Extra impuls natuur en recreatie Buijtenland van Rhoon

Gepubliceerd op 15 mei 2018De provincie heeft 60 hectare grond aangekocht in het Buijtenland van Rhoon. Daardoor komt meer ruimte beschikbaar voor natuur en recreatie.

De provincie heeft de grond gekocht van 2 akkerbouwers en een beleggingsfirma. Zij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun bedrijf op basis van volledige schadeloosstelling te verplaatsen naar de voormalige Ambachtsheerlijkheid in Numansdorp (gemeente Cromstrijen). De provincie stelt de verworven grond, evenals de 200 hectare grond die eerder is verworven, op termijn ter beschikking aan de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon die momenteel wordt opgericht. Deze gebiedscoöperatie zal de polder de komende jaren verder ontwikkelen tot een gebied waar landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan.

Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een poldergebied net onder Rotterdam, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen. Als onderdeel van het project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt de toegankelijkheid van dit gebied verbeterd en komt er meer ruimte voor natuur en recreatie. De ondernemers in het gebied zullen zich meer gaan toeleggen op de productie van streekeigen producten en het realiseren van zogenoemde ‘akkernatuur’. Dit houdt in dat zij het bedrijf op zodanige wijze runnen, dat er ook ruimte blijft voor bijvoorbeeld bijzondere plantensoorten, insecten en akkervogels. In de praktijk houdt dit in dat gestreefd wordt naar natuurlijk evenwicht in plaats van maximalisatie van de opbrengsten.

Gebiedscoöperatie

Lokale bedrijven en bewoners staan aan de basis van de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon, onder de gezamenlijke vlag van de op te richten gebiedscoöperatie. Met partijen die zich niet kunnen of willen verenigen met de toekomstige koers voor het gebied worden op dit moment afspraken gemaakt over een vertrek op termijn op basis van een volledige schadeloosstelling.

De akkerbouwers en beleggers, die er nu voor hebben gekozen om zich te richten op een nieuwe agrarische toekomst in Numansdorp in de Hoeksche Waard, kunnen daar gronden overnemen van de provincie. Zij krijgen hierdoor de ruimte om hun bedrijf verder te ontwikkelen. De bouwwerkzaamheden voor de realisatie van twee gloednieuwe moderne akkerbouwbedrijven zijn inmiddels gestart.


Volg @zuid_holland op Twitter