Versnelde aanleg Natuur Netwerk in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 16 mei 2018De provincie Zuid-Holland maakt de komende jaren extra middelen vrij voor groen en natuur. Zo ontstaat onder meer ruimte voor de versnelde aanleg van het Natuur Netwerk Nederland.

Visie

Eind 2018 stelt de provincie naar verwachting de nieuwe visie op groen en natuur ('Rijke Groenblauwe Leefomgeving') vast. Deze visie wordt momenteel samen met maatschappelijke partners, bedrijven en overheden ontwikkeld. De kern van de nieuwe visie zal zijn, dat opgaven op het gebied van water, groen en natuur meer in samenhang met andere opgaven bezien kunnen worden. Zo draagt een groene omgeving bij aan een prettige woonomgeving en kunnen natuur- en recreatiegebieden extra interessant worden voor bezoekers als er ook cultureel erfgoed zoals molens te vinden is.

Natuur Netwerk Nederland

Een belangrijke ontwikkeling is dat versneld middelen worden vrijgemaakt om cruciale verbindingen binnen het zogenoemde ‘Natuur Netwerk Nederland’ te realiseren. Dit is een landelijk netwerk van belangrijke natuurgebieden voor planten en dieren. Voorbeelden van gebieden binnen dit netwerk in Zuid-Holland zijn Meijendel, de Biesbosch en de Nieuwkoopse plassen. De extra middelen die nu worden ingezet zijn nodig om voldoende kansen te bieden aan planten en dieren binnen het netwerk, bijvoorbeeld door ontbrekende verbindingen tussen gebieden te vergroenen.

Weidevogels

Bij het agrarisch beheer van gronden die in bezit zijn van de provincie worden extra voorwaarden opgelegd voor het realiseren van kansen voor weidevogels. Ter ondersteuning hiervan wordt in 2019 een aanvullend bedrag van €10 miljoen uitgetrokken.

Beleefbaar en toegankelijk

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat natuur- en recreatiegebieden beleefbaar en toegankelijk zijn. Om dat mogelijk te maken realiseert en onderhoudt de provincie wandel- en vaarroutes en ruiterpaden. In juni wordt het plan ‘ruiterpaden in Zuid-Holland’ opgeleverd, inclusief een uitwerking van de benodigde middelen.


Volg @zuid_holland op Twitter