Zuid-Hollandse klimaatatlas brengt risico’s weersextremen in beeld

Gepubliceerd op 16 mei 2018Waar loopt de straat onder bij extreme hoosbuien? In welke steden wordt het erg heet? Dat is te zien in de Zuid-Hollandse klimaatatlas die deze week door de Waterschappen en de provincie is gelanceerd.

Gemeenten kunnen op de kaarten in de online atlas per gebouw, weg of natuurgebied zien waar problemen optreden door klimaatverandering. De Zuid-Hollandse Waterschappen en de provincie Zuid-Holland hebben de atlas samen ontwikkeld om de gemeenten te helpen bij het doen van een ’klimaatstresstest’.

Klimaatstresstest

In het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle gemeenten zo’n stresstest moeten doen voor 2020. Dankzij die tests ontstaat duidelijkheid over knelpunten, kansen en te nemen maatregelen op het gebied van klimaatverandering. Zo bereiden we ons samen voor op grotere weersextremen en bodemdaling.


Volg @zuid_holland op Twitter