Balans tussen flexibiliteit, sturing en gelijkwaardigheid belangrijk bij publieke financiering

Gepubliceerd op 1 maart 2017In de publieke financiering van maatschappelijke projecten is er een vernieuwingstrend gaande. Overheden willen graag maatschappelijke vraagstukken oppakken op basis van zoveel mogelijk gelijkwaardigheid met de samenwerkingspartners, andere overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren. Tijdens een leersessie op 21 februari over publieke financiering was één van de gedeelde conclusies dat veel flexibiliteit vooraf om meer sturing gedurende het project vraagt. Ook vond men het een uitdaging om op gelijkwaardige basis te blijven samenwerken. Uit best practices blijkt dat projecten waar overheidsinstellingen erg betrokken zijn en (bij)sturen een grotere kans van slagen hebben.

De leersessie op 21 februari werd georganiseerd door de Universiteit Leiden, de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Het doel van deze bijeenkomst was te weten te komen welke wensen overheidsinstellingen hebben voor het opereren in netwerken, zeker als het gaat om kaderstelling en (bij)sturing  en de gevolgen voor de verantwoordings- en controlesystemen. De uitdaging is om te zorgen voor flexibiliteit en een doelmatige besteding van publieke gelden in een efficiënt systeem. Ambtenaren met verschillende achtergronden van de provincie Noord-Brabant, de provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en experts van de Universiteit Leiden en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur hebben zich een middag over dit vraagstuk gebogen.

Routekaart voor publieke financiering

De resultaten van de bijeenkomst worden verwerkt in een zogenaamde routekaart die  - als onderdeel van een promotieonderzoek -  door prof.dr. Willemien den Ouden en Catheel Pino van de Universiteit Leiden wordt ontwikkeld in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant. Deze methodiek zal bijdragen aan een optimale, transparante, efficiënte en rechtmatige inzet van (financiële) instrumenten die passen bij het werken vanuit een netwerk. Gedurende het onderzoekstraject zullen de resultaten van het onderzoek gedeeld worden met andere overheden.


promovenda

Promovenda Catheel Pino

Meer informatie

Volg zuid_holland op Twitter