Schiedamse wijken Groenoord en Nieuwland voorop naar duurzame warmte

Gepubliceerd op 21 april 2017Op 20 april zetten de wethouders Alexander van Steenderen en Patricia van Aaken namens de gemeente Schiedam hun handtekening onder de ‘intentieovereenkomst Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’, samen met directeur-bestuurder Bob Venhuizen van Woonplus Schiedam, gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland, directeur Warmte en Koude, Michiel van den Berg van energiebedrijf Eneco en directeur Joep Weerts van netbeheerder Stedin. Groenoord en Nieuwland zijn daarmee de eerste Schiedamse wijken waarvoor een aardgasloze toekomst wordt onderzocht.

Samen met bewoners

De partijen gaan niet alleen met elkaar onderzoeken op welke wijze het vervangen van aardgas het beste kan gebeuren. Er wordt een klankbordgroep van bewoners betrokken bij het onderzoek. De resultaten van deze studie worden eind 2017 verwacht.

Duurzame warmte in plaats van aardgas

Han Weber: ‘Ik ben heel blij dat we in Schiedam wijkgericht alternatieven voor aardgas gaan zoeken. Restwarmte uit de industrie is voor deze wijken een kansrijke optie. Verwarmen met warmte die anders wordt weggegooid is een efficiënte en betaalbare weg naar minder CO2 uitstoot.’ Partijen geven hiermee uitvoering aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs om uiterlijk in 2050 de uitstoot van CO2 grotendeels te beëindigen. Dat is een immense opgave waarvoor op alle niveaus de voorbereidingen snel moeten beginnen. Hierbij gaat het er onder andere om het gebruik van aardgas voor verwarming zoveel mogelijk te stoppen. In februari 2017 is hiervoor met het rijk, een 30-tal gemeenten en netbeheerders de zogenaamde ‘Green Deal aardgasvrije wijken’ gesloten.


Volg @zuid_holland op Twitter