N211 geprezen als succesverhaal van ondernemende overheid

Gepubliceerd op 12 april 2018Boek ‘Van indammen naar laten stromen’ beschrijft 16 voorbeelden in heel Nederland. Secretaris-generaal Maarten Schurink van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontving het eerste exemplaar van het boek uit handen van bestuurskundige Menno Spaan.

Te midden van de bouwwerkzaamheden aan de N211 werd op 12 april het boek ‘Van indammen naar laten stromen’ gepresenteerd. Secretaris-generaal Maarten Schurink ontving het eerste exemplaar van het boek uit handen van bestuurskundige Menno Spaan. Met zijn boek laat Spaan met 16 succesverhalen zien waar durf en ondernemerschap bij overheden in kan resulteren. De N211, de duurzaamste weg van Nederland, is 1 van de verhalen in het boek en vormde een prachtig decor voor de presentatie.

De boekpresentatie

Een van de lessen uit het boek is dat je alleen kan innoveren met durf, maar vooral door samenwerking. Tussen markt, de overheid en tussen overheden onderling. Dat de bereidwilligheid er is, bleek vandaag tijdens de open gesprekken en kennisdeling tussen de aanwezigen. Van de 16 verhalen is de N211 een mooi voorbeeld van innoveren op 2 sporen, zo schrijft Spaan in zijn boek .De N211 wordt via een twintigtal innovaties ontwikkeld tot een CO2-negatieve weg, die meer CO2 bespaart dan dat er bij de bouwwerkzaamheden en het onderhoud vrijkomt. “Provincie Zuid-Holland werkt aan product- en procesinnovatie. In plaats van het minimaliseren van kosten stond in het project het maximaliseren van waarde van het project in brede zin voorop.”

Creativiteit en durf vormen de basis

De provincie Zuid-Holland beheert 676 kilometer aan wegen in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. De N211 is daar een goed voorbeeld van als drukke ontsluitingsroute van het Westland, ingeklemd tussen water, woonwijk en bedrijven. “Als je dan de CO2-uitstoot flink wilt beperken of de bereikbaarheid wilt verbeteren vraagt dat om de nodige creativiteit en durf”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen, “De aanpak bij deze weg is erop gericht om samen met bedrijven naar de meest doeltreffende innovaties te zoeken. Zo krijgen we het beste wegontwerp en de meeste CO2-besparing per geïnvesteerde euro". Innovaties die zich hier hebben bewezen wil Vermeulen ook snel toepassen in andere wegen die de komende jaren vernieuwd gaan worden. Met de N211 is de provincie opgenomen in het boek van Spaan. De provincie is trots dat de N211 is gekozen als een van de voorbeelden van succesvol innoveren binnen de overheid. De weg zal niet alleen als inspiratie dienen voor andere projecten binnen de provincie, maar ook voor andere overheden.


Volg @zuid_holland op Twitter