Restauratie Nieuwe Kerk in Delft vereeuwigd op perkament

Gepubliceerd op 10 november 2017De afgelopen jaren heeft de Nieuwe Kerk in Delft een grondige restauratie ondergaan. Op 10 november 2017 is de kerk, met zijn hernieuwde inrichting, officieel opnieuw in gebruik genomen. De Nieuwe Kerk is met deze restauratie en herinrichting weer helemaal aangepast aan de moderne tijd. Om de restauratieperiode (2013-2017) te memoreren hebben betrokkenen, waaronder gedeputeerde Zuid-Holland, Rik Janssen, hun handtekening gezet op een perkamenten rol. Deze zal fungeren als ‘tijdcapsule’ en zal een plaats krijgen in de Nieuwe Kerk. De provincie heeft binnen de 'Subsidieregeling kanjerrestauraties Zuid-Holland' deze restauratie mede mogelijk gemaakt.

Perkamenten rol

Eerder zijn bij het verplaatsen van het epitaaf (herdenkingssteen) 2 kokers met oude perkamenten documenten ontdekt uit respectievelijk 1834 en 1924. Beide een belangrijke periode voor de kerk in Delft. De vandaag ondertekende perkamenten rol met verhalen over de huidige restauratie wordt samen met de twee oude rollen teruggeplaatst in de kerk zodat ook dit moment voor het nageslacht bewaard wordt. De rol werd naast gedeputeerde Rik Janssen ondertekend door Anne de Baat (Voorzitter college van Kerkrentmeesters), Gerrit van de Kamp (voorzitter Algemene Kerkenraad), Ferrie Förster (wethouder Delft), Leonard de Wit (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Gijsbert van Hoogevest (directeur architectenbureau Van Hoogevest).

In het licht van de historie

De openingshandeling werd verlicht door een grote groep kinderen. De lichtjes verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis van de kerk, waarin in 1351 aan een plaatselijk bedelaar een visioen verscheen van een ‘gouden kerk gewijd aan Maria’. Dit visioen bleef zich herhalen, waardoor het stadsbestuur uiteindelijk instemde met de bouw van een tweede parochiekerk, de ‘Nieuwe Kerk’.

Subsidie voor restauratie

De 'Subsidieregeling kanjerrestauraties Zuid-Holland' is in 2012 in het leven geroepen om enkele grote kanjerrestauraties te kunnen financieren. Het betreft hier restauraties met een behoefte van meer dan €2 miljoen aan subsidiabele kosten.

De kerken in Zuid-Holland hebben te kampen met een grote restauratiebehoefte. De provincie wil dit erfgoed graag behouden, stimuleert restauratie en wil leegstand voorkomen. Erfgoed vertelt het verhaal van onze geschiedenis en moet voor eenieder beleefbaar en benutbaar blijven.


Wat is een tijdcapsule?

Bekijk voor meer informatie over tijdcapsules de video over de Nieuwe Kerk van Delft.

Volg @zuid_holland op Twitter