RijnlandRoute: Inloopavond definitief Esthetisch Programma van Eisen N206/Ir. G. Tjalmaweg

Gepubliceerd op 11 september 2017De provincie en de gemeente Katwijk organiseren op dinsdag 19 september een inloopavond over het defintieve EPvE, het Esthetisch Programma van Eisen, voor de inpassing van de N206/Ir. G. Tjalmaweg.

Het EPvE is een belangrijk document bij de aanleg van de RijnlandRoute, en beschrijft de vormgeving van de weg. In het EPvE worden afspraken gemaakt over de esthetische aspecten van de inpassing van de weg. Het document vormt een toetsingskader bij het beoordelen van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Tijdens de inloopavond lichten medewerkers van de provincie ook de plannen toe voor de inrichting van de noordelijke parkzone, de groenstrook tussen de Tjalmaweg en de woningen van Valkenburg. Deze strook wordt meegenomen in het EPvE. Uitgangspunt is om de bestaande kwaliteiten en gebruiksfunctie van de parkzone te versterken door het huidige fietspad op te waarderen tot snelfietsroute, de wandelpaden uit de breiden en door de parkachtige inrichting te versterken.

Het college van B&W van Katwijk heeft op 29 augustus kennis genomen van de defintieve versie van het EPvE. Het plan ligt van 8 september tot en met 19 oktober a.s. ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis van Katwijk of digitaal via www.katwijk.nl/rijnlandroute. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 19 september a.s. tussen 19.00 – 21.00 uur bij de Burgerzaal van het gemeentehuis, Kon. Julianalaan 3 te Katwijk. Medewerkers van de provincie en de gemeente Katwijk geven dan informatie over het EPvE, het project N206 Tjalmaweg en de RijnlandRoute en het besluitvormingsproces van de gemeente Katwijk. Aanmelden voor deze inloopavond is niet nodig.

De N206/Ir. G. Tjalmaweg is het tweede project van de RijnlandRoute dat nu voorbereid wordt. Het project ligt binnen de gemeentegrenzen van Katwijk en Oegstgeest.


Volg @zuid_holland op Twitter