Spuimonding-West krijgt natuurvriendelijke oever

Gepubliceerd op 13 september 2017Het enkele jaren geleden aangelegde deltanatuurgebied Spuimonding-West bij Zuidland krijgt alsnog een natuurvriendelijke oever. De huidige oeververdediging van puin wordt vervangen door een klassiek zinkstuk van gevlochten wilgenhout met natuursteen. Daarop zal binnen enkele jaren een fraaie, natuurlijke rietkraag ontstaan.

Deze week start het werk dat in november klaar moet zijn. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is het in die periode niet mogelijk om rondom het natuurgebied te wandelen. Het wandelpad wordt gedeeltelijk afgesloten.

Tijdens de natuuraanleg in 2012 is langs Spuimonding-West de aanwezige ‘harde’ oeververdediging blijven liggen. Deze bestaat uit betonblokken en is in het verleden ter versterking aangevuld met meer puinbestorting. Na meldingen en uit nader recent onderzoek is gebleken dat het puin restanten asbest bevat. Gemeente Nissewaard en de provincie Zuid-Holland vinden het onwenselijk dat recreanten op de grens van een openbaar toegankelijk natuurgebied met asbest in aanraking kunnen komen. De provincie zal in de aankomende tijd de oever saneren.

Wandelpad gedeeltelijk afgesloten

Het natuurgebied is tijdens de uitvoering van het werk beperkt toegankelijk. Een wandeling rondom het gebied is van september tot november 2017 niet mogelijk. Met bouwhekken wordt het wandelpad afgesloten vanaf de uitkijktoren nabij het Spui tot aan de trekpont nabij het Haringvliet. De uitkijktoren is alleen vanaf de Zuidoordsedijk bereikbaar. De aannemer plaats bouwborden op de parkeerplaatsen aan de Zuidoordsedijk en de Zeedijk om bezoekers tijdig te informeren over de beperkte toegankelijkheid van het gebied. Ook worden er borden geplaatst nabij het werkterrein.

Natuurvriendelijke oeververdediging

Tijdens de werkzaamheden wordt meteen ál het puin opgeruimd. Over een lengte van 400 meter wordt de huidige 3 meter brede oeververdediging weggegraven en vervangen door klassieke zinkstukken met natuursteen. Tussen de stenen wordt rietwortelspecie verwerkt waardoor zich in de loop van een aantal jaren een rietkraag zal ontwikkelen. Deze nieuwe oeververdediging is in lijn met de duurzaamheidseisen van Rijkswaterstaat en past goed bij het naastgelegen natuurgebied. De rietkraag vormt straks een aantrekkelijke habitat voor vogels zoals waterral, zomertaling, kleine karekiet en rietgors.

Deltanatuurgebieden

Spuimonding-West is één van de laatste deltanatuurgebieden die de provincie Zuid-Holland heeft aangelegd om de Biesbosch met de Noordzeekust te verbinden. Dier- en plantensoorten kunnen hierlangs gemakkelijker door het benedenrivierengebied migreren en overleven, mensen kunnen er genieten van spectaculaire natuur.


Volg @zuid_holland op Twitter