‘Lean & Green Off-Road’ start verkenning in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 20 maart 2017Lean & Green Off-Road start een verkenning naar de mogelijkheden voor samenwerking met verladers en vervoerders in Zuid-Holland. Dat werd bekendgemaakt tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek op 16 maart. De partners van ‘Lean & Green Off-Road’ hebben als doel om de komende 5 jaar 80% van het internationaal vervoer over de weg te verplaatsen naar water en spoor.

Lean & Green Off-Road

Lean & Green Off-Road is een landelijk netwerk van de Topsector Logistiek, dat werkt aan meer efficiëntie in de logistiek en een forse reductie van de hoeveelheid uitgestoten CO2. Het programma is gebaseerd op het principe van ‘synchromodaal vervoer’ oftewel het bundelen en slim inzetten van verschillende vormen van vervoer. Zeker op de langere afstanden is winst te behalen door de overstap te maken naar meer vormen van transport die duurzamer zijn en een grotere capaciteit hebben, zoals de binnenvaart en het spoorvervoer. Onder meer de inzet van een app helpt vervoerders en verladers om het vervoer in hun regio zo efficiënt mogelijk te organiseren. Lean & Green Off-Road wordt uitgevoerd door Connekt, het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit. In Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant heeft het netwerk al concrete resultaten bereikt met het bundelen van vervoersstromen

Goederenvervoer over Water

De provincie Zuid-Holland zet zich via het samenwerkingsprogramma  Goederenvervoer over Water in voor een slimmere logistiek, een schonere binnenvaart en een sterkere economie in Zuid- Holland. Een zesde van alle beschikbare ruimte in Zuid-Holland bestaat uit water en alleen al de provincie beheert 150 kilometer aan vaarwegen. Die vormen een belangrijke verbinding tussen wereldhaven Rotterdam en vele Europese bestemmingen. Ook zijn er in Zuid-Holland nog eens 50 binnenhavens en 6 containerterminals die ook vervoer over kortere afstanden mogelijk en aantrekkelijk maken. Er is dus een uitstekende basis voor goederenvervoer over water.

De provincie is van oudsher een transportprovincie, niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van de Rotterdamse haven. Het is een verstedelijkte provincie met grote vraag naar goederen en  goederenvervoer. De uitdaging is om de verschillende vormen van vervoer (weg, spoor, water) nog beter op elkaar te laten aansluiten. Ook kan op bestaande én nieuwe bedrijventerreinen nog beter gebruik worden gemaakt van de kracht van goederenvervoer over water.

Verkenning

Tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek plakte programmamanager Lilian Froitzheim-Leijs (Goederenvervoer over Water) symbolisch het logo van de provincie Zuid-Holland op een kaart van het netwerk van Lean & Green Off-Road. Een aantal partijen is al actief en staat in de startblokken om ook hierin mee te gaan. Andere verladers en vervoerders kunnen zich aansluiten. De komende maanden wordt onderzocht waar de kansen voor bundeling van goederenstromen liggen en op welke wijze samenwerking met het netwerk en de provincie kan bijdragen aan het benutten daarvan. Connekt betrekt samen met de provincie verschillende verladers en vervoerders bij deze verkenning. Bij een positief resultaat is, net als in andere regio’s, het opzetten van een platform ‘New Ways’ een logische vervolgstap.


Lean en Green

Lilian Froitzheim-Leijs (programmamanager Goederenvervoer over Water in Zuid-Holland) en Jeroen Bolt (Connekt) maken bekend dat Lean & Green Off-Road ook in de provincie Zuid-Holland een verkenning start naar mogelijkheden voor duurzaam transport.

Volg @zuid_holland op Twitter