15 sollicitanten voor burgemeesterschap Zuidplas

Gepubliceerd op 2 april 2019Voor het burgemeesterschap van Zuidplas hebben 15 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind september 2019 in functie treden.

De sollicitanten – 11 mannen en 4 vrouwen – variëren in de leeftijd van 38 tot 59 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.

De gemeenteraad zal naar verwachting in juni 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor 1 van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Aan de vorige kroonbenoemde burgemeester van Zuidplas, Gert-Jan Kats, is per 10 januari 2019 ontslag verleend. Hij is nu burgemeester van Veenendaal. Momenteel is Servaas Stoop waarnemend burgemeester van Zuidplas. Hij blijft aan als waarnemer tot het moment waarop de vacature is vervuld.


Volg @zuid_holland op Twitter