Steunbetuiging Unesco-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie

Gepubliceerd op 21 april 2017De provincie Zuid-Holland ondersteunt de nominatie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie onderdeel te maken van het UNESCO werelderfgoed. Dit vormt een uitbreiding op de sinds 1996 bestaande WerelderfgoedStelling van Amsterdam.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op Fort Voordorp in Groenekan hebben betrokken partijen hun steun betuigd aan de Liniecommissie. Zij deden dat symbolisch door puzzelstukken te leggen die samen de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen. De Liniecommissie is het hoogste bestuurlijk orgaan in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Arjen Rijsdijk is voorzitter van de erfgoedlijn Oude Hollandse Waterlinie en heeft namens de provincie Zuid-Holland één van de puzzelstukken gelegd.

Nederlands vakmanschap

Al meer dan 2 eeuwen is de Nieuwe Hollandse Waterlinie een voorbeeld van Nederlands vakmanschap op het gebied van watermanagement, militaire architectuur en landschapsplanning. De verdedigingswerken vormen samen met de Stelling van Amsterdam, een lint van 100 forten en vestingsteden, verbonden door ruim 1000 militaire en waterbouwkundige objecten: inundatiekanalen, sluizen, dijken en kaden, forten en andere militaire bouwwerken.

In de groene zone langs de forten is het linielandschap met een grote diversiteit aan kenmerken volop te ervaren. Ook de forten in dat landschap hebben hun historische waarde goed behouden. Zodra je zo’n fort bezoekt loop je de tastbare geschiedenis binnen en is er van alles te beleven.

Gorinchem en Leerdam

Vanuit Zuid-Holland zijn 2 gemeenten, Gorinchem en Leerdam, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en daardoor nauw betrokken bij dit project. De provincie Zuid-Holland hecht aan het zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk maken van deze Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook willen we aantasting van dit prachtige erfgoed voorkomen en de unieke waarden van de linie uitdragen.

Werelderfgoed

Bekendheid, bewustwording en draagvlak ontwikkelen bij alle betrokken partijen is belangrijk voor UNESCO. Het draagt bij aan de bescherming en het behoud van het Werelderfgoed. Het is een spannend jaar in het proces naar de Werelderfgoed-status voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In mei besluiten de 4 colleges van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland over de indiening van het nominatiedossier. Vervolgens moet in december de ministerraad instemmen, waarna het dossier aangeboden kan worden bij UNESCO in Parijs. Hier wordt getoetst of de Nieuwe Hollandse Waterlinie de Werelderfgoed-status vanaf 2019 mag dragen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.


Hollanse Waterlinie

Fotograaf: Rick Huisinga

Volg @zuid_holland op Twitter