RijnlandRoute: kijkmiddag archeologische opgraving Knooppunt Ommedijk

Gepubliceerd op 17 februari 2017De provincie Zuid-Holland organiseert een kijkmiddag bij een archeologische opgraving op woensdagmiddag 22 februari 2017 in het projectgebied van de RijnlandRoute. Tijdens de kijkmiddag vertellen archeologen van het bedrijf IDDS Archeologie uit Noordwijk over de opgraving en is een aantal vondsten te zien.

Opgraving en vondsten

Tijdens het archeologisch proefsleuvenonderzoek zijn 2 vindplaatsen gevonden uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd, ruwweg de periode van 800 v. Chr. tot 400 n. Chr. Deze worden momenteel opgegraven. De sporen wijzen op onder meer een boerderij met bijgebouw. Deze sporen bestaan voornamelijk uit verkleuringen in de grond, waarin kuilen, greppels en paalkuilen te herkennen zijn. Tijdens de kijkmiddag wordt met paaltjes gemarkeerd waar de boerderij heeft gestaan.

Op de vindplaats is een beperkt aantal vondsten opgegraven, bestaande uit aardewerk, natuursteen, dierlijk botmateriaal en metaal. De opgegraven vondsten zijn tijdens de kijkmiddag te bezichtigen.

Dankzij het archeologisch onderzoek wordt meer bekend over de IJzertijd en Romeinse tijd in de regio. Door de nieuwe informatie te koppelen met de bestaande gegevens uit de directe omgeving kan een completer beeld worden verkregen van de geschiedenis en ontwikkeling van dit gebied en kunnen nieuwe inzichten ontstaan over hoe onze voorouders hier woonden en leefden.

Kijkmiddag

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat erfgoed, in dit geval archeologische vondsten, behouden blijft en dat een breder publiek ermee kennis kan maken. Daarom organiseert de provincie op woensdag 22 februari een kijkmiddag. Tijdens de kijkmiddag vertellen archeologen van de firma IDDS Archeologie  over de opgraving en laten zij de vondsten zien.
Om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur start een korte rondleiding over het werk. De kijkmiddag vindt plaats in Wassenaar, vlakbij het terrein van het voormalig café de Drie Wilgen aan de Rijksstraatweg 163. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid wordt geadviseerd om met de fiets te komen.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk - via de A44 - naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Een onderdeel van de RijnlandRoute is de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434. Bij Maaldrift sluit de N434 met het nieuwe knooppunt Ommedijk aan op de A44. Ruim voordat de bouwwerkzaamheden plaats kunnen vinden voert de provincie Zuid-Holland archeologisch onderzoek uit. In de planning is rekening gehouden met archeologisch onderzoek. De opgraving heeft daarom geen gevolgen voor de voortgang van de aanleg van de weg.


Volg @zuid_holland op Twitter