Planvormingssubsidie 2020 voor verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld - Reageren

Gepubliceerd op 8 april 2020Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren stelt de provincie een planvormingssubsidie van €500.000 beschikbaar. De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en bijvoorbeeld leegstand tegen te gaan.

De regeling planvormingssubsidie voor verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland staat open van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 voor de winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te optimaliseren centrum’ en ‘overig centra’. Dit zijn middelgrote en over het algemeen kleinere winkel- en centrumgebieden waarvan een deel de afgelopen jaren al onder druk staat en waar kansen voor verbetering zijn. De winkel- en centrumgebieden waaraan subsidie wordt verstrekt dienen een minimale omvang van 5 winkels te hebben.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Winkelcentra en centrumgebieden dragen bij aan levendige buurten, wijken, dorpen en steden. Zij zorgen ook voor veel werkgelegenheid. De provincie Zuid-Holland stimuleert graag acties om deze centra duurzaam en toekomstbestendig te maken.”

Van ondernemersvereniging tot haalbaarheidsonderzoek

Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen vanaf nu Planvormingssubsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het op langere termijn verhogen en verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers en winkeliers, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen en verspreid aanbod (op termijn) te saneren of het laten opstellen van een sterkte-zwakte analyse. Er is maximaal €500.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Steunmaatregelen COVID-19

Deze subsidieregeling behoort tot het reguliere pakket initiatieven voor een sterker economisch klimaat in de provincie op de lange termijn. De provincie Zuid-Holland werkt, aanvullend op wat gemeenten en het Rijk doen, aan maatregelen ter bestrijding van de Corona-crisis.