Zuid-Holland blij met verbetering bereikbaarheid Antwerpen - Rotterdam

Gepubliceerd op 17 maart 2017De provincie Zuid-Holland is blij met de doorbraak die in Vlaanderen is bereikt over de verbetering van de bereikbaarheid rond Antwerpen, de Oosterweelverbinding en het Radicaal haventracé.

Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Floor Vermeulen voerden maandag 13 maart overleg met de burgemeester en schepen van Antwerpen en de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering. "Dit is een historische doorbraak die van groot belang is voor Antwerpen, voor de verbinding met Rotterdam en voor de verbinding tussen de havens in beide steden", aldus Jaap Smit. "Hiermee ontstaat een kansrijk perspecief voor economische groei in dit deel van de Vlaams Nederlandse Delta."

De provincie Zuid-Holland zet zich in het kader van de Mirt-afspraken, samen met het Rijk en Provincie Zeeland in voor een versterking van de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen (CRA) om de bereikbaarheid tussen havengebieden en de ontwikkelkansen op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie in de regio’s te verbeteren. De provincie Zuid-Holland hoopt in de toekomst samen met Vlaamse partijen de corridor nog meer te versterken.


Volg @zuid_holland op Twitter