Aanpak informateur Hans Wiegel

Gepubliceerd op 1 april 2019Hans Wiegel, informateur van provincie Zuid-Holland, startte op 1 april met een eerste kennismaking met alle fractievoorzitters. Daarna lichtte hij het informatieproces toe.

Informateur Hans Wiegel spreekt de fractievoorzitters individueel. Volgens hem moeten de 2 grootste fracties in Zuid-Holland  FvD en de VVD elk met 2 gedeputeerden deelnemen aan het college van Gedeputeerde Staten. Kern van zijn aanpak zijn samenwerking, elkaar wat gunnen en vooral onderling vertrouwen.

Lees de volledige tekst van Hans Wiegel.


Volg @zuid_holland op Twitter