Als de Randstad overstroomt, bestuurders aan het roer

Gepubliceerd op 4 april 2019Wat te doen als het water vanuit de Noordzee of vanuit de rivieren ons bedreigt en de Randstad overstroomt? Die vraag stond centraal tijdens een symposium op 4 april in de Felison Cruise Terminal in IJmuiden. Bestuurders van rijk, provincies, veiligheidsregio’s en waterschappen slaan de handen ineen voor optimale samenwerking rond waterveiligheid.

Ons klimaat verandert. De zeespiegel stijgt en steeds vaker is er extreme neerslag met wateroverlast tot gevolg. Dat betekent dat we voorbereid moeten zijn op een eventuele watercrisis. “We wonen in en werken aan de best beveiligde delta van de wereld. Dat is iets om trots op te zijn. Maar een robuuste kust en stevige dijken zijn slechts een deel van het verhaal. Onze waterwerken kunnen ook te maken krijgen met cyberaanvallen. Daarom is het goed dat we dit onderwerp met elkaar bespreken, regionale bestuurders, vertegenwoordigers van energiecentrales, waterbedrijven en luchthavens”, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Leven in een delta

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Crisisbeheersing Overstromingen Randstad, nam het initiatief voor het symposium. “We leven met elkaar in een uniek en waterrijk gebied. Ik ga graag varen en ervaar dan al het moois dat het water te bieden heeft. Maar het leven in een delta heeft ook een keerzijde. Storm vanaf zee, hoog water op de rivieren of een combinatie hiervan kunnen rampzalige gevolgen hebben. Het is dan ook ontzettend belangrijk dat alle partijen elkaar nu en bij eventuele crises goed weten te vinden.”

Intentieverklaring

Als er extreem hoog water dreigt zorgt het Watermanagementcentrum Nederland voor tijdige waarschuwingen. Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen dan maatregelen en monitoren en bewaken onze dijken. Het werken aan waterveiligheid is een doorlopend proces. Het symposium is onderdeel van de continue voorbereiding op de coördinatie van een (dreigende) overstroming en het beperken van de gevolgen van een overstroming. Het symposium werd op een symbolische wijze afgesloten met de ondertekening van een intentieverklaring op een grote kaart van de Randstad. Door alle betrokken partners werden hiermee de belangrijkste conclusies van het symposium onderstreept.

Van belang is dat bestuurders aan het roer staan. De preparatie op mogelijke overstromingen moet gezamenlijk ter hand worden genomen, door het opstellen van impactanalyses en handelingsperspectieven. Door een aanpak in 3 lagen is en blijft Nederland een zeer veilige Delta. Bestuurders moeten óók aan het roer staan als er daadwerkelijk een watercrisis is. Dat vraagt van waterkolom én algemene kolom om samenwerking van alle bestuurslagen, van lokaal tot en met nationaal. Crisisorganisaties moeten daarom vitaal zijn, elkaar goed kennen en geoefend zijn.


Afbeelding Jaap Smit en Cora van Nieuwenhuizen tijdens symposium

Op de foto Commissaris van de Koning Jaap Smit en minister Cora van Nieuwenhuizen. Fotograaf: Jeffrey Koper.

Volg @zuid_holland op Twitter