambitie de best bereikbare provincie te zijn. Daarvoor is het ook nodig de bereikbaarheid van de Greenport, Waddinxveen en daarmee de leefbaarheid in de omgeving Boskoop te verbeteren. Met het vaststellen van de Verlengde Bentwoudlaan als voorkeursalternatief is dit weer een stap dichterbij”, aldus gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen.

Fase 2 planstudie: ontwerpen samen met de omgeving

In fase 2 wordt de Verlengde Bentwoudlaan verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met belanghebbenden. Uiteindelijk leidt dit tot een aanpassing van het concept-ontwerp. Verder wordt in fase 2 een maatregel gezocht voor de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp die voor een verbetering zorgt én betaalbaar is. Ook hierbij wordt de omgeving nauw betrokken. De inbreng uit de zienswijzen, het advies van de commissie van de m.e.r. en input die de omgeving in een eerdere fase van de planstudie gegeven heeft, krijgt in beide trajecten een plek. Rond de zomer is meer duidelijk over het verloop van fase 2 en deze eindigt met het vaststellen van een uitvoeringsbesluit in 2017.


Volg VerkeerZH op Twitter