Dodenherdenking provincie Zuid-Holland via livestream

Gepubliceerd op 28 april 2020De provinciale dodenherdenking op 4 mei wordt live uitgezonden vanuit de Statenzaal van Zuid-Holland. In deze tijd van afstand houden, is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk en dat is een unicum in de provinciale geschiedenis. De ceremonie begint om 12.00 uur en is te volgen via deze link: Webcast Dodenherdenking 2020.

Commissaris van de Koning Jaap Smit houdt een toespraak. Daarna legt hij, samen met provinciedirecteuren Hennie Koek en Jan van Ginkel, kransen ter nagedachtenis van de provincieambtenaren, Statenleden en gedeputeerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven verloren. De kransen zijn dit jaar kleiner, zodat ze door één persoon kunnen worden geplaatst en 1,5 meter afstand is gewaarborgd.

Jaap Smit legt een krans namens het provinciebestuur, Hennie Koek namens het personeel en Jan van Ginkel namens de gepensioneerde medewerkers. In andere jaren legden de heer en mevrouw Kenemans deze laatste krans namens de gepensioneerden, maar zij kunnen er dit jaar helaas niet bij zijn.

De kransen worden gelegd bij het wandkleed, waarop de namen van de slachtoffers staan. Dit wandkleed is het eerste ‘monument’ dat ter ere van de gevallenen is gemaakt, nog voordat het huidige provinciehuis, met gedenksteen, in gebruik werd genomen.

Na het leggen van de kransen klinkt het signaal Taptoe en volgen 2 minuten stilte. Aansluitend wordt het eerste couplet van het Wilhelmus gespeeld en gezongen. Daarmee komt een einde aan de ceremonie.

Vlaginstructie

De Nederlandse vlag hangt dit jaar op 4 mei, 75 jaar na de bevrijding, eenmalig van zonsopgang tot zonsondergang halfstok. Dat heeft minister-president Rutte, met instemming van de ministerraad, vastgesteld. Dit, in afwijking van de algemene vlaginstructie voor 4 mei, want dan is de vlag halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang.

Bij alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid hangt op 4 mei 2020 van zonsopgang tot zonsondergang de Nederlandse vlag halfstok. Gemeenten, provincies en diplomatieke vertegenwoordigingen wordt verzocht deze vlaginstructie te volgen.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle Nederlanders op om de nationale driekleur de gehele dag halfstok te hangen.

Dwangarbeiders

De herdenking bij het monument voor de Dwangarbeiders - op het binnenplein van het provinciehuis - gaat dit jaar niet door. Er wordt bij het monument wel een bloemstuk gelegd.


Tekst op de steen:

1940-1945, De provincie gedenkt, in deze plaat, aan het nieuwe gebouw, hecht verbonden, hen die de oorlog, haar ontnomen heeft, De gedeputeerden C.G. Roos, Mr. Dr. T.J Verschuur, De statenleden A. Menist, L.L.H. de Visser, De ambtenaren H. Alter, L.P.A. Bendik, Mr. A. van Dijk, C.J. Engels, B.C.J.H. Faber, H.A. Remeijn