Rijk, regio en provincie willen bodemdaling Groene Hart aanpakken

Gepubliceerd op 14 februari 2018De Groene Hart-regio, het Rijk en de provincie gaan onderzoeken hoe ze de bodemdaling in het Groene Hart kunnen aanpakken.

Daarvoor willen de partijen tot een regiodeal komen en daarin landelijke, regionale en lokale inspanningen bundelen. Dat is afgesproken tijdens een werkbezoek op 12 februari van minister Schouten, staatssecretaris Van Veldhoven, regiobestuurders en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

Aandacht Rijk

Schouten (LNV) en Van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) toonden zich erg geïnteresseerd in de opgaven die het Groene Hart heeft door de bodemdaling. Zij bevestigden beiden dat bodemdaling in toenemende mate op aandacht vanuit de Rijksoverheid kan rekenen. Het is tevens een belangrijk item aan de ‘klimaattafel’ die op Rijksniveau wordt georganiseerd. Concreet is afgesproken dat zodra de Kamerbrief over de regiodeals beschikbaar is, er een nader voorstel voor de regiodeal wordt uitgewerkt en ingediend bij het Rijk.

Proeftuin

Het Groene Hart wil als proeftuin van Nederland fungeren voor de aanpak van bodemdaling. Daarbij is een verankering nodig van kennis, maatregelen en (proef)activiteiten in een grootschalig regionaal gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om een kennis- en bezoekerscentrum, oplossingen voor bestaande woningen en innovatieve ideeën voor nieuwbouw en om een bodemdalingsbestendig businessmodel voor agrarische bedrijven. Hierdoor kan het Groene Hart als inspiratie- en kennisbron dienen op landelijk en mogelijk ook internationaal niveau.

Samenwerking Groene Hart

Het werkbezoek van de bewindspersonen kwam tot stand in het kader van de samenwerking tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda (Midden-Holland) en Woerden. De komende jaren werken deze gemeenten intensief met elkaar samen, net als met andere gemeenten en partners, zoals bedrijven en onderwijsorganisaties. Basis van deze samenwerking is het Groene Hart bestuursakkoord dat op 19 december 2016 met de provincie Zuid-Holland is ondertekend.


Afbeelding Adri Bom-Lemstra met bewindslieden op werkbezoek in Groene Hart

Op de foto Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra samen met minister Schouten, staatssecretaris Van Veldhoven en regiobestuurders tijdens het werkbezoek aan het Groene Hart.

Volg @zuid_holland op Twitter