26 sollicitanten voor burgemeesterschap Zoeterwoude

Gepubliceerd op 8 april 2020Voor het burgemeesterschap van Zoeterwoude hebben 26 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting op 7 oktober 2020 in functie treden.

De sollicitanten – 19 mannen en 7 vrouwen – variëren in de leeftijd van 31 tot 63 jaar. Van de 26 sollicitanten hebben er 11 ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de Zoeterwoudse gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde en hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature ontstond nadat huidig burgemeester, Liesbeth Bloemen, afgelopen december haar vertrek per 3 oktober 2020 aankondigde. Nadat Bloemen dit bekend maakte heeft Smit gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. In goed overleg met de fractievoorzitters zal naar verwachting een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op 7 oktober 2020 starten in Zoeterwoude.