Wetsvoorstel Hoeksche Waard naar de Tweede Kamer voor behandeling

Gepubliceerd op 13 oktober 2017De ministerraad heeft op vrijdag 13 oktober het wetsvoorstel tot fusie van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard en het voorstel van de Raad van State, verstuurd naar de Tweede Kamer voor behandeling.

Het wetsvoorstel en het advies ondersteunen het besluit van de provincie om te kiezen voor een samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2019.

“Nu het wetsvoorstel over de Hoeksche Waard voor behandeling bij de Tweede Kamer ligt, is er een belangrijke stap gezet in deze langlopende discussie over de bestuurlijke toekomst. Het blijft van belang dat de 5 gemeenten tijdig starten met het treffen van voorbereidingen voor de start van de nieuwe gemeente”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Herindeling meest duurzame oplossing

De regering hecht groot gewicht aan de breed gevoelde noodzaak om de bestaande impasse te doorbreken en de bestuurskracht in de regio Hoeksche Waard te versterken. Met de provincie is de regering van oordeel dat de voorgestelde herindeling daartoe de beste en meest duurzame oplossing biedt. Met de herindeling wordt een robuuste en duurzame gemeente gevormd, die goed is toegerust om de huidige en toekomstige opgaven en taken uit te voeren, een sterke mate van interne samenhang vertoont en een grotere bijdrage kan leveren aan de regionale opgaven. Ook zijn de (financiële) randvoorwaarden aanwezig om de bestaande en toekomstige opgaven aan te kunnen.

Geen gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018

Nu het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer betekent dit automatisch dat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 niet door zullen gaan in de vijf gemeenten. Wegens de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer zijn verkiezingen in maart 2018 niet haalbaar. De verkiezingen worden uitgesteld tot november 2018 zodat gelijk gestemd kan worden voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De huidige zittingsduur van de gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders zullen daarom verlengd worden tot de start van de nieuwe gemeente per 1 januari 2019.


strijen

Volg @zuid_holland op Twitter