Extra bomen voor recreatiegebied Vlietland

Gepubliceerd op 19 april 2019Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 27 juni 2018 een motie aangenomen om recreatiegebied Vlietland met extra bomen en struweel een kwaliteitsimpuls te geven. De eerste fase van het aanplanten is nu klaar, geheel volgens de planning.

Samen met de gebiedspartijen heeft de provincie de uitvoering van de Motie 811, die een bedrag van €300.000 voor dit doel vrijmaakt, voortvarend opgepakt. Dankzij een goede samenwerking is de eerste fase begin april afgerond. Hierdoor kunnen aangeplante bomen en struweel maximaal van de lente profiteren. Juist in deze periode maken bomen en struikgewas nieuwe scheuten en blad aan. De begroeiing zal hierdoor over enkele honderden meters een kwaliteitsimpuls geven aan de natuur langs de A4.

Bij de aanplanting van bomen en struiken is gekozen voor soorten die zorgen voor een dichte begroeiing, maar ook voor rassen die bijdragen aan de natuurlijke biodiversiteit in het gebied. Door nieuwe aanplantmethoden te gebruiken is de ondergrond zoveel mogelijk intact gelaten, om het bestaande ecosysteem zo min mogelijk te verstoren. Wanneer de beplanting meer volume krijgt, zal dat extra aantrekkingskracht uitoefenen op insecten, vogels en andere dieren. Er is voor bomen gekozen die al wat groter zijn, zodat zij zo snel mogelijk hun maximale omvang zullen bereiken.

Iedereen die langs de oostzijde van Vlietland fietst of wandelt, kan nu al van de nieuwe aanplant genieten. Verschillende struiken staan in bloei. De rododendrons zitten volop in de knop.

De provincie bereidt een tweede fase van beplanting voor. Het voorstel daarvoor zal ook weer samen met de gebiedspartijen worden opgesteld.


Volg @zuid_holland op Twitter