Groot enthousiasme voor Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Gepubliceerd op 2 augustus 2018Met groot enthousiasme is gereageerd op de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Eenentwintig initiatieven krijgen de kans, mede dankzij de subsidie van de provincie, hun ideeën ten uitvoer te brengen.

Zo worden vondsten uit het Provinciaal Archeologisch Depot uitgeleend aan scholen in Zuid-Holland, wordt een pop-up expositie van bijzondere archeologische vondsten gehouden in de etalages van de ondernemers uit de Hooftstraat in Oudshoorn (Alphen aan den Rijn) en wordt een Archeoscoop gerealiseerd in Zwijndrecht om Kasteel Develstein weer deels zichtbaar te maken via een ondergrondse vitrine.

De subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland maakt het mogelijk om meer publieksgerichte archeologische activiteiten te organiseren. Gedeputeerde Rik Janssen: "Al deze mooie initiatieven brengen inwoners dichterbij hun, vaak verborgen, verleden. En dat verleden biedt soms verrassende inspiratie voor de toekomst. Wij koesteren dan ook de projecten van deze initiatiefnemers, zodat wij zo ons erfgoed met velen kunnen delen en het beleefbaar kunnen maken.”

Succesverhalen van de subsidieregeling

Sinds het openstellen van deze subsidieregeling in 2016, is al aan 62 projecten subsidie verleend. De gezichtsreconstructie Julius Caesar al gezien in het RMO?

Of lees de onlangs verschenen historische roman DUBIO over een cruciaal moment in de Hollandse geschiedenis: de slag bij Vlaardingen.

Extra geld beschikbaar gesteld

Het groot aantal reacties op de subsidieregeling en de kwaliteit van de aanvragen heeft de provincie ook dit jaar doen besluiten het subsidieplafond op te hogen. In totaal is een bedrag van 365.000 euro beschikbaar gesteld zodat 21 projecten kunnen worden gerealiseerd.

Subsidie aanvragen

Wilt u ook gebruik maken van de regeling? Subsidie voor het organiseren van publieksgerichte archeologische activiteiten in 2019 kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 15 maart 2019. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, musea, oudheidskamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici. Meer informatie over de subsidieregeling Publieksbereik archeologie Zuid-Holland.


Afbeelding Julius Caesar

Gezichtsreconstructie Julius Caesar, RMO Leiden

Afbeelding Hollands Historisch Festijn

Ook het Hollands Historisch Festijn in Den Haag ontvangt subsidie (foto: Marjon van der Vegt).

Volg @zuid_holland op Twitter