Doorbraak voor elektrische deelauto’s in woningbouwprojecten

Gepubliceerd op 7 februari 2018In 7 steden worden de komende 3 jaar innovatieve woningbouwprojecten opgeleverd met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s. Hiertoe sloot staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) maandag 5 februari een City Deal met onder andere Rotterdam, Den Haag en de provincie Zuid-Holland.

De ondertekening van de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ is het startpunt voor een driejarig programma, waarbij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, de 7 steden en grote private partijen samen ervaring gaan opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet.

'Minder parkeerplaatsen nodig'

Staatssecretaris van Veldhoven: ‘Ik ben erg blij met deze City Deal, want door minder parkeerplaatsen aan te leggen ontstaat er ruimte voor meer groen, meer kinderspeelplaatsen of voor extra fietsparkeerplekken. Mensen die auto’s delen nemen bovendien eerder de fiets of bus en minder snel de auto. Dit leidt tot zo’n 20 procent minder CO2-uitstoot. Omdat er minder uitlaatgassen in de straat komen, wordt de leefomgeving van de bewoners gezonder. En met gebruik van elektrische auto’s is de milieu- en gezondheidswinst zelfs nog hoger.’

Adri Bom-Lemstra benadrukte tijdens de bijeenkomst in Den Haag het belang van meer onderzoek naar nieuwe vervoerssytemen in binnensteden en ook een flexibeler inzet van de parkeernorm. “De conclusie uit ons eigen onderzoek naar de parkeernorm is dat strak hanteren van meerdere parkeerplaatsen per woning, de woningbouw  soms nodeloos duur maakt. Daarom ben ik blij dat sommige gemeenten in Zuid-Holland ons onderzoek al hebben opgepakt en kritischer kijken naar het reserveren van nieuwe parkeerruimte".

Meer informatie

Lees ook het eerder verschenen nieuwsbericht 'Parkeernorm belemmert binnenstedelijke woningbouw'.


Volg @zuid_holland op Twitter