Aandacht voor toekomst Krimpenerwaard tijdens bezoek GS

Gepubliceerd op 13 juni 2018De Krimpenerwaard is hard aan de slag om voor zichzelf een goede toekomst uit te stippelen. Het is een prachtig gebied met rust en ruimte, vlakbij een metropool. Maar ook een gebied met de nodige opgaven. Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland brachten op 12 juni een bezoek aan de Krimpenerwaard om over deze toekomstplannen te praten.

Het gebiedsbezoek voltrok zich in een goede en ontspannen sfeer, waarbij de bestuurders van provincie en de 2 gemeenten (Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard) de tijd namen om van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen. Ook was er ruimte voor een aantal ontmoetingen met bewoners en ondernemers in het gebied.

Dorpskernen

De leden van GS splitsten zich tijdens hun bezoek op om zo veel mogelijk thema’s te bespreken. Zo kregen de gedeputeerden Jeannette Baljeu en Adri Bom-Lemstra al wandelend door Krimpen aan de Lek een toelichting over de ontwikkeling van het dorpshart. Ook in Krimpen aan den IJssel werden de 2 gedeputeerden bijgepraat over de centrumontwikkeling. “Dit bezoek sluit goed aan bij de gebiedsverkenning in de Krimpenerwaard, waarbij op initiatief van de inwoners en het maatschappelijk middenveld een strategische visie voor het gebied wordt opgesteld”, aldus Baljeu, die namens provincie deelneemt aan de gesprekken over de gebiedsverkenning.

Arbeidsmarkt

De Commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Floor Vermeulen bezochten het bedrijventerrein Stormpolder. Daar spraken zij over de arbeidsmarkt en kregen zij uitleg over een leer-werktraject. De ondernemers hebben aangegeven dat er vooral behoefte is aan technisch personeel en personeel in de logistieke sector.

Duurzaamheid

Gedeputeerden Rik Janssen en Han Weber spraken tenslotte over duurzaamheid. De omslag naar een aardgasvrije toekomst is voor beide gemeenten een belangrijke opgave. Er wordt ook gedacht aan het opwekken van duurzame energie en energieneutrale woningbouw Janssen en Weber bezochten het buitengebied, waar stappen worden gezet om de landbouw duurzamer te maken.

Bereikbaarheid

Het bezoek werd afgesloten met een debat over de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Hoewel het gebied een nieuwe oeververbinding met de Rotterdamse regio enorm zou toejuichen, beseft men dat dit een langetermijnambitie is. In de tussentijd moeten zaken aangepakt worden die ook meehelpen om de mobiliteit te verbeteren.


Volg @zuid_holland op Twitter