Beheerplan natuurgebied De Wilck ter inzage

Gepubliceerd op 13 september 2017Het definitieve beheerplan voor Natura 2000-gebied De Wilck ligt ter inzage van 14 september tot en met 25 oktober 2017.

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in De Wilck, in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit natuurgebied heeft een heel eigen karakter, met zijn graslanden, zijn weidsheid en zijn oude verkavelingspatroon. ’s Winters is De Wilck een belangrijk rustgebied voor smienten en kleine zwanen. Al met al is het natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan gemaakt. Daarin staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van dit natuurgebied te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor eventueel een vergunning nodig is. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Voor De Wilck hebben de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken eind 2015 een beheerplan vastgesteld. Tegen dat plan is beroep aangetekend, en daarop is het plan aangepast. De aanpassing heeft betrekking op jacht, wildbeheer en schadebestrijding. Voor het overige is het beheerplan niet gewijzigd. Het aangepaste beheerplan ligt nu ter inzage.

Beroep en terinzagelegging

U kunt tot en met 26 oktober 2017 in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, uitsluitend tegen de aanpassing inzake jacht, wildbeheer en schadebestrijding van het definitieve beheerplan. Het beheerplan ligt van 14 september tot en met 25 oktober 2017 ter inzage op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Het is ook te raadplegen op  www.zuid-holland.nl/terinzage.


Document

Definitief beheerplan De Wilck - Natura 2000 - aangepast juli 2017.

Volg @zuid_holland op Twitter