Rik Janssen: “Transportcorridors helpen CO2-uitstoot omlaag”

Gepubliceerd op 13 april 2018Samenwerking aan sterke transportcorridors is een belangrijke stap op weg naar een lagere CO2-uitstoot, zo stelde Rik Janssen tijdens het congres Ports and the City.

“In Zuid-Holland plaatsen we sensoren langs onze vaarwegen, waardoor we steeds het totale aanbod van schepen op corridorniveau goed in beeld hebben. Zo zorgen we voor een optimaal gebruik en een efficiënte doorstroming van verschillende vormen van vervoer over weg, spoor en water. Dat leidt weer tot kortere wachttijden, lager brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot” , aldus gedeputeerde Rik Janssen.

Declaration of Nijmegen

Namens de provincie Zuid-Holland ondertekende gedeputeerde Janssen op 12 april samen met onder anderen de binnenvaartsector en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Declaration of Nijmegen. "Ik wil benadrukken dat de betrokkenheid hierbij van de schippers en de binnenvaartorganisaties van groot belang is", aldus gedeputeerde Janssen. In de Declaration of Nijmegen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in nauwe samenwerking met European Green Capital Nijmegen, spreken overheden, havens, logistieke bedrijven en verladers af dat zij versneld het scheepsvervoer verduurzamen. Op dit moment stoot de binnenvaart jaarlijks zo’n 2,1 Megaton uit, in 2030 moet dat teruggebracht zijn tot maximaal 1,7 Megaton. Dat is een besparing van 20%, wat gelijkstaat aan de uitstoot van bijna 50.000 huishoudens.

Corridorweek

Van 5 tot 8 november is de provincie Zuid-Holland gastheer van de ‘Corridor Week’. Op initiatief van de provincie komen die week Europese partners zoals de Vlaams-Nederlandse Delta en de corridor EGTC Rijn-Alpen bijeen om stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van diverse kansrijke transportcorridors. Gedeputeerde Janssen sprak in Nijmegen de hoop uit dat tijdens de Corridorweek de ‘Green Deal Binnenvaart’ ondertekend kan worden door het Rijk, provincies, gemeenten en de binnenvaartsector. Dit zou vergroening van de binnenvaartsector op nog breder terrein mogelijk maken, als inbreng van de sector in het nog te sluiten Klimaat- en Energieakkoord.

Ports and the City

De ondertekening van de Declaration vond plaats tijdens het tweedaagse congres Ports & the City in Nijmegen. Centraal stond daar de vraag hoe binnenhavens en hun omgeving leefbaarder, duurzamer en slimmer ingericht kunnen worden. De provincie was aanwezig onder meer met het programma Goederenvervoer over Water en het Europese LIFE-fonds-project CLean Inland Shipping (CLINSH). Ondertekenaars van de Declaration of Nijmegen zijn onder anderen Heineken, NedCargo, Danser Group, de provincie Gelderland en de gemeenten Rotterdam en Nijmegen.


Volg @zuid_holland op Twitter