EGTC Rhine Alpine: grensloos samenwerken aan een duurzame corridor

Gepubliceerd op 13 juni 2018“Slim en schoon transport in de Rhine Alpine Corridor waar grenzen geen belemmeringen vormen, dat is de inzet”, zei Floor Vermeulen tijdens de Corridorconferentie van de EGTC Rhine Alpine op 7 juni. Dit samenwerkingsverband van Europese regio’s werkt samen aan de corridor, die begint met de grote havens als Rotterdam en Antwerpen en dan via het Ruhrgebied over de Alpen doorloopt tot aan Genua.

Slim Zuid-Holland

De Europese Unie heeft 2018 tot het Jaar van de Multimodaliteit uitgeroepen. De slimme aansluiting van spoor, weg, water en ondergrondse buizenstraat is ook voor provincie Zuid-Holland een speerpunt. Naast het realiseren van fysieke hubs, zoals onlangs een Coolport samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam, is er ook veel aandacht voor het ontwikkelen van open data systemen waardoor de verschillende modaliteiten meer synchroon kunnen worden benut. Binnen de corridor wordt gewerkt aan een goede afstemming tussen de modaliteiten, maar de vervoersstromen moeten ook ongehinderd over grenzen doorgang kunnen vinden. Door als overheden intensiever samen te werken kan er op het gebied van deregulering winst worden geboekt.

Schoon Zuid-Holland

De overstap naar schoon transport staat zowel bij de EGTC Rhine Alpine, al bij de provincie hoog op de agenda. Zo is provincie Zuid-Holland lead partner van het Europese project CLINSH. Doel van CLINSH is verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden door vermindering van emissies in de binnenvaart. Samen met Europese partners laat CLINSH de effecten van schonere technologie zien door te meten aan de pijp. De resultaten worden gebruikt om sector en overheden in staat te stellen de juiste vergroeningsmaatregelen te nemen.

Corridorweek

Van 6 tot en met 8 november vindt de Corridorweek plaats. Onder andere komen aan bod digitalisering, de kanteling van logistieke ketens, energietransitie en demografische ontwikkelingen. De volgende regionale assembly van de EGTC-RA vindt plaats tijdens deze week op 8 november. In combinatie met de  jaarconferentie van de Vlaams-Nederlandse Delta, de corridorconferentie van Rijkwaterstaat, de Steering Committee meeting van CLINSH en een gesprek met investeerders, wordt inspirerende uitwisseling en netwerkvorming beoogd.


Volg @zuid_holland op Twitter