Investeren in zichtbaar en toegankelijk erfgoed

Gepubliceerd op 11 oktober 2018Voor 2019 zal de provincie Zuid-Holland opnieuw investeren in het beleefbaar en toegankelijk maken van het erfgoed binnen de zogenoemde 7 Erfgoedlijnen. Ruim €3,2 miljoen wordt beschikbaar gesteld. De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het 'Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2019'.

De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed doorgeven aan toekomstige generaties. Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor (lokale) ondernemers.

Bij het bekend, zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed richt de provincie zich op groepen monumenten die aan 1 geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of een trekvaart) en die samen een verhaal vertellen. Dit zijn 7 Erfgoedlijnen:

Het realiseren van deze Erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Samen met zo’n 280 externe partners werkt de provincie aan het behoud van erfgoed en het beleefbaar maken daarvan via de 7 Erfgoedtafels.

Maatregelenpakket

Het provinciebestuur vindt het belangrijk dat de Erfgoedtafels zo scherp mogelijk formuleren wat hun ambitie is. De Erfgoedtafels hebben bepaald wat het streefbeeld is voor hun Erfgoedlijn. Voor de realisatie van het gezamenlijke streefbeeld stellen de Erfgoedtafels jaarlijks een lijst op met geprioriteerde projecten. Deze lijst is als advies aan het provinciebestuur aangeboden.

Op 9 oktober 2018 is besloten voor welke projecten subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland. Subsidies kunnen ingediend worden van 21 december 2018 tot en met 1 februari 2019.


Havenkanalen Goedereede

Havenkanaal Goedereede, Goeree-Overflakkee

Volg @zuid_holland op Twitter