Inclusieve werkgevers in het zonnetje

Gepubliceerd op 17 februari 2017Tijdens de Dag van de Duizend Voorbeelden op 16 februari 2017 gingen vijf werkgevers uit de private en vijf werkgevers uit de publieke sector in gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma over de meerwaarde van inclusief werkgeverschap. Gedeputeerde Rogier van der Sande ontving een cadeau als een dank voor de inspanningen die de provincie Zuid-Holland laat zien voor inclusief werkgeverschap.

“Het is belangrijk om hiermee gewoon aan de slag te gaan en enthousiaste mensen in de organisatie ruimte te geven. Focus niet op wat kandidaten niet kunnen, maar heb juist positieve aandacht voor wat mensen wel kunnen”, aldus gedeputeerde Rogier van der Sande tijdens het rondetafelgesprek.

Zuid-Hollandse aanpak voor specifieke doelgroepen

De provincie Zuid-Holland kan vanuit haar rol en netwerk écht een verschil maken voor diverse jongeren met een beperkte toegang tot de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Zo probeert de provincie arbeidsmarktperspectief te creëren voor specifieke doelgroepen zoals: participanten, afgestudeerde jongeren (traineeship), jonge statushouder en afgestudeerde mbo’ers (werkervaringsplekken) en stagiairs. Hierdoor krijgt de provincie meer balans in haar personeelsbestand en zijn we beter in staat om aan de veranderde omstandigheden te voldoen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ambassadeurs

De Dag van de Duizend Voorbeelden dient als inspiratiebron voor organisaties en bedrijven die zich nog niet inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. De aanwezige werkgevers hebben mensen met verschillende beperkingen in dienst, maar allen benoemden de absolute toegevoegde waarde die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben voor hun organisatie. Op deze Dag van de 1000 voorbeelden werden door het hele land werkgevers die mensen met een beperking kansen bieden, in het zonnetje gezet.


Rondetafelgesprek Dag van de 1000 voorbeelden

Volg zuid_holland op Twitter