Zoeken

Provincie neemt maatregelen tegen DuPont

Gepubliceerd op 11 oktober 2016Maandagavond 10 oktober 2016 heeft er een incident met formaldehyde plaatsgevonden bij de Delrin fabriek van DuPont in Dordrecht. Nadat de melding maandagavond bij de provincie Zuid-Holland was binnengekomen heeft het provinciebestuur diezelfde avond aangedrongen op het onmiddellijk stopzetten van 2 productielijnen van de Delrin fabriek. DuPont heeft daarop zelf besloten om deze productielijnen, tot nader order stil te leggen.

Uiteraard zal de provincie er op toezien dat er geen activiteiten plaatsvinden voordat is aangetoond dat er sprake is van een veilige situatie. Het incident van 10 oktober 2016 volgt kort op een tweetal eerdere incidenten met formaldehyde (10 en 12 augustus 2016).

De provincie spant zich tot het uiterste in om de veiligheid van de omgeving van DuPont en Chemours in Dordrecht te waarborgen. Om een veilige situatie af te dwingen en herhaling te voorkomen wordt het toezicht verscherpt en verzwaard en worden verschillende maatregelen richting DuPont genomen.

Onderzoeksverplichting

Er heeft op 11 oktober 2016 een gesprek met de directie van DuPont
plaatsgevonden. In dat gesprek is aangegeven dat DuPont, naar de mening van de provincie, de Delrin fabriek niet mag opstarten voordat het bedrijf heeft aangetoond middels veiligheidsstudies dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om de Delrin fabriek veilig te kunnen bedrijven zowel in technisch opzicht als qua bediening door operators.

Verscherpen en verzwaren van het toezicht

Als gevolg van de incidenten en de geconstateerde tekortkomingen wordt het toezicht bij DuPont verscherpt en verzwaard. Onder andere door het uitvoeren van extra (on) aangekondigde inspecties. In november 2016 zal er samen met de Inspectie SZW en de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een intensieve controle worden uitgevoerd op het veiligheidsbeheerssysteem.


Volg @zuid_holland op Twitter